Vattenindustrin

Vattenindustrin - alltid redo när krisen kommer

Dela
Ibland behövs en ögonöppnare för att omvärlden ska inse betydelsen av förhållandevis självklara saker. Inom många områden, däribland rent vatten, var pandemin en sådan. Plötsligt stod det faktum att - rent vatten måste produceras - klart för politiker och beslutsfattare.

- ”För Vattenindustrin som branschorganisation har det inneburit ett uppsving. Tillgången till rent vatten är en av de kritiska faktorerna i all krisberedskap och för att säkra tillgången behövs vår gemensamma kompetens. Det blev väldigt tydlig”, berättar Johan Modén, VD på Feralco Nordic AB och styrelseledamot i Vattenindustrin.

Johan konstaterar att det kommit flera positiva saker ut ur krisen. Livsmedelsverket kallade i februari 2020 till ett brett möte för att säkerställa tillgången till kemikalier och övriga produkter som behövs vid framställningen av rent vatten

- ”Styrkan vi har som branschorganisation med att samla så många olika verksamheter blev nu ännu tydligare. Vi representerar alla de aktörer som behövs, från konsulter via ingenjörer till pumptillverkare och kemister”, säger Johan.

Tydligt uppdrag

Att branschorganisationen nu bytt namn till Vattenindustrin hoppas Johan dessutom ska innebära att fler förstår vad de arbetar med och vilka utmaningar de står inför. Ungdomar som ska göra sitt yrkesval kan för lite om vattenproblematiken, både inom Sverige och globalt menar han.

- ”Vi ser ett uppvaknande, även om det går långsamt. Vår verksamhet rymmer alla centrala frågor, både miljö, hållbarhet och krisberedskap. En av våra uppgifter är att kommunicera det i större utsträckning. Och det har vi lättare att göra med ett namn som står för sig självt.”

En av organisationens huvuduppgifter är att hjälpa unga medarbetare vidare i karriären, att skaffa kompetens och bygga egna nätverk. Vattenindustrin ska vara en kunskapsförmedlare som man vänder sig till för att lösa problem. Johan berättar stolt över den nya hemsidan som ska bli navet i kunskapsspridningen. Att gå till vattenindustrin.se för att hitta relevant information som just du behöver, just nu, är en målsättning som jag tror vi kan uppnå med ganska enkla medel. Kompetensen finns inom Vattenindustrin och vi jobbar hårt på att få den mer synlig.

En annan viktig funktion är att vara ett neutralt bollplank där man kan lyfta branschgemensamma frågor och driva dem mot politiker och beslutsfattare. Tillsammans är man en viktig kraft att förhålla sig till.

- ”Det blir tydligare och tydligare hur viktiga vi är för samhället. Nästa hot mot samhället kan mycket väl handla om tillgången till rent vatten. Giftiga kemikalier i ett av de stora vattenverken är bara ett av många tänkbara scenarier.”

- ”Vatten är vårt allra viktigaste livsmedel och jag upplever att medvetenheten om det har ökat under pandemin och framför allt att det krävs insatser från många olika håll för att garantera tillgången”, avslutar Johan.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

Vattenindustrin
Vattenindustrin
Box 5510, Storgatan 5
114 85 Stockholm

08-782 08 50http://www.vattenindustrin.se

Samlad kompetens för framtidens vatten.

Vattenindustrin är branschorganisationen för konsulter, entreprenörer och produktleverantörer inom vattenrening och vattenbehandling. Vi arbetar för att skapa resilienta och långsiktiga lösningar där medlemmarna bidrar med innovation och kompetens för hållbara lösningar i ett gott affärsklimat.

Vattenindustrin har sitt hos Teknikföretagens Branschgrupper AB.

Följ Vattenindustrin

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vattenindustrin

Idag arrangerar Vattenindustrin forum för viktiga vattenfrågor29.11.2022 07:35:00 CET | Pressmeddelande

Vattenindustrin bjuder idag, tisdagen den 29 november, för första gången in till ett nytt forum där dialog, framtidsfrågor och mötet står i fokus. Vattenindustrin FORUM22 fokuserar på inspel i tre för VA-branschen viktiga frågor; hur projekt som ska fungera länge bäst realiseras kopplat till det stora investeringsbehovet, hur vi som bransch kan bli klimatneutrala samt kompetensförsörjning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum