Vänsterpartiet Malmö

Vi bygger Malmö! Vänsterpartiet presenterar budget för 2022

Dela

Vänsterpartiet Malmö presenterar en budget för att satsa stort på klimatarbetet, skapa arbeten och en fungerande välfärd för alla.

- Hållbara investeringar är nyckeln till framtiden. En bra utbyggd och tillgänglig välfärd bidrar till att utjämna klassklyftor och ojämlikhet. En fullt ut finansierad gemensam välfärd innebär trygghet och möjlighet till delaktighet både för Malmöborna och för kommunens anställda som vi vill ska bli fler. I dagsläget är vår gemensamma välfärd underfinansierad och S-L-styret presenterar inga större satsningar inför 2022 trots att Malmö stads budget har varit på svältgränsen i flera år. Det krävs en ny politik för att förändra utvecklingen och skapa fler och nya arbeten. Så bygger vi Malmö, säger Emma-Lina Johansson (V) kommunalråd. 

Vänsterpartiet föreslår en skattehöjning om en krona för att göra stora satsningar på förskola och skola, hälsa, vård, omsorg och socialt förebyggande insatser. Dessutom kräver Vänsterpartiet fokus på klimat- och miljöpolitiken:

- Klimatfrågan är vår tids ödesfråga, vi kan inte göra nog! Det är både en internationell, nationell och lokal fråga. Malmö stad gör årligen stora investeringar, enligt oss måste de alla bidra till att miljö- och klimatmålen uppnås, säger Anders Skans (V) gruppledare.

Vänsterpartiet anser att välfärden måste utvecklas, och staden måste bli mer jämlik. En statlig progressiv skatt är alltid att föredra, men en kommunal skattehöjning är bättre än en dålig välfärd. Om inte regeringen och riksdagen vill höja skatteintäkterna så måste vi göra det lokalt anser vi.

- Vår framtid är barnen, i många år har förskola och grundskola drabbats av nedskärningar. Nu behövs satsningar på våra unga, det är framtiden, säger Anders Skans (V).

- För oss är principen att alla har rätt till ett arbete viktig. I ett solidariskt samhälle styr tanken om av var en efter förmåga, åt var och en efter behov, säger Emma-Lina Johansson (V). 

Vänsterpartiet Malmö är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Vi analyserar, problematiserar och lägger förslag med jämlikhet och jämställdhet som utgångspunkt. I årets budget har vi tagit fasta på fem områden som vi anser att Malmö Stad behöver arbeta med och förbättra sig inom:

I Vänsterpartiets Malmö kräver klimatkrisen en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom de gränser naturen sätter upp.

I Vänsterpartiets Malmö får välfärdspersonalen betalt i pengar, inte enbart dyra julgåvor. Malmö Stad ser till att personalen har god arbetsmiljö och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

I Vänsterpartiets Malmö är bostaden en grundläggande social rättighet och en del av välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag.

I Vänsterpartiets Malmö behövs alla utifrån sin egen förmåga när vi tillsammans bygger det goda samhället, det är en rättighet att ha ett arbete med goda arbetsvillkor att gå till och därigenom också trygga sin ekonomi. Arbete är ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet. I detta ingår också rätten till en bra och likvärdig utbildning.

I Vänsterpartiets Malmö är ingen fri förrän alla är fria. Var du bor, vilken klassbakgrund du har, vad du heter i efternamn, ditt kön eller könsidentitet och din sexualitet, spelar idag stor roll för dina möjligheter i livet. Vi vill inte att det ska vara så. För oss är politikens grundläggande uppgift att utjämna klyftorna i samhället och skapa förutsättningar för alla människors rätt till frihet. 

– Vi föreslår höjda budgetramar för ett stort antal nämnder inför 2021. Det gör vi för att nämndernas grunduppdrag ska stärkas, det behövs fler anställda inom välfärden, säger Anders Skans (V).

Nedan följer några exempel på satsningar:

  • För att göra förstärkningar av både den pedagogiska verksamheten, elevhälsan och minskad storlek på barngrupper i förskolan lägger vi till totalt 205 miljoner kronor på de tre skolnämnderna. I jämförelse satsar den styrande minoriteten enbart 7 miljoner kronor på grundskolan, 5 miljoner på gymnasie- och vuxenutbildningen och i praktiken ingenting alls på förskolan eftersom man inte kompenserar för demografiförändringen.
  • För att främja det fria kulturlivet och Malmöbors tillgänglighet till kultur och bibliotek samt öka antal och kvalitet på mötesplatser och fritidsgårdar, får kulturnämnden 15 miljoner kronor extra och fritidsnämnden 10 miljoner kronor. 
  • För att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och kvalitet i vård och omsorg lägger vi här till 100 miljoner kronor. Vänsterpartiet anser att fler händer i vård och omsorg ger bättre kvalitet för de som behöver nyttja den.

  • Genom ett återtagande av externa LSS-placeringar till egen regi sparar vi pengar som kan gå till att stärka kvaliteten. 6,8 miljoner kronor används till utbyggnad av LSS. Vi lägger dessutom till 50 miljoner till funktionsstödsnämnden för att förbättra arbetsmiljö, arbetsvillkor och kvaliteten i verksamheterna.

  • Vi vill satsa på det förebyggande, sociala arbetet och skapa möjligheter för verksamheterna att arbeta med lösningar för individer och familjer att komma i självförsörjning. För att höja kvaliteten i verksamheterna generellt och förbättra arbetsvillkor skjuter vi också till 275 miljoner till arbetsmarknads- och socialnämnden. Styret förstärker ramen med det underskott nämnden uppvisat under innevarande år: 84 miljoner kronor. Deras förslag är alltså ingen förbättring av verksamheten.

Budgeten bifogas i sin helhet. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Vänsterpartiet Malmö
Vänsterpartiet Malmö
Nobelvägen 51 B
214 33 Malmö

040-96 64 67http://www.vmalmo.se

Vänsterpartiet Malmö är Vänsterpartiets största partiförening. Vi kämpar för ett jämlikt Malmö i kommunfullmäktige men verkar också bland Malmös socialistiska, feministiska, antirasistiska och gröna rörelser. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet.

Följ Vänsterpartiet Malmö

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Malmö

Vänsterpartiet kräver svar om avspärrad park22.11.2021 10:57:07 CET | Pressmeddelande

De senaste veckorna har Malmöbor inte kunnat nyttja Slottsparken som vanligt. Vi har kunnat läsa i tidningarna om hur ett företag, vad det verkar, gratis fått tillstånd att spärra av en stor del av parken för att därefter ta inträde från människor som får se en ljusshow. Det har inte föranletts av politiska beslut och Vänsterpartiet Malmö ställer nu frågan vilka principer som egentligen finns för vår gemensamma mark.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum