Uppsala Vatten och Avfall AB

Vattenförbrukningen i Uppsala ökar

Dela

Under 2020 ökade Uppsalabornas vattenförbrukning. Varje Uppsalabo använde i genomsnitt 138 liter vatten per dygn i hemmet under 2020. Det är en ökning med 3 liter jämfört med 2019. Ett förändrat beteende i samband med coronapandemin antas ligga bakom ökningen.

– Det är första gången vi ser en ökning i hushållens vattenförbrukning på mycket länge och vi tror att det har att göra med ett förändrat rörelsemönster i samband med coronapandemin, säger Elin Jansson, strateg på avdelningen VA-nät på Uppsala Vatten.

Eftersom statistiken på vattenförbrukning i dagsläget inte går att följa löpande, går det inte att se hur vattenförbrukningen skiljt sig åt under första vågen med coronapandemin i våras, under sommaren och under höstens andra våg med coronapandemin.

– Vi vet inte exakt vad som orsakat ökningen av hushållens vattenförbrukning. Men när många arbetat och studerat hemifrån samtidigt som antalet dagar hemma för barn och vuxna med exempelvis förkylningar ökat kraftigt är det inte förvånande. Sedan har kanske även Folkhälsomyndighetens rekommendation om handtvätt och att undvika att resa gett en viss effekt på vattenanvändningen i hemmet, säger Elin Jansson.

Vattenförbrukningen under 2020 i det som kallas allmän service, som bland annat inkluderar skolor och idrottsanläggningar, har tillsammans med industri och handel minskat med ungefär 16 procent. Samtidigt var vattenproduktionen i Uppsalas vattenverk 7 procent högre under juni-augusti jämfört med samma period 2019.

– Den ökade vattenproduktionen under sommaren kan ha många orsaker. Vädret påverkar vattenbehovet, men vi stannade kanske hemma i större utsträckning än vanligt förra sommaren. Siffrorna indikerar att den vattenförbrukning som vanligtvis sker utanför hemmet flyttade till hemmet under 2020, säger Elin Jansson.

Därför är det viktigt med en låg vattenförbrukning

En ökad vattenförbrukning innebär att mer vatten behöver produceras och distribueras, men också att mer vatten behöver avledas och omhändertas i våra avloppsreningsverk. Det är en hantering som kostar energi och förbrukar kemikalier. Att spara vatten spar på våra resurser.

Fördelning dricksvatten

I Sverige förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 

60 liter för personlig hygien.
30 liter för toalettspolning.
15 liter för disk.
15 liter för tvätt.
10 liter för mat och dryck. 
10 liter övrigt. 

Hushållens vattenförbrukning i Uppsala

År och liter per dag per Uppsalabo

2007    165
2008    165
2009    160
2010    154 
2011    153
2012    152
2013    149
2014    148
2015    146
2016    144
2017    141
2018    140
2019    135
2020    138

Kontakter

Om

Uppsala Vatten och Avfall AB
Uppsala Vatten och Avfall AB
Box 1444
751 44 Uppsala

https://www.uppsalavatten.se/

Rent vatten, smarta kretslopp - för hållbart liv i ett växande Uppsala

Uppsala Vatten ger dig rent vatten och smarta kretslopp i ett växande Uppsala.

Vårt mål är att aktivt bidra till ett hållbart samhälle. Det gör vi genom att ständigt utveckla nya resurssmarta lösningar och uppmuntra till återvinning och återbruk. Vi ger Uppsala dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om regnvatten. Vi skapar kretsloppstjänster där vi gör biogas av matavfall, minskar vattenförbrukningen och återanvänder material på bästa sätt.

Vi är en del av Uppsala kommun och en av de ledande aktörerna i branschen.

Följ Uppsala Vatten och Avfall AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala Vatten och Avfall AB

Uppsala vatten häver rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge8.4.2021 14:23:49 CEST | Pressmeddelande

Uppsala Vatten har lokaliserat och isolerat källan för den PAH-förorening som påträffades i Björklinge den 16 mars, vilket innebär att endast ett mindre område i Björklinge fortfarande rekommenderas att inte dricka vattnet. Uppsala Vatten häver därför rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet i Läby, Skuttunge och största delen av Björklinge.

VMA i Björklinge, Läby och Skuttunge hävs – men rekommendationen att inte dricka det kommunala dricksvattnet kvarstår22.3.2021 15:19:16 CET | Pressmeddelande

Den 17 gick Uppsala Vatten ut med en rekommendation till boende med kommunalt dricksvatten i Björklinge, Läby och Skuttunge att inte använda vattnet för dryck och matlagning. I samband med det skickades ett VMA (Viktigt meddelande till allmänheten) ut till alla boende i området med omnejd. Nu hävs VMA-meddelandet, men rekommendationen gällande dricksvattnet kvarstår.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum