DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Vi behöver assistans för att kunna leva som alla andra

Dela

Personlig assistans var aldrig tänkt som vård utan för att vi ska kunna leva och delta i samhället på samma villkor som alla andra.

Människor med nedsatt rörelseförmåga har samma rättigheter som alla andra. Vi har också rätt till den hjälp och det stöd som behövs för att skapa lika villkor och samma möjligheter som alla andra.  

 

Ett exempel är LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt LSS har vi bland annat rätt till personlig assistans. Personlig assistans innebär hjälp i det dagliga livet, med sådant som vi inte klarar till exempel på grund av att våra ben och armar inte fungerar, vi har svårt att andas, har svår värk eller något annat 

 

Idag fungerar inte LSS som det var tänkt, och Försäkringskassan avslår många ansökningar om assistanstimmar.  

 

På torsdagen deltog DHR:s förbundsordförande Åsa Strahlemo i en hearing med huvudmannaskapsutredningen, som utreder om staten i framtiden ska ha hela ansvaret för beslut och utbetalningar inom den personliga assistansen. Vi framförde bland annat:  

 

Schablonbeloppet, den ersättning som utbetalas till den som ordnar den personliga assistansen,måste räknas upp varje år. Uppräkningenmåste åtminstone uppgå till samma nivå som höjningarna i kollektivavtalen.  Annars halkar ju assistenternas löner ner, för varje år.  

För att den personliga assistansen inte ska hindra en persons rörelsefrihet, val av bostadsort och så vidare samt vara rättssäker så är det viktigt att staten tar hela ansvaret för den personliga assistansen.  

DHR ser en risk för att assistansen i allt högre grad kommer att utgå från ett vårdperspektiv. Personlig assistans var aldrig tänkt som vård utan som en insats för att kunna leva och delta i samhället på samma villkor som alla andra. 

DHR vill se en omfattande analys av hur assistansanvändares autonomi och självbestämmande påverkas av förslagen från huvudmannaskapsutredningen.   

Slutligen: Assistansen handlar om att kunna leva och delta i samhällslivet på samma villkor som andra  

Den personliga assistansen har urholkats under ett flertal år och behöver förändras i grunden. 

För mer info kontakta förbundsordförande Åsa Strahlemo: 070 50 88 029

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum