Trafikverket

Vaxholms miljöfärja lockar tusentals

Dela

Efter en månad i trafik har den lindrivna färjan mellan Vaxholm och Kastellet gjort 16 000 persontransporter. Redan före sommarens turistsäsong skapar miljöfärjan ett stort intresse.

Linfärjan har gått i trafik sedan i slutet av april. Under invigningshelgen noterades hela 5 000 personresor. Därefter minskade antalet resande under några dagar, för att sedan öka igen.

Vaxholmsbor, tillfälliga besökare, arbetskamrater på konferens, pensionärsföreningar, skolklasser och andra grupper vill gärna åka miljövänligt över till de historiska miljöerna i sundet. Därmed lockar linfärjan fler människor att uppleva Vaxholm, vilket gynnar både det lokala näringslivet och annan sjöfart.

Linfärjan mitt i Vaxholm är ett nytt inslag i stadsbilden och har väckt uppmärksamhet. Den är tyst och drivs med el via en kabel. När linfärjan är i rörelse får ingen annan båttrafik korsa färjans kurs eller kölvatten. Resan tar bara två minuter och så snart blixtljusen slocknat sjunker linorna och båtar kan passera riskfritt.

Sundet mellan Kastellet och Vaxholm används både av fritidsbåtar och yrkestrafik. Fritidsbåtar bör passera Kastellet via det östra sundet. – De flesta respekterar regelverket kring linfärjan. Förhoppningen är att linfärjan inte enbart bidrar till att förbättra miljön i Vaxholm när det gäller utsläpp och buller, utan även påminner fritidsskeppare om reglerna till sjöss, säger Anders Werner, chef för Färjerederiet.

Det är Vaxholms stad, Statens fastighetsverk och Trafikverket Färjerederiet som tillsammans står bakom satsningen på den nya färjeförbindelsen till Kastellet. Trafiken pågår på försök i tre år under säsongen maj-september.

Kort om Vaxholms linfärja:

 • Färjan är certifierad av Transportstyrelsen och har tillstånd för trafikering.
 • Färjan drivs med el via en kabel och rymmer 130 personer.
  Restiden är två minuter.
 • Biljetter säljs via automat på kaj.
 • Färjan gör 2–4 turer per timme, mellan klockan 10.00 och 22.00.
 • Vaxholms stad är trafikhuvudman och har byggt färjeläget på stadssidan.
 • Statens fastighetsverk står för färjeläget på Kastelletsidan.
 • Trafikverket Färjerederiet står för färja, konstruktion av linleden, operativ drift, trafikinformation och trafikledning.
 • En treårig provperiod pågår under säsongen maj–september.
 • Sjöfartsverkets föreskrifter om sjötrafikregler i Stockholms skärgård (SJÖFS 2008:97) anger att fartyg med kortare längd än 12 meter eller smalare bredd än 4 meter inte får passera i det östra sundet vid Vaxholms Kastell.

Nyckelord

Kontakter

Anders Werner, chef Färjerederiet, 070-676 15 70
Ingrid Jarnryd, kommunikationschef Färjerederiet, 070-219 21 24
Trafikverkets pressjour, 0771- 31 15 00

Om

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt.
På Trafikverket jobbar cirka 8000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

 

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum