Stockholms stad

Vasagatan byggs om – tre områden blir klara och nu startar arbeten som påverkar trafiken i nya områden

Dela

Natten mellan tisdagen den 11 och onsdagen den 12 maj startar nya arbeten i tre olika områden på Vasagatan. Samtidigt blir arbetet klart i tre tidigare områden. Under byggtiden blir det fortsatt stor påverkan på framkomligheten för gående, bil- och cykeltrafik på och nära Vasagatan. I december 2021 beräknas de nu aktuella områdena bli färdiga.

Visionsbild: Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen. Bild: Sweco Architechts.
Visionsbild: Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen. Bild: Sweco Architechts.

Stockholms stads arbete med att bygga om Vasagatan har pågått sedan hösten 2018. Nu startar arbeten i tre nya områden på gatan. Natten mellan 11 och 12 mars startar arbeten med att etablera de nya arbetsområdena och leda om trafiken. Följande områden på Vasagatan berörs (se även karta):

  • Östra sidan av Vasagatan mellan Klara Vattugränd och Vattugatans bro
  • Södra sidan av Vasaplan och Östra Järnvägsgatan mellan Vasaplan och Gamla Brogatan

Natten mellan onsdagen den 19 och torsdagen den 20 maj påbörjas arbeten i ytterligare ett område:

  • Östra sidan av Vasagatan mellan Kungsgatan och Bryggargatan

Arbeten har pågått på följande platser på Vasagatan sedan september 2020 och blir nu klara i maj enligt följande:

  • Västra sidan av Vasagatan mellan Vasaplan och Centralplan/taxiplatsen – klar 12 maj 2021
  • Östra sidan av Vasagatan mellan Tegelbacken och området under Vattugatans bro – klar 12 maj 2021
  • Östra sidan av Vasagatan mellan Kungsgatan och Olof Palmes gata – klar 20 maj 2021

När dessa områden öppnas blir gångbanorna avsevärt bredare med fler sittplatser och ny belysning. Cyklisterna får bredare och mer säkra separata och upphöjda cykelbanor och tillgång till nya cykelparkeringar. I november/december 2021 kommer nya träd att planteras på de färdigbyggda sträckorna.

Framkomlighet under byggtiden kring de nya arbetsområdena

Under byggtiden begränsas framkomligheten. Vid arbetsområdena kommer många att behöva samsas om utrymmet. Gående kan i första skedet gå på trottoaren närmast husfasaderna men på ett mindre utrymme. Bilar och cyklar kan färdas i båda riktningarna på Vasagatan förbi arbetsområdena men på en mindre yta. Den som har möjlighet rekommenderas att använda alternativa vägar och den som behöver passera Vasagatan att vara extra uppmärksam och köra försiktigt.

Satsning på en grönare gata

I projektet ingår en satsning på fler och nya träd. De flesta av de befintliga träden på Vasagatan är i dåligt skick och behöver tas bort för att ge plats för cykelbanor, breddade gångbanor, nya träd och växtbäddar. I byggetappen som startar i maj kommer fyra befintliga träd i berörda områden att tas bort. När hela projektet är klart kommer totalt 43 träd ha tagits bort och ersatts av 67 nya träd. Plantering sker successivt, främst vintertid då träden mår bäst av att flyttas.

Om projektet

Stockholms stad bygger om Vasagatan till en mer välkomnande, tryggare och levande stadsgata för att möta dagens och framtidens behov. Bredare trottoarer, nya och fler träd och sittplatser, nya cykelbanor och cykelparkeringar, ny belysning och nya ledstråk för att öka tillgängligheten. Det blir resultatet på Vasagatan när hela projektet är klart, vilket beräknas ske hösten 2022. I samband med att gatan byggs om läggs även nya ledningar för el och fiber under marken.

Mer information om projektet, omfattning och vilka delar som är färdigbyggda finns på vaxer.stockholm/vasagatan

Nyckelord

Kontakter

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

Bilder

Visionsbild: Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen. Bild: Sweco Architechts.
Visionsbild: Vasagatan norrut, vy från Klarabergsgatan, efter ombyggnationen. Bild: Sweco Architechts.
Ladda ned bild
Karta över områden som blir färdiga i maj 2021. Bild: Stockholms stad.
Karta över områden som blir färdiga i maj 2021. Bild: Stockholms stad.
Ladda ned bild
Karta över nu aktuella arbetsområden och hänvisning för gående, bil- och cykeltrafik. Bild: Stockholms stad.
Karta över nu aktuella arbetsområden och hänvisning för gående, bil- och cykeltrafik. Bild: Stockholms stad.
Ladda ned bild
Karta över området som omfattas av projektet under byggtiden 2018-2022: Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Bild: Stockholms stad.
Karta över området som omfattas av projektet under byggtiden 2018-2022: Vasagatan, Norra Bantorget, Östra Järnvägsgatan och Vasaplan. Bild: Stockholms stad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Nu ska Hornstull bli ännu tryggare och mer attraktivt17.6.2021 11:13:45 CEST | Pressmeddelande

Hornstulls torgyta och Hornsbruksgatan mellan Borgargatan och Långholmsgatan ska snart få en ansiktslyftning. Det är en del i Stockholms stads långsiktiga arbete med att öka tryggheten och attraktiviteten i det offentliga rummet. Hornstull är en välbesökt plats där många rör sig. I samarbete med fastighetsägarna i området utvecklas Hornstull nu för ökad trygghet och tillgänglighet samt för förbättrad trafiksäkerhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum