Vi sätter fokus på tidiga och förebyggande insatser 2019

Dela

I koalitionens förslag till budget lyfter vi särskilt fram de tidiga och förebyggande insatserna, särskilt prioriterar vi de grupper som är i riskzon för psykisk ohälsa.

- Äldre som barn och unga ska tillförsäkras en tidig insats för att ges en god livskvalitet, vi ska tillförsäkra människor oavsett ålder, funktionsnivå jämlikhet i levnadsvillkor säger Lars Björkman (HP), kommunalråd med ansvar för funktionshinderfrågor samt förebyggande sociala insatser

Det kan handla exempelvis om åtgärder inom förskola, äldreomsorg, samhällsbyggnad och arbetsmarknad. Civilsamhället gör på många områden ett viktigt förebyggande arbete som kommunen kan samverka mer kring.

- Det handlar om att göra rätt från början. Personer med funktionsnedsättning ska få förbättrade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden fortsätter Lars Björkman.

Vi fortsätter att utveckla och arbeta med de insatser som vunnit framgång, samverkan mellan olika förvaltningar och samverkan med civilsamhället.

- Den budget vi lägger fram för 2019 innebär en kvarts miljard mer till Huddinges trygghet och välfärd. Tack vare att vi hållit ordning och reda i kommunens ekonomi. Vi har klarat vårt mål för sparande och har därför även råd med ytterligare satsningar i framtiden avslutar Lars Björkman (HP)

Kontakter

Dokument

Om

Huddinge kommun - politik
Kommunstyrelsens förvaltning
141 85 Huddinge kommun

http://huddinge.se

Välkommen till den styrande koalitionen i Huddinge

Huddinges styrande koalition består av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, Kristdemokraterna och Huddingepartiet.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 110 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Följ Huddinge kommun - politik

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Huddinge kommun - politik

Spårväg syd är säkrad men Tvärförbindelse Södertörn saknar fortfarande full finansiering4.6.2018 16:38Pressmeddelande

I dag fattade regeringen beslut om nationell plan för infrastruktur åren 2018-2029. Spårväg syd som ska dras mellan Flemingsberg och Älvsjö är säkrad. I Trafikverkets förslag till nationell plan som lämnades över till regeringen i höstas saknades full finansiering för Tvärförbindelse Södertörn. Nu har regeringen valt att dra av ytterligare 200 miljoner kronor från projektet.

Nu får Sjötorpsskolan mellanstadium och en bättre skolgård28.5.2018 09:46Pressmeddelande

Paviljongen på Sjötorpsskolan i Skogås kommer rivas och en permanent byggnad kommer att byggas för att göra plats för mellanstadium även på Sjötorpsskolan. I den nya byggnaden kommer förutom nya klassrum även finnas en NO-sal och en musiksal. Skolgården upprustas med bland annat två nya lekplatser, en bollplan och en samlingsplats som kan användas för t ex utepedagogik och skolavslutningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum