Umeå kommun

Vi efterfrågar invånare med erfarenhet av vård och omsorg

Dela

Personalläget är ansträngt inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg. Frånvaron är hög och behovet av vikarier stort för att kunna upprätthålla en trygg och säker vård och omsorg. Vi vädjar därför till invånare som har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, hemsjukvård, vård- och omsorgsboende, funktionshinderomsorg eller personlig assistans och har möjlighet att under en begränsad tid hjälpa till inom kommunens äldreomsorg eller funktionshindersomsorg att ta kontakt med respektive rekryteringscentrum.

– Vi är tacksamma för varje person som kan ställa upp under den närmaste tiden, det kan vara enstaka dagar eller under en period på ett par veckor. All hjälp är välkommen! säger Rebecca Andersson, enhetschef, äldreomsorgens rekryteringscentrum.

Har du erfarenhet och vill hjälpa till?

Vi behöver personer som har jobbat inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg tidigare och känner sig trygga med att börja arbeta självständigt från första arbetsdagen eftersom vi inte har möjlighet att avvara personal för inskolning i nuläget.

Om du har erfarenhet inom hemtjänst, hemsjukvård eller vård- och omsorgsboende, kontakta äldreomsorgens rekryteringscentrum via mejladressen rekryteringao@umea.se.

Om du har erfarenhet inom funktionshinderomsorg, vilket bland annat innefattar särskilt boende LSS, hemtjänst, boendestöd, personlig assistans, daglig verksamhet, korttidstillsyn barn och unga kontakta bemanningso@umea.se

Antal smittade publiceras på umea.se

Utifrån den ökade smittspridningen befinner sig äldreomsorgen i stabsläge och återgår nu till att publicera antal smittade brukare och nu även antal smittade medarbetare. Uppgifterna uppdateras två gånger per vecka, måndagar och torsdagar i syfte att underlätta för media. På umea.se finns även en kort sammanfattning av det aktuella läget inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Se länk:

Aktuellt läge, äldreomsorg - Umeå kommun (umea.se)

Mer information:

Rebecca Andersson
enhetschef
äldreomsorgens rekryteringscentrum 
090-16 17 35
rebecca.andersson@umea.se

Maria Vestin
enhetschef
Bemanning stöd och omsorg
090-16 19 01
maria.westin@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum