Konkurrensverket

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt

Dela

Enligt Västra Götalandsregionen fanns bara en leverantör som kunde erbjuda den digitala utbildning i arbetsrätt som regionen hade behov av. Regionen tecknade därför avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det var en otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som yrkar att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

Det var den 1 juli 2021 som Västra Götalandsregionen (VGR) ingick ett treårigt ramavtal, med möjlighet till ett års förlängning, om utbildning i kollektivavtal och arbetsrätt utan att först annonsera enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det sammantagna värdet på avtalet uppgick till 3,4 miljoner kronor vilket överstiger den tillåtna direktupphandlingsgränsen. Avtalet ingicks med ett dotterbolag till den arbetsgivarorganisation där VGR är medlem.

Att ramavtalet inte annonserades motiverar VGR med att undantaget för tekniska skäl var tillämpligt eftersom ingen annan leverantör kunde erbjuda en utbildning om kollektivavtal och arbetsrätt med samma expertkompetens och samma digitala lösning. VGR framhåller också att direktupphandlingen motiveras av att den utbildning som leverantören har tagit fram omfattas av ensamrätt i form av upphovsrätt.

Enligt Konkurrensverkets bedömning har VGR inte kunnat visa att utbildningen endast kan erbjudas av den valda leverantören. Konkurrensverket anser inte heller att vissa immateriella rättigheter ger leverantören ensamrätt att utbilda inom kollektivavtal eller arbetsrätt.

 – Undantagen i upphandlingslagstiftningen ska tillämpas restriktivt. Förutsättningarna att gå förbi upphandlingsreglerna genom att tillämpa undantaget för tekniska skäl är begränsade. Huvudregeln är att annonsering ska ske för att fler leverantörer ska få möjlighet att lägga anbud, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Något undantag från skyldigheten att annonsera fanns inte enligt Konkurrensverket som nu vänder sig till Förvaltningsrätten i Göteborg och yrkar att VGR ska betala 250 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.
  

För ytterligare information, kontakta:

Natacha Otte Widgren, processråd, 08-700 16 55, natacha.ottewidgren@kkv.se

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort21.6.2022 15:48:23 CEST | Pressmeddelande

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket förbjuder tillfälligt Nasdaq att ta upp vissa aktier till handel för att skydda konkurrensen3.6.2022 22:12:58 CEST | Pressmeddelande

Nasdaq, som bedriver börshandel i Sverige, har aviserat att de kommer erbjuda handel med aktier i bolag som är noterade på Nordic Growth Markets marknad Nordic SME, utan att de berörda bolagen har lämnat sitt samtycke. Konkurrensverket har funnit att agerandet sannolikt utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning, och ålägger därför Nasdaq att inte ta upp handel med aktier i bolag som finns hos NGM om bolagen själva inte har samtyckt till detta. Beslutet är interimistiskt och gäller tills den fördjupade utredningen är klar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum