EVRY

Västra Götalandsregionen väljer EVRY och Orbit som regiongemensamt system för operationsplanering

Dela

(Stockholm 27 april, 2016) EVRY har tecknat ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) som innebär att Orbit blir det gemensamma IT-systemet för operationsplanering vid regionens samtliga sjukhus där operationer utförs. Avtalet innebär också att VGR nu går från fyra olika operationsplaneringssystem till ett gemensamt. Genom att använda ett gemensamt system förväntas verksamheten effektiviseras samtidigt som kostnaderna för underhåll och drift minskar. Det nya avtalet är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Ordervärdet är 25-51 MSEK beroende på om avtalet förlängs och vilka optioner som VGR väljer att använda.

Införandet av Orbit syftar bland annat till att göra det möjligt för VGR att arbeta med en gemensam väntetidslista samt tillhandahålla stöd för de sjukhus som i dag saknar motsvarande system. Orbit kommer att införas i en regiongemensam installation och blir med det ett integrerat systemstöd och en del av VGR:s digitala transformering.

”Vi ser fram emot att tillsammans med EVRY införa ett regiongemensamt stöd för vår operationsplanering. Vi ser Orbit som ett gott stöd för våra processer och ett användarvänligt verktyg i vardagen”, säger Anette Åquist Falkenrot, Styrgruppsordförande Operationsplaneringsstöd i VGR.

”Vi är glada över att VGR väljer EVRY som leverantör och Orbit som sitt gemensamma IT-stöd i en så viktig del av en omfattande verksamhet. Avtalet gör också att EVRY befäster Orbits position som det marknadsledande systemet för operationsplanering i Norden vilket bland annat innebär att Orbit nu dominerar i Sveriges tre största regioner. Det här är också ett viktigt kvitto på att EVRYs långsiktiga satsning och erbjudande inom Healthcare gjort oss till en av marknadens ledande aktörer. Avtalet visar därtill att arbetet med en ökad digitalisering är högt upp på agendan även inom den offentliga sektorn”, säger Fredrik Almén, Sverigechef EVRY.

”Med tanke på EVRYs tidigare samarbete med VGR där vi varit en av fyra leverantörer är det givetvis en framgång att de nu väljer Orbit som sitt samlande system för operationsplanering. Vi vet sedan tidigare att det här är ett IT-stöd som både kan förenkla arbetssättet och med kortade väntetider bidra till en ökad patientnöjdhet”, säger Jörgen Graneskog, produktansvarig för Orbit, EVRY Healthcare.

Kontakter EVRY

Bengt-Göran Kangas                                Camilla Erixon

SVP Public Sector                                     Kommunikations- och marknadschef

EVRY Sverige                                            EVRY Sverige

M +46 70 333 15 59                                  M +46 70 308 93 40

Nyckelord

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

Om EVRY

EVRY är ett ledande IT-företag på den nordiska marknaden med lokal närvaro på 50 orter. Genom en hög verksamhetskompetens från en rad branscher skapar EVRY värde för våra kunders affärer samtidigt som vi bidrar till utvecklingen av samhället. Vi hjälper våra kunder att få konkret nytta av IT genom hela värdekedjan, från lösningar och konsulttjänster till outsourcing.

EVRYs ungefär 9 000 medarbetare kombinerar lokal närvaro med en global leveransmodell och är ett bevis på att nordiska kunder får bäst service av dem som har en sann förståelse för nordiska företags förutsättningar och utmaningar. EVRY har en årlig omsättning på nästan 13 miljarder SEK och ägs av investmentbolaget Apax. Den svenska verksamheten har en årlig omsättning på ca 3,6 miljarder SEK och finns på 25 orter med 2 300 medarbetare.

 

 

 

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY ASA: Fortsatt omsättningstillväxt och kraftigt förbättrad marginal jämfört med föregående år1.11.2017 11:25Pressmeddelande

(Fornebu den 1 november 2017) EVRY rapporterade en ökad omsättning samt ökade marginaler för det tredje kvartalet 2017 jämfört med samma kvartal föregående år. Företaget har upplevt positiv intäktstillväxt inom alla affärssegment under tredje kvartalet 2017 och de förbättrade marginalerna är resultatet av en effektiv affärsmodell och genomförandet av alla strategiska åtgärder som har inletts de senaste kvartalen.

EVRY ingår avsiktsförklaring om köp av Samlink för att stärka sin position i den finska bankmarknaden29.3.2017 11:32Pressmeddelande

(Oslo/Helsinki 29. mars 2017) EVRY har tecknat en avsiktsförklaring och är i exklusiva diskussioner om att förvärva Oy Samlink Ab, en ledande leverantör av IT-lösningar till banker i Finland. Som en del av dessa diskussioner kommer 50 banker, som i dag betjänas av Samlink, välja EVRYs kärnbankslösning som framtida IT-plattform. Ambitionen är dessutom att växa vidare i den finska marknaden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum