Vi sätter fokus på tidiga och förebyggande insatser 2019

Dela

I koalitionens förslag till budget lyfter vi särskilt fram de tidiga och förebyggande insatserna, särskilt prioriterar vi de grupper som är i riskzon för psykisk ohälsa.

- Äldre som barn och unga ska tillförsäkras en tidig insats för att ges en god livskvalitet, vi ska tillförsäkra människor oavsett ålder, funktionsnivå jämlikhet i levnadsvillkor säger Lars Björkman (HP), kommunalråd med ansvar för funktionshinderfrågor samt förebyggande sociala insatser

Det kan handla exempelvis om åtgärder inom förskola, äldreomsorg, samhällsbyggnad och arbetsmarknad. Civilsamhället gör på många områden ett viktigt förebyggande arbete som kommunen kan samverka mer kring.

- Det handlar om att göra rätt från början. Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortsätter Lars Björkman.

Vi fortsätter att utveckla och arbeta med de insatser som vunnit framgång, samverkan mellan olika förvaltningar och samverkan med civilsamhället.

- Den budget vi lägger fram för 2019 innebär en kvarts miljard mer till Huddinges trygghet och välfärd. Tack vare att vi hållit ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi har klarat vårt mål för sparande och har därför även råd med ytterligare satsningar i framtiden avslutar Lars Björkman (HP)

Kontakter

Dokument

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum