Sveriges Allmännytta

Vattenfall Värme ny medlem i Klimatdialogen

Dela

Klimatdialogen har fått sin nionde medlem i och med att Vattenfall Värme i Motala-Askersund godkändes för medlemskap vid Prisdialogens senaste styrelsemöte.

Vattenfall i Motala-Askersund är de första av Vattenfalls fjärrvärmenät att anslutas till Klimatdialogen.

– Vattenfall har som ambition att hjälpa våra kunder att bli fossilfria och Klimatdialogen är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta. Vi är väldigt nöjda med att ha startat det arbetet i Motala-Askersund och vi kommer att jobba vidare för att framöver kunna ha klimatdialoger på alla våra fjärrvärmeorter, säger Kurosh Beradari, marknadschef på Vattenfall Värme.

Klimatdialogen är sedan 2019 ett valfritt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Genom Klimatdialogen kan fjärrvärmeleverantörer som är medlemmar i Prisdialogen utöka dialogen med kunder och andra aktörer för att diskutera lokala klimat- och miljöfrågor.

Målet att minska klimat- och miljöpåverkan ska uppnås genom dessa lokala dialoger, där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag eller VA-bolag) diskuterar, samverkar och tar fram planer för hur det lokala klimat- och miljöarbetet ska genomföras. Förhoppningen är att goda lokala exempel genom Klimatdialogen ska göras tillgängliga och spridas för att inspirera till vidare utveckling.

– Jätteroligt att Vattenfall har lyckats starta upp en klimatdialog trots att förutsättningarna för möten har varit begränsade detta pandemiår. Vi vet att det finns planer på  fler lokala klimatdialoger runtom i landet. Förhoppningsvis kan vi under 2021 på allvar börja dra nytta av varandras erfarenheter och inspireras av de goda exempel som finns, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och styrelseordförande för Prisdialogen.

Medlemmar i Klimatdialogen är:

  • E.ON Energilösningar – medlemskap för Norrköping-Söderköping
  • Jönköping Energi
  • Mölndal Energi
  • Sundsvall Energi
  • Tekniska Verken i Linköping – medlemskap för både Katrineholm och Linköping
  • Telge Nät
  • Vattenfall Värme – medlemskap för Motala-Askersund
  • Växjö Energi
  • Öresundskraft

Om Prisdialogen och Klimatdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning. År 2020 omfattar Prisdialogen 76 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen på www.prisdialogen.se

Klimatdialogen är ett forum för arbetet med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med lokal utgångpunkt. Klimatdialogen erbjuder en struktur och ett arbetssätt att applicera på lokalt miljö- och klimatarbete

Nyckelord

Om

Sveriges Allmännytta
Sveriges Allmännytta
Drottninggatan 29, Box 474
101 29 Stockholm

08-406 55 00http://www.sverigesallmannytta.se

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag över hela Sverige. Vi bistår våra medlemmar så att de kan vara långsiktiga och konkurrenskraftiga aktörer på bostadsmarknaden. På så sätt bidrar vi gemensamt till en hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Följ Sveriges Allmännytta

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Allmännytta

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum