Moment Group

VD har ordet - hämtat från Delårsrapporten 1 jan - 31 mar 2020

Dela

En positiv start på året följdes av en totalt förändrad bild framåt till följd av coronapandemin. Covid-19 påverkar oss alla, både på personligt och professionellt plan, och vår koncern verkar i en bransch som är mycket hårt drabbad med totalt förändrade marknadsförutsättningar.

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef
Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef

Efter att det fjärde kvartalet och årets två inledande månader visade att de aktiviteter som drivits med fokus på att återställa lönsamheten i verksamheterna började ge utväxling på resultatet stod det tidigt i mars klart att coronavirusets inverkan på alla delar av koncernen skulle bli omfattande. Vi växlade då fokus från lönsamhetstärkande åtgärder och initiativ till proaktivt arbete och riskminimering, med målsättningen att parera och begränsa den finansiella påverkan och skadan i bolagen som uppstår till följd av Covid-19. Ett intensivt arbete pågår både för att ta bolaget genom krisen och för att skapa en plattform för att i nästa steg åter öppna upp och fortsätta utveckla de i grunden starka verksamheter koncernen består av.

Det som inleddes som ett starkt år med ett rörelseresultat efter februari som låg 12 msek bättre än föregående år förbyttes under mars till ett ackumulerat resultat på -44 msek, en försämring med 27 msek mot föregående år. En stor förklaringsparameter är att den tyska marknaden helt stängdes under månaden och därmed ansökte vi om konkurs för den tyska verksamheten. Detta gav en negativ resultateffekt på 18 msek, vilket dock inte påverkar likviditeten i koncernen. Pandemisituationen triggade också extraordinära kostnader i koncernen i övrigt med ca 3 msek, varför övriga enheter således gick 3 msek sämre i kvartalet än föregående år. Den interna målsättningen för kvartalet var dock långt högre och mer i linje med hur resultatet såg ut efter februari.

För att säkra den kortsiktiga likviditeten i bolaget signerades i april en teckningsförbindelse för en emission och lånefacilitet, vilka ska beslutas på årsstämman i maj. Vi har även erhållit obligationsinnehavarnas godkännande gällande att tre kvartals räntebetalningar kapitaliseras och därtill har ansökningar för både återvinning av och uppskov med arbetsgivaravgifter, skatt och moms beviljats.

De likviditetsstärkande åtgärderna i kombination med de kostnadsbesparande aktiviteterna vi genomfört ger oss utrymme för att, på ett strukturerat sätt, ta oss an situationen, men vi har mycket kvar att göra för att ta oss igenom den kris hela upplevelsebranschen nu genomgår. Det intensiva arbete som pågår för att fortsatt minska kostnadsbasen fortlöper samtidigt som kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

De aktiviteter och åtgärder som vidtogs under andra halvan av 2019 och som fortsatte in i 2020 kommer, efter den mest kritiska fasen kring hantering av de utmaningar som följer av pandemin, att vara fortsatt i fokus. Att skapa mer dynamiska kostnadsbaser, flexibla och relevanta affärsmodeller och att förstå och möta den efterfrågan som blir resultatet av de förändringar i volymer i marknaden som vi tror nu följer, i såväl ekonomi som beteendemönster, kommer att vara av yttersta vikt för att fortsatt vara en aktör att räkna med inom de segmenten vi verkar.

Göteborg 29 april 2020

Josefin Dalum

tf VD/Koncernchef

Bilder

Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef
Josefin Dalum, tf VD/Koncernchef
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan14.5.2020 17:52:25 CESTPressmeddelande

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

ÅRETS föreställning av Alla tiders ÅSA-NISSE på VALLARNAS FRILUFTSTEATER 2020 flyttas till sommaren 2021 8.5.2020 12:09:41 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group AB Regeringen beslöt den 11 mars att följa Folkhälsomyndigheternas restriktioner att stoppa ALLA allmänna sammankomster och offentliga träffpunkter med fler än 500 personer. Därefter från och med söndag den 29 mars får allmänna tillställningar ha max 50 deltagare. Detta gör att vi från Vallarnas friluftsteater har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lyftas under en snar framtid, men med rådande situation fattar vi nu beslutet att flytta vår verksamhet till 2021. Självklart vidtar vi detta beslut med omtanke om publikens och medarbetarnas hälsa och i förhållande till Coronavirusets framfart (covid-19) i Sverige. Därav finner vi att det blir bäst att 2020 års buskis Alla Tiders Åsa-Nisse flyttas till sommaren 2021 och blir 25 års jubileumsföreställningen. ”Inget har egentligen förändrats när det kommer till bokningsläget. Förutom att vi flyttat föreställningen ett år. De som redan bokat en biljett till årets föreställning behål

Detta har jag sett fram emot!4.5.2020 14:03:41 CESTPressmeddelande

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum