Region Norrbotten

”Vi behöver bli bättre på att följa hygienrutinerna”

Dela

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är av stor betydelse för att förebygga vårdrelaterade infektioner. Nu visar en observationsstudie att Region Norrbotten blivit sämre på att följa rutinerna och reglerna.

Mätningarna grundar sig på observationsstudier i flera steg av utsedda hygienombud i patientnära arbete vid exempelvis omvårdnad, undersökning och behandling.

Resultatet för Region Norrbotten i årets mätning visar ett resultat på följsamhet till 70,6 procent. Det är en försämring från föregående år, då motsvarande resultat låg på 77,5 procent. Resultatet för riket ligger på 79,1 procent och även nationellt syns en minskad följsamhet.

– Basala hygienrutiner har naturligt fått stort fokus under pandemin. Årets resultat visar att vi behöver fortsätta det intensiva arbete som redan pågår, och vi kommer inte vara nöjda förrän vi når toppresultat på riksnivå, säger Moa Bjerner, regionchefläkare.

Region Norrbotten fortsätter att arbeta med basala hygienrutiner och klädregler genom att varje månad göra egna mätningar av följsamheten. De kontinuerliga mätningarna är ett sätt att ständigt påminna om och medvetandegöra vikten av god följsamhet till hygienrutiner och klädregler, där målet är 100 procents följsamhet inom alla områden.

– Följsamhet till basala hygienrutiner är en av de viktigaste förutsättningarna för att kunna säkerställa god hygien och minska all form av smittspridning inom vården och omsorgen, säger Moa Bjerner.

Fakta – Så görs mätningen

Mätningarna av basala hygienrutiner och klädregler genomfördes under veckorna 11–12. Mätningen i Norrbotten innefattade 961 observationer och totalt 18 831 observationer gjordes i riket.

Vid mätningarna i regionerna följdes samtliga fyra steg av basala hygienrutiner vid 82,6 procent av observationerna.

Mätningarna är viktiga verktyg för att verksamheter ska kunna följa resultatet av deras eget arbete och se vilka insatser som behöver sättas in.

Kontaktperson

Namn: Moa Bjerner
Titel: Regionchefläkare
Växel: 0920-28 40 00

Om

Region Norrbotten
Region Norrbottenhttps://www.norrbotten.se/

Region Norrbotten arbetar för dig som bor i Norrbottens län. Vi styrs av dig och de andra invånarna i länet genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 6 500 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård, tandvård, regional utveckling och kultur. På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten. 

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum