E.ON Sverige AB

VD för Unipers verksamheter i Sverige utsedd

Dela

E.ON tar nu nästa steg i arbetet med att etablera bolaget Unipers struktur i Sverige, Johan Svenningsson utses till VD för Unipers verksamheter i Sverige från den 1 januari 2016.

Unipers organisation i Sverige tar nu form och verksamheten omstruktureras inom holdingbolaget Sydkraft AB med säte i Malmö. Från och med den första januari 2016 kommer Johan Svenningsson, idag VD för OKG, att leda Unipers verksamheter i Sverige och även tillträda som VD för Sydkraft AB.

-Jag ser fram emot att få vara med och fortsätta utveckla kärnkraft, vattenkraft och kraftvärmeverksamheterna inom ramen för det framtida Uniper. Det är ett stort och långsiktigt ansvar, säger Johan Svenningsson, blivande VD för Unipers verksamheter i Sverige.

Det är en utmanande tid på den europeiska energimarknaden som i sin tur kräver förändringar. Låga elpriser kombinerat med en efterfrågan på nya energilösningar kräver anpassning.

Den nya strukturen ska ge respektive verksamhet stärkt konkurrenskraft genom ökat fokus och förmåga att snabbare anpassa sig till kunder och marknad. E.ON kommer att fokusera på förnybar energi, eldistribution och innovativa kundlösningar, Uniper kommer i Sverige att fokusera på energiproduktion inom vatten- och kärnkraft samt kraftvärmeproduktion.

-Det är en spännande tid för E.ON. Vi ser en mer snabbrörlig marknad, där vi finns närmre kunderna med nya energilösningar. Den process som startade för snart ett år sedan går idag enligt plan och nu formar vi ett starkt E.ON som med kraft kan ta sig an de utmaningar vi ser på dagens energimarknad, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef E.ON Sverige.

För mer information, kontakta Roger Strandahl på tel 0725 16 19 16.

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har 3 300 medarbetare i Norden och omsatte under 2014 drygt 34 miljarder kronor. Som energibolag vill vi bidra till att bygga det hållbara samhället. E.ON investerade 66 miljarder kronor i Norden mellan 2006 och 2013. 2014 gjorde vi fortsatta investeringar som kopplar till vårt långsiktiga förvaltande och utvecklande av svensk energiproduktion, samt i utvecklingsprojekt inom hållbara städer samt smarta nät.

Nyckelord

Kontakter

E.ONs pressjour 040-25554024-timmarsservice för dig som är journalist. Telnr på denna sida är endast avsedda för journalister.Övriga hänvisas till Kundservice tel 020-222424 eller Felanmälan tel 020-880022.

Bilder

Om

E.ON Sverige AB
E.ON Sverige AB
Carl Gustafs Väg 1
205 09 Malmö

https://www.eon.se

Vi bygger det hållbara samhället

E.ON Sverige ingår i den internationella E.ON-koncernen, som är ett av världens största investerarägda energiföretag. E.ON har cirka 2 200 medarbetare i Sverige.

Följ E.ON Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från E.ON Sverige AB

Stora pengar att spara på rätt kunskap22.3.2018 10:00Pressmeddelande

Det svenska elnätet håller en hög standard. God elkvalitet och relativt få avbrott för den vanlige elanvändaren. Men för industrikunder med känslig utrustning, kan en genomlysning av företagets elsystem och proaktiva åtgärder, snabbt vara betald. En spänningsdipp är ett tapp i spänningen under en bråkdels sekund. Ofta är dessa dippar helt inom myndigheternas ramar för spänningskvalitet, men ändå kan de skapa bekymmer i produktionen.

Grönare fjärrvärme när E.ON ersätter fossil olja med förnybar bioolja i Norrköping15.3.2018 08:27Nyheter

Redan i dag är i stort sett all fjärrvärme som E.ON producerar och levererar i Norrköping återvunnen eller förnybar, men det finns en liten fossil andel kvar. Nu tar E.ON ett steg närmare sitt mål – att senast 2025 bara producera och leverera hundra procent återvunnen eller förnybar energi – och ersätter den fossila oljan i reservanläggningen Navestad med förnybar bioolja.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum