Trafikverket

Västlänken: Förhandling i Mark- och miljödomstolen

Dela

Måndag den 2 oktober startar förhandlingen i Mark- och miljödomstolen. Domstolen ska ta ställning till hur bygget av Västlänken påverkar omgivningen ur ett miljöperspektiv enligt miljöbalken, och fastställa villkoren för projektets genomförande.

Förhandlingen är öppen för allmänheten och sker i Kajskjul 105, Bananpiren, Frihamnen i Göteborg. Den kommer att pågå under två veckor med ytterligare en vecka som reserv. Preliminär föredragningslista finns på domstolens webbplats (se länk nedan).

Trafikverkets verksjurist Ulf Edling finns tillgänglig varje dag efter avslutad förhandling för att svara på frågor från media. Anmälan på förhand till Ulf Angberg eller Agneta Eklund, se kontaktuppgifter nedan.

Bakgrund

  • Bygget av Västlänken påverkar grundvattnet, och därför behövs tillstånd för vattenverksamhet. Trafikverket har i sin ansökan föreslagit villkor för detta. Trafikverket har även lagt fram andra villkorsförslag, för t.ex. buller och vibrationer.

  • Fastighetsägare, myndigheter och andra som anser sig vara berörda av bygget har yttrat sig över Trafikverkets ansökan. Under förhandlingen kommer domstolen att höra både Trafikverket och de olika sakägarna.

  • Förhandlingen i Mark- och miljödomstolen är den juridiska prövning som kvarstår för Trafikverkets del innan Västlänken kan byggas. Dessutom måste Göteborg Stads detaljplaner, som överklagats, vinna laga kraft.

  • Tidpunkten för byggstart kommer att avgöras inom ramen för domstolsprocessen. Regeringen gav tillåtlighet till Västlänken 2014 och järnvägsplanen vann laga kraft i juni i år. Järnvägsplanen ger Trafikverket bl.a. tillgång till marken där tunneln ska byggas.

Nyckelord

Kontakter

Ulf Angberg, kommunikationsansvarig Västlänken, Trafikverket
070-2242192, ulf.angberg@trafikverket.se

Agneta Eklund, kommunikatör Västlänken, Trafikverket
070-7622505, agneta.eklund@trafikverket.se

Trafikverkets pressjour, 0771-31 15 00

Länkar

Om

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar och långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

Presstips: Trafikstörning Ölandsbron11.12.2017 09:00Pressmeddelande

Från tisdagen den 12 december till lördagen den 16 december utför Trafikverket mätningsarbeten på Ölandsbron. Det kräver att bron är fri från trafik under vissa perioder. Inmätningarna görs för kommande arbeten på högbrodelen under 2018. Framkomligheten kommer att vara begränsad på Ölandsbron mellan kl. 1 och kl. 4, med start natten mellan måndagen den 11 och tisdagen den 12 december. Vid normalt väder beräknas arbetet pågå till och med natten mellan torsdagen den 14 och fredagen den 15 december. Natten mellan fredag och lördag är aviserad som reserv, om vädret hindrar arbetet tidigare i veckan.  Trafikverket gör periodvis nödvändiga underhållsarbeten på Ölandsbron. Under åren 2016-2019 arbetar vi för att möjliggöra trygga och smidiga resor till och från Öland, idag och i framtiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum