Moment Group

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 2020

Dela

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de senaste fyra månaderna förbytts och koncernen redovisar ett ackumulerat rörelseresultat på -85 msek, en försämring med 34 msek mot föregående år. En stor förklaringsparameter, utöver effekten av coronapandemin på den nordiska marknaden, är att den tyska marknaden helt stängdes under marsmånad och därmed ansökte vi om konkurs för den tyska verksamheten. För kvartalet redovisar koncernen ett rörelseresultat på -41 msek (-31 msek), en försämring med 10 msek mot samma period föregående år. Under kvartalet har stöd om 32 msek intäktsförts som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Vi införde, som tidigare meddelats, tidigt under pandemin nya inköps- och investeringsrutiner som haft mycket åtstramande effekt på utflödet av likviditet i koncernen. Vi har även företagit en mycket kraftfull nedskalning och permittering av anställda där de flesta idag kvarvarande medarbetarna är permitterade och endast ett mindre antal medarbetare kvarstår i ouppsagd ställning. Dessutom har vi till fullo nyttjat de presenterade stödpaket i form av kulturstöd, permitteringsbidrag, hyresrabatter och anstånd med betalningar av hyror, skatter och avgifter.

Med de coronaspecifika aktiviteterna i full gång har nu arbetet med att sätta planerna för återöppning påbörjats. I Norge har den avtalsbundna verksamheten med leverans av underhållning på kryssningsbåtar återupptagits och i Danmark har Cirkusbygningen med sitt Wallmans-koncept börjat försäljningen av biljetter inför en förväntad öppning i början av september. För de svenska arenorna inom affärsområdet Immersive Venues räknar vi med att öppna aktivitetsarenorna Ballbreaker och STAR i augusti medan vi för de övriga arenorna avvaktar lättnader i nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. I väntan på dessa lättnader har vi blivit tvungna att skjuta upp premiärerna för våra teater- och musikalföreställningar till senare i höst alternativt vinter. Inom vår eventverksamhet har vi börjat få positiva signaler från större kunder om behov av fysiska möten under fjärde kvartalet och början av 2021. Samtidigt ökar efterfrågan på digitala mötesmöjligheter och detta öppnar för nya typer av erbjudanden där vi arbetar målmedvetet för att ta en tätposition.

Parallellt med att hantera det operativa arbetet och säkerställande av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att identifiera och tydliggöra rätt strategier och planer för tiden efter Corona – där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus. Stor vikt i detta arbete läggs vid de förändringar i efterfrågemönster för våra erbjudanden som vi bedömer oundvikligen kommer följa i spåren efter nuvarande pandemi.

För att säkra den kortsiktiga likviditeten i bolaget beslutade årsstämman i maj att genomföra en riktad nyemission om 8 msek samtidigt som bolaget i april säkrade en lånefacilitet om 12 msek. Detta i kombination med kostnadsbesparande aktiviteter och erhållna stöd ger oss utrymme för att på ett strukturerat sätt ta oss an den utmanande situation bolaget befinner sig i. Vidare har vi säkrat ytterligare en lånefacilitet om 13 msek som löper över det tredje kvartalet 2020 samt att kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

Med ovan i beaktande är vår bedömning att verksamheten har likviditet för att hantera återöppningen av verksamheten parallellt med återbetalning av de olika anstånden, detta med start under slutet av det tredje kvartalet 2020. Den underliggande förutsättningen för bolagets överlevnad bygger dock på att restriktionerna hävs och att verksamheten därmed kan starta upp inom våra respektive affärsområde alternativt att ytterligare stödpaket presenteras i tillräcklig omfattning.

Göteborg 24 juli 2020

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Öppet brev no. 2: UPPLEVELSEBRANSCHEN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG EN TOTAL KOLLAPS, REGERINGEN MÅSTE GÅ FRÅN ORD TILL HANDLING - NU!21.9.2020 15:13:36 CESTPressmeddelande

För en månad sedan gick vi ut med ett öppet brev till regeringen som plockades upp av media och spreds i sociala kanaler. Därefter har vi intervjuats om branschens tuffa läge i Nyhetsmorgon i TV4 och en rad olika tidningar samt diskuterat frågan i möten med politiker på riksdagsnivå, med kansliråd på kulturdepartementet och med ordförande i kulturutskottet. De har alla visat ett stort intresse och ställt många frågor för att verkligen förstå branschen och det behov av tidsramar, tydlighet i restriktioner och tillräckliga stödpaket som vi alla desperat efterfrågar. Vi uppskattar dessa dialoger och finns självklart tillgängliga för en fortsättning – men för en hel närings överlevnad krävs handling – och det måste ske NU!

Moment Groups likviditet negativt påverkad av coronapandemin - prognostiserad likviditetsbrist under mitten av fjärde kvartalet18.9.2020 15:57:58 CESTPressmeddelande

Bolagets ledning har tidigare meddelat att bolagets likviditet bedömts vara tillräcklig för att bedriva verksamheten fram till och med utgången av 2020 under förutsättning att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020. Då restriktionslättnader uteblivit är återöppningen av bolagets olika verk-samheter inte möjlig i den utsträckning som krävs för tillfredsställande likviditet. Tillräckliga stödpaket har heller inte beslutats från regeringens håll. Bolaget bedömer därför att det finns risk för att likviditetsbrist uppstår i mitten av fjärde kvartalet 2020. Ett intensivt arbete pågår för att säkra såväl likviditeten i närtid som finansieringen på längre sikt.

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum