Västerås stift, Svenska kyrkan

Västerås stift skyddar utrotningshotad fjärilsart

Dela

Västerås stifts skogsförvaltning har tecknat ett naturvårdsavtal med Länsstyrelsen i Örebro för att skydda den hotade asknätfjärilen som finns i Siggeboda utanför Lindesberg. I ett skogsområde på 1,5 hektar kommer allt skogsbruk att riktas in på att gynna den sällsynta fjärilsartens fortlevnad.

Foto: Inger Holst, Länsstyrelsen
Foto: Inger Holst, Länsstyrelsen

- Det är en av Sveriges vackraste och mest sällsynta dagfjärilar, och dessutom Västmanland landskapsinsekt, berättar Jens Brorson, miljöansvarig på Västerås Stifts Skog AB.

Asknätfjärilen finns bara i två områden i landet, i Roslagen norr om Norrtälje och på några platser väster om Lindesberg, varav Västerås stifts marker i Siggeboda är en. Asknätfjärilen är så sällsynt att den omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram fastställt av Naturvårdsverket.

Naturvårdsavtalet i Siggeboda har kommit till stånd tack vare att Claes Eliasson, Sveriges främsta expert på asknätfjärilen, tillsammans med Skogsstyrelsen tog kontakt med med Västerås stifts skogsförvaltning och berättade att den hotade arten finns på stiftets mark. Det ledde till ett samarbete som nu resulterar i att Västerås stifts skogsförvaltning förbinder sig att bruka marken i Siggeboda på ett sätt som gynnar asknätsfjärilen.

- För oss var det självklart att gå in i det här. Det är spännande att vi har den här sällsynta arten på våra marker och att vi får möjlighet att vara med och bidra till att den bevaras. Vi är dessutom certifierade enligt FSC, vilket innebär att vi ska ta hänsyn till, och genomföra åtgärder för att gynna, rödlistade arter, säger Jens Brorson.  

Presskontakt: Jens Brorson, miljöansvarig Västerås Stift Skog AB, 
070-380 06 19, jens.brorsson@svenskakyrkan.se

Om asknätfjärilen

Asknätfjärilen lägger sina ägg på undersidan av blad av ask och olvonbuskar. Larverna kräver en solig miljö, men den måste samtidigt vara vindskyddad och dessutom tillräckligt fuktig. Om de lyckats undvika sin ärkefiende brackstekeln, en parasitstekel helt specialiserad på asknätfjärilen, och hungriga älgar som av misstag kan få i sig larverna när de äter askar, kommer de utvecklas till vackra, spräckliga dagfjärilar med en vingbredd på upp till 5 cm.

Om FSC-certifieringen

FSC är en internationell oberoende organisation som arbetar för ett ekologiskt ansvarsfullt skogsbruk. Målet med FSC-certifiering är att skogen ska förvaltas och brukas i former som vidmakthåller och vid behov återskapar ekosystemens produktionsförmåga, fundamentala ekologiska processer och biologiska mångfald. Ett FSC-certifierat skogsbruk skapar också trygga försörjningsmöjligheter och en säker arbetsmiljö för anställda, respekterar lokalbefolkningens kultur och hävdvunna rättigheter, beaktar värden som vilt, svamp, bär, fiske och rekreation, samt ger långsiktig, värdefull virkesproduktion och god ekonomisk lönsamhet.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Inger Holst, Länsstyrelsen
Foto: Inger Holst, Länsstyrelsen
Ladda ned bild

Om

Västerås stift, Svenska kyrkan
Västerås stift, Svenska kyrkan
Västra Kyrkogatan 9
72215 Västerås

+46(21)178500https://www.svenskakyrkan.se/vasterasstift

Västerås stift är Svenska kyrkans regionala nivå i Dalarna, Västmanland och norra delen av Örebro län. Biskop sedan 2015 är Mikael Mogren. Stiftets uppgift är att stödja de 76 lokala församlingarna i den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, undervisa, utöva mission och diakoni, kyrkans sociala arbete.

Följ Västerås stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Västerås stift, Svenska kyrkan

250 orglar får personligt besök31.5.2018 07:21Pressmeddelande

Orgeln är en så självklar del av kyrkorummet att det är lätt att glömma bort att den är en del av kyrkans kulturhistoriska skatt. Men nu ska orgeln få stå i centrum i Västerås stift i Svenska kyrkan. Under de närmaste två åren ska alla stiftets 250 orglar besökas och undersökas utifrån bland annat historik och kulturhistoriskt värde. Resultatet ska hjälpa stiftets församlingar att planera underhållet av sina orglar, men också göras tillgängligt för forskning och allmänhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum