EVRY

Västra Götalandsregionen väljer EVRY och Orbit som regiongemensamt system för operationsplanering

Dela

(Stockholm 27 april, 2016) EVRY har tecknat ett nytt avtal med Västra Götalandsregionen (VGR) som innebär att Orbit blir det gemensamma IT-systemet för operationsplanering vid regionens samtliga sjukhus där operationer utförs. Avtalet innebär också att VGR nu går från fyra olika operationsplaneringssystem till ett gemensamt. Genom att använda ett gemensamt system förväntas verksamheten effektiviseras samtidigt som kostnaderna för underhåll och drift minskar. Det nya avtalet är femårigt med möjlighet till förlängning i ytterligare fyra år. Ordervärdet är 25-51 MSEK beroende på om avtalet förlängs och vilka optioner som VGR väljer att använda.

Införandet av Orbit syftar bland annat till att göra det möjligt för VGR att arbeta med en gemensam väntetidslista samt tillhandahålla stöd för de sjukhus som i dag saknar motsvarande system. Orbit kommer att införas i en regiongemensam installation och blir med det ett integrerat systemstöd och en del av VGR:s digitala transformering.

”Vi ser fram emot att tillsammans med EVRY införa ett regiongemensamt stöd för vår operationsplanering. Vi ser Orbit som ett gott stöd för våra processer och ett användarvänligt verktyg i vardagen”, säger Anette Åquist Falkenrot, Styrgruppsordförande Operationsplaneringsstöd i VGR.

”Vi är glada över att VGR väljer EVRY som leverantör och Orbit som sitt gemensamma IT-stöd i en så viktig del av en omfattande verksamhet. Avtalet gör också att EVRY befäster Orbits position som det marknadsledande systemet för operationsplanering i Norden vilket bland annat innebär att Orbit nu dominerar i Sveriges tre största regioner. Det här är också ett viktigt kvitto på att EVRYs långsiktiga satsning och erbjudande inom Healthcare gjort oss till en av marknadens ledande aktörer. Avtalet visar därtill att arbetet med en ökad digitalisering är högt upp på agendan även inom den offentliga sektorn”, säger Fredrik Almén, Sverigechef EVRY.

”Med tanke på EVRYs tidigare samarbete med VGR där vi varit en av fyra leverantörer är det givetvis en framgång att de nu väljer Orbit som sitt samlande system för operationsplanering. Vi vet sedan tidigare att det här är ett IT-stöd som både kan förenkla arbetssättet och med kortade väntetider bidra till en ökad patientnöjdhet”, säger Jörgen Graneskog, produktansvarig för Orbit, EVRY Healthcare.

Kontakter EVRY

Bengt-Göran Kangas                                Camilla Erixon

SVP Public Sector                                     Kommunikations- och marknadschef

EVRY Sverige                                            EVRY Sverige

M +46 70 333 15 59                                  M +46 70 308 93 40

Nyckelord

Länkar

Om

EVRY
EVRY
Ekensbergsvägen 113
171 79 Solna

+46 10 588 00 00https://www.evry.se

EVRY is a leading Nordic tech and consulting company. Together with our customers and an ecosystem of the best global digital experts, we shape the future today by applying new technologies to improve end user experiences, and the performance of people, processes and systems

We are close to our customers and represent a Nordic mindset on responsibility, quality and security.

We leverage our Nordicness to do business in more than 18 countries. EVRY is listed on Oslo Stock Exchange. Our 8 800 employees are passionate about creating digital advantage and shaping the future – today.

 

 

 

Följ EVRY

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EVRY

EVRY kvartalsrapport för andra kvartalet 2019 visar på tillväxt inom konsulttjänster och applikationstjänster, vilket driver en gynnsam intäktsmix och stöder den strategiska inriktningen12.7.2019 07:01:02 CEST | Pressmeddelande

(Fornebu, 12 juli 2019) EVRY redovisar ett rörelseresultat för andra kvartalet 2019 på 3 178 milj. NOK, jämfört med 3 286 milj. NOK under andra kvartalet 2018. Rörelseintäkterna för första halvåret 2019 var 6 507 milj. NOK, upp från 6 494 milj. NOK jämfört med samma period förra året. Justerat för valutakurseffekter och förvärv var den organiska tillväxten 0,1 % under första halvåret 2019 jämfört med första halvåret 2018. Financial Services redovisade positiv organisk tillväxt under andra kvartalet, medan andra områden påverkades av säsongsvariationer.