Umeå kommun

Västra Brinkvägen vidare till kommunfullmäktige

Dela

Detaljplanen för bostäder, park och småbåtshamn vid Västra Brinken, Väst på stan, har godkänts av byggnadsnämnden. Förutom exploatering för nya bostäder i tre till nio våningar har frågor om artskydd för fladdermöss, svåra geotekniska förhållanden samt anpassning till både stads- och landskapsbild prövats. Detaljplanen förs nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

 – Det har varit ett intressant och komplext detaljplanearbete som pågått i 6-7 år. Den här detaljplanen är noga underbyggd med många utredningar. T ex naturvärdena i slänten, allmänhetens tillgång till strandpromenaden och den branta lutningen ner mot älven. Det är mycket positivt att vi nu kan godkänna den här planen i byggnadsnämnden och föra den vidare för antagande, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande. 

En viktig del i detaljplanen har varit att säkerställa de strandnära naturvärdena för både växt- och naturliv, trots att delar av grönytorna efter Västra Brinkvägen tas i anspråk. Detaljplanen reglerar naturmarken i slänten och säkerställer allmänhetens tillgänglighet till älven och strandpromenaden. Under arbetet har den nya parkens yta successivt utvidgats i planen för att skapa en långsiktigt hållbar miljö. I planen finns också en ny, bred trappa ner till strandpromenaden.

Ett flertal inventeringar av fladdermöss har genomförts. Inventeringarna visar att fladdermöss söker föda i området men att det inte används som boplats. Den omfattande dokumentationen har lett till att Länsstyrelsen har samma uppfattning som kommunen att en dispens från artskyddet inte behövs.

De geotekniska förhållandena har varit komplexa men Statens Geotekniska institut har gett klartecken för ett hundratal bostäder. För att kunna bygga i slänten krävs att delar av området grävs ur och fylls på med någon form av lättviktsmaterial. För större hus kommer det även krävas att det pålas i marken. Slänten blir stabilare än vad den är idag.

– Det har givetvis funnits motsättningar i den här planprocessen. Det är många särintressen, och alla blir förstås inte helt nöjda. Men jag vill påstå att dialogen fungerat bra. Det kan man t ex se på alla de justeringar i planen som gjorts efter samrådet. Det är också positivt att det till största delen blir hyresrätter på en sådan här attraktiv plats i Umeå, säger Ulrik Berg (M), vide ordförande i byggnadsnämnden. 

Vänsterpartiet (V) yrkade i första hand på återremiss och sedan avslag. Votering begärdes. Med rösterna 8-3 godkändes detaljplanen. V reserverade sig.

Närmast ska detaljplanen till kommunfullmäktige för antagande.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum