Tidningsutgivarna

”Vartredjedags-utdelning” slutet för utdelning av tidningar med post

Dela
Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) är starkt kritiska till den statliga Postfinansieringsutredningens förslag att utdelning av post bara ska ske var tredje dag. Detta skulle få allvarliga konsekvenser för de dags- och gratistidningar samt tidskrifter som distribueras med post och drabba inte minst många äldre och andra som vill kunna läsa nyheter på papper, menar TU.

Postfinansieringsutredningens betänkande ”Posttjänst för hela slanten” (SOU 2023:4) föreslår att det nuvarande kravet på utdelning av post varannan dag ska ändras till utdelning var tredje dag. Detta berör även tillgängligheten till dags- och gratistidningar samt tidskrifter.

- Det här skulle i praktiken innebära slutet för utdelning av dagstidningar med post, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert. Även gratistidningar och tidskrifter drabbas hårt. Inte minst slår detta mot boende i glesbygd, samt äldre och andra som inte använder internet för tidningsläsning.

Johan Taubert betonar att detta är något man varit medveten om i utredningen; det framgår av betänkandet som pekar på en norsk modell, om att särskild statlig upphandling i de områden som saknar tidningsutdelning med tidningsbud bör ”övervägas”. Men några förslag om sådant lämnar inte utredningen.

TU noterar också det kritiska yttrande som lämnats av kulturdepartementets expert i utredningen (s. 617–618): ”Posttjänster för tidningsdistribution behöver tillhandahållas med villkor som är relevanta och anpassade till tidningarnas förhållanden. Det är viktigt att det finns förutsättningar för att kunna ta emot nyhetstidningar oavsett var i landet man bor. Det är en grundläggande förutsättning att distribution av tidningar och tidskrifter omfattas av den samhällsomfattande posttjänsten för att krav ska kunna ställas på att och hur en sådan distribution ska tillhandahållas.” samt ”Förslaget försämrar möjligheten att ta del av journalistik – inklusive lokal nyhetsförmedling – och därmed möjligheten att vara demokratiskt delaktig.”

Lagförslaget, som ska remissbehandlas, är tänkt att träda i kraft den 1 juli 2024.

- Från Tidningsutgivarna kommer vi att hårdbevaka detta och utgår från att regeringen nu parallellt vidtar åtgärder för att säkerställa en daglig tidningsutdelning till alla medborgare, säger Johan Taubert. Modellen som nämns i betänkandet skulle kunna innebära en statlig upphandling för att säkerställa ”varjedagsutdelning” för hushåll med postdistribution av tidningar, och som annars riskerar att försvinna vid tredagarsutdelning.

En motsvarande lösning tar sig i den norska postförordningen uttryck av ”en specialreglering som innebär att departementet ska ingå avtal med eller genom beslut utse en eller flera tillhandahållare att dela ut tidningar upp till sex dagar i veckan till prenumeranter i områden där branschens egna bud inte delar ut dagstidningar (19 §)”.

Kontakter

Länkar

Om

Tidningsutgivarna
Tidningsutgivarna
Sveavägen 33 (besöksadress)
111 34 Stockholm

08-692 46 00https://tu.se/

Följ oss gärna på Twitter och på Facebook!

Tidningsutgivarna (TU) är en branschorganisation som arbetar för fria och konkurrenskraftiga medier för ett öppet och demokratiskt samhälle.

Läs mer om mediehusens branschorganisation.

Swedish Media Publishers' Association, Box 22500, SE-104 22 Stockholm.

Besöksadress: Sveavägen 33, 2 tr. Tel: +46 8 692 46 00.

info@tu.se, www.tu.se, www.dagspress.se
 

Information om hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet finns i vår dataskyddspolicy >>

Följ Tidningsutgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tidningsutgivarna

Utredningsdirektiven ett steg i rätt riktning23.2.2023 12:33:20 CET | Pressmeddelande

Branschorganisationen Tidningsutgivarna (TU) välkomnar att regeringen i direktiven till den utredning som ska föreslå nya villkor för public service-företagens sändningstillstånd betonar att SR och SVT bör bedriva sin nyhetsverksamhet med fokus på ljud respektive rörlig bild. ”Avgörande för denna fråga är att utredningen nu går till botten med hur avgränsningen tydligt ska definieras”, säger Tidningsutgivarnas vd Johan Taubert.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum