Moment Group

VD har ordet - hämtat från rapporten 1 jan-30 jun 2020

Dela

Perioden april till och med juni har för Moment Group dominerats av coronapandemins negativa konsekvenser för nöjes- och upplevelsebranschen. Under kvartalet har nettoomsättningen från verksamheterna uppgått till 14 msek (168 msek) vilket speglar branschens förutsättningar under rådande kraftfulla myndighets-restriktioner. Under kvartalet har arbetet fokuserats på att hantera den ansträngda likviditeten samt att skapa en mer flexibel kostnadsbas för en mer effektiv verksamhet framgent.

Fram till februari inleddes året starkt med ett rörelseresultat bättre än föregående år. Det har under de senaste fyra månaderna förbytts och koncernen redovisar ett ackumulerat rörelseresultat på -85 msek, en försämring med 34 msek mot föregående år. En stor förklaringsparameter, utöver effekten av coronapandemin på den nordiska marknaden, är att den tyska marknaden helt stängdes under marsmånad och därmed ansökte vi om konkurs för den tyska verksamheten. För kvartalet redovisar koncernen ett rörelseresultat på -41 msek (-31 msek), en försämring med 10 msek mot samma period föregående år. Under kvartalet har stöd om 32 msek intäktsförts som redovisats som övrig rörelseintäkt.

Vi införde, som tidigare meddelats, tidigt under pandemin nya inköps- och investeringsrutiner som haft mycket åtstramande effekt på utflödet av likviditet i koncernen. Vi har även företagit en mycket kraftfull nedskalning och permittering av anställda där de flesta idag kvarvarande medarbetarna är permitterade och endast ett mindre antal medarbetare kvarstår i ouppsagd ställning. Dessutom har vi till fullo nyttjat de presenterade stödpaket i form av kulturstöd, permitteringsbidrag, hyresrabatter och anstånd med betalningar av hyror, skatter och avgifter.

Med de coronaspecifika aktiviteterna i full gång har nu arbetet med att sätta planerna för återöppning påbörjats. I Norge har den avtalsbundna verksamheten med leverans av underhållning på kryssningsbåtar återupptagits och i Danmark har Cirkusbygningen med sitt Wallmans-koncept börjat försäljningen av biljetter inför en förväntad öppning i början av september. För de svenska arenorna inom affärsområdet Immersive Venues räknar vi med att öppna aktivitetsarenorna Ballbreaker och STAR i augusti medan vi för de övriga arenorna avvaktar lättnader i nuvarande restriktioner från Folkhälsomyndigheten. I väntan på dessa lättnader har vi blivit tvungna att skjuta upp premiärerna för våra teater- och musikalföreställningar till senare i höst alternativt vinter. Inom vår eventverksamhet har vi börjat få positiva signaler från större kunder om behov av fysiska möten under fjärde kvartalet och början av 2021. Samtidigt ökar efterfrågan på digitala mötesmöjligheter och detta öppnar för nya typer av erbjudanden där vi arbetar målmedvetet för att ta en tätposition.

Parallellt med att hantera det operativa arbetet och säkerställande av likviditeten för att koncernen skall överleva pandemin, arbetar samtliga ledningsgrupper i de olika verksamheterna intensivt med att identifiera och tydliggöra rätt strategier och planer för tiden efter Corona – där arbetet med att bygga vidare på de i grunden starka och sunda verksamheter som koncernen består av står i fokus. Stor vikt i detta arbete läggs vid de förändringar i efterfrågemönster för våra erbjudanden som vi bedömer oundvikligen kommer följa i spåren efter nuvarande pandemi.

För att säkra den kortsiktiga likviditeten i bolaget beslutade årsstämman i maj att genomföra en riktad nyemission om 8 msek samtidigt som bolaget i april säkrade en lånefacilitet om 12 msek. Detta i kombination med kostnadsbesparande aktiviteter och erhållna stöd ger oss utrymme för att på ett strukturerat sätt ta oss an den utmanande situation bolaget befinner sig i. Vidare har vi säkrat ytterligare en lånefacilitet om 13 msek som löper över det tredje kvartalet 2020 samt att kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

Med ovan i beaktande är vår bedömning att verksamheten har likviditet för att hantera återöppningen av verksamheten parallellt med återbetalning av de olika anstånden, detta med start under slutet av det tredje kvartalet 2020. Den underliggande förutsättningen för bolagets överlevnad bygger dock på att restriktionerna hävs och att verksamheten därmed kan starta upp inom våra respektive affärsområde alternativt att ytterligare stödpaket presenteras i tillräcklig omfattning.

Göteborg 24 juli 2020

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Moment Group
Moment Group
Trädgårdsgatan 2
411 08 Göteborg

0771 - 17 00 00http://www.momentgroup.com/

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i Skandinavien.Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market, och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö

Inom Moment Group återfinns följande bolag och varumärken: 2Entertain, Ballbreaker, China Teatern, Cirkusbygningen, Golden Hits, Hamburger Börs, Hansen, Intiman, KPH Matbar, Kungsportshuset, Lisebergsteatern, Minnesota Communication, Oscarsteatern, Showtic.se, STAR Bowling, Tickster, Vallarnas friluftsteater, Wallmans, Wallmans Group

 

Följ Moment Group

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Moment Group

Höstens föreställningar av Saturday Night Fever på China Teatern och Rain Man på Oscarsteatern flyttas till våren 2021.23.6.2020 11:20:51 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group Sedan i slutet av mars står större delen av kultursverige stilla sedan allmänna tillställningar i Sverige begränsats till max 50 deltagare, allt beroende på Coronavirusets (Covid-19) framfart. Producenterna bakom produktionerna, Vicky Nöjesproduktion och 2Entertain, har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lätta, men med rådande situation fattas nu beslutet att flytta Rain Man på Oscarsteatern och Saturday Night Fever på China Teatern till vårsäsongen 2021. Beslutet tas nu för att garantera att både gäster och personal ska känna sig trygga när de vistas på teatrarna. Nya premiärdagar planeras till den 6 januari 2021 för Rain Man på Oscarsteattern samt den 21 januari 2021 för Saturday Night Fever på China Teatern. Samtliga berörda kunder kontaktas personligen.

Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan14.5.2020 17:52:25 CESTPressmeddelande

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps- och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet 2020.

ÅRETS föreställning av Alla tiders ÅSA-NISSE på VALLARNAS FRILUFTSTEATER 2020 flyttas till sommaren 2021 8.5.2020 12:09:41 CESTPressmeddelande

2Entertain - Part of Moment Group AB Regeringen beslöt den 11 mars att följa Folkhälsomyndigheternas restriktioner att stoppa ALLA allmänna sammankomster och offentliga träffpunkter med fler än 500 personer. Därefter från och med söndag den 29 mars får allmänna tillställningar ha max 50 deltagare. Detta gör att vi från Vallarnas friluftsteater har väntat in i det sista för att se om restriktionerna kommer att lyftas under en snar framtid, men med rådande situation fattar vi nu beslutet att flytta vår verksamhet till 2021. Självklart vidtar vi detta beslut med omtanke om publikens och medarbetarnas hälsa och i förhållande till Coronavirusets framfart (covid-19) i Sverige. Därav finner vi att det blir bäst att 2020 års buskis Alla Tiders Åsa-Nisse flyttas till sommaren 2021 och blir 25 års jubileumsföreställningen. ”Inget har egentligen förändrats när det kommer till bokningsläget. Förutom att vi flyttat föreställningen ett år. De som redan bokat en biljett till årets föreställning behål

Detta har jag sett fram emot!4.5.2020 14:03:41 CESTPressmeddelande

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum