Vision

Veronica Magnusson utsedd till ledamot i regeringens Välfärdskommission

Dela

Veronica Magnusson presenteras idag som ledamot i regeringens nya Välfärdskommission. Veronica Magnusson är förbundsordförande i Vision och kommer i kommissionen att företräda samtliga 13 fackförbund inom TCO.

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision

- Det här känns roligt och meningsfullt. Varje dag går hundratusentals av TCO-förbundens medlemmar till sina tusentals olika yrken inom välfärden. De är välutbildade, kunniga och djupt engagerade i att få alla verksamheter som tillsammans är välfärden att fungera. Vi i TCO-förbunden vet att det är våra medlemmars röster som måste höras och idéer som måste tas tillvara för att välfärden ska utvecklas, säger Veronica Magnusson.

- Det är en svår uppgift som ligger framför oss. Inte minst när det gäller att det är så många som måste vilja stanna och välja välfärdsyrken framöver. Vi vet att det är viktiga jobb, men det måste visas genom hållbara arbetsvillkor och förutsättningar att göra jobbet. Det handlar om att göra arbetslivet mer mänskligt så att fler ska känna arbetsglädje och kunna bidra. Detta jobbar vi i TCO-förbunden med runt om på arbetsplatserna varje dag och det känns verkligen som rätt läge att få ta ett helhetsgrepp säger Veronica Magnusson.

- Välfärdsteknik, digitalisering och AI kommer att vara viktiga i verksamhetsutvecklingen framåt. Här finns frågor om etik, rätt använd kompetens, jämställdhet och medborgarnas rättigheter att väga in. Också här behöver vi involvera medarbetarna och lyssna till professionerna, de som kan verksamheterna bäst. Ytterst handlar det om att vi måste ha en välfärd som är hållbar ur alla tre aspekter – socialt, ekonomiskt och miljömässigt, avslutar Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, tfn 070 746 21 24.

Läs mer om Välfärdskommisionen på www.regeringen.se

Kontakter

Bilder

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter14.5.2020 12:41:15 CESTPressmeddelande

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö13.5.2020 11:16:00 CESTPressmeddelande

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

Välfärdens medarbetare behöver förutsättningar att möta de växande behoven i krisen15.4.2020 13:01:36 CESTPressmeddelande

De ökade anslagen till kommuner och regioner i vårändringsbudgeten behöver användas till satsningar på arbetsmiljö och goda villkor. Trycket på verksamheterna är hårt och för att klara bemanning och kvalitet måste arbetsgivarna ge medarbetare och chefer rätt förutsättningar. Vision efterfrågar också ett utökat samarbete mellan socialtjänsten och frivilligorganisationerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum