Försäkringskassan

Vart femte par delar jämställt på föräldrapenningen

Dela

Fler föräldrar väljer att dela på föräldrapenningdagarna, men det ligger fortfarande på en låg nivå. På tio år har andelen av föräldrapar som delar jämställt* på antalet uttagna föräldrapenningdagar gått från vart tionde par till strax under vart femte. Det visar Försäkringskassans årliga rapport Barnhushållens ekonomi 2018.

– Rapporten visar att uttaget av föräldrapenningdagar blir mer jämställt för varje årskull barn. Men det är fortfarande mammor som tar ut den större andelen av föräldrapenningen de första två åren. När det gäller vab ser vi däremot en mer jämställd fördelning, där männen tar ut omkring 40 procent, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Om man istället studerar skattad föräldraledighet, där alltså även obetalda lediga dagar ingår i beräkningen, är pappornas andel ännu lägre.

– En möjlig förklaring till detta kan vara att män tar ut föräldrapenning för en större andel av sin föräldraledighet för att väga upp eventuella inkomstskillnader inom paret. En annan förklaring kan vara att män i högre utsträckning tar föräldraledigt när barnet är över ett år och då behöver ta ut minst fem dagar med föräldrapenning per vecka för att skydda sin SGI, säger Niklas Löfgren.

Resultat i korthet:

  • Allt fler delar jämställt på föräldrapenningen, men mammor tar fortfarande ut flest föräldrapenningdagar.
  • Det är vanligare att par med hög utbildning delar jämställt på föräldrapenningen.
  • Föräldrapar där båda är svenskfödda eller där mamman är utrikesfödd och pappan svenskfödd, delar jämställt på föräldrapenningen i högst utsträckning.
  • Utbetalda föräldrapenningdagar fördelas mer jämställt än föräldraledigheten i helhet.
  • VAB delas mer jämställt än föräldrapenning.

*Med jämställt uttag av föräldraförsäkringen avses att båda föräldrar, i en konstellation där en man och en kvinna har delad vårdnad om ett barn, tar ut minst 40 procent vardera.


Bilaga
Barnhushållens ekonomi – resultatindikatorer för den ekonomiska familjepolitiken 2018

Statistik över jämställt uttag
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/72fbc8f9-be16-4962-96bc-76ef6ceca4e0/fp-40-60.xlsm?MOD=AJPERES&CVID

Kontakt
Försäkringskassans presstjänst, 010-116 98 88.

Dokument

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Försäkringskassan föreslår översyn av aktivitetsersättning vid förlängd skolgång18.10.2018 13:00Pressmeddelande

Om en person på grund av en funktionsnedsättning behöver längre tid på sig att bli klar med skolan kan denne vara berättigad till aktivitetsersättning vid förlängd skolgång. En förmån som idag hanteras av Försäkringskassan. I en ny socialförsäkringsrapport föreslås en översyn som bland annat tittar på vilken myndighet som är bäst lämpad att administrera ersättningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum