Sveriges Arkitekter

Vi välkomnar Sveriges första riksarkitekt

Dela

Idag meddelar Boverket att Christer Larsson blir Sveriges första riksarkitekt. Samtidigt anställer Boverket Monica von Schmalensee för att stötta verksamheten. De ska jobba tillsammans på Boverket med tidsbegränsade förordnanden tills en ordinarie riksarkitekt är på plats. Sveriges Arkitekter välkomnar denna snabba lösning som låter två synnerligen kompetenta och erfarna arkitekter ge det viktiga ämbetet riksarkitekt en rivstart.

– I Sverige har vi riksåklagare, riksrevisorer, riksbibliotekarie och riksantikvarie. Äntligen får vi en riksarkitekt som kan stärka möjligheterna att skapa goda livsmiljöer. Med riksarkitekten på plats kan Boverkts arkitekturarbete dra igång på allvar, säger Sveriges Arkitekters förbundsdirektör Tobias Olsson.

Sveriges Arkitekter har jobbat för den nya arkitekturpolitiken och -uppdraget till Boverket sedan länge. Riksarkitekten har en nyckelroll i att genomföra detta uppdrag, som Boverket fick av regeringen efter att propositionen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design, som antogs av riksdagen i maj i år. Boverket ska stötta och vägleda kommuner och myndigheter i deras arbete för en högre arkitektonisk kvalitet i hela landet.

Få inom samhällsbyggnadsbranschen är så lämpade för att leda detta arbete som Christer Larsson. Han är arkitekt SAR/MSA, stadsbyggnadsdirektör i Malmö stad och utredaren bakom den nya arkitekturpolitiken. Utredningen tillsattes av alliansregeringen 2014 och togs vidare av nuvarande regeringen 2015 i propositionen Gestaltad livsmiljö. Christer Larsson är alltså väl förtrogen med vad som krävs för uppdraget, inte minst genom hans gedigna kommunala erfarenheter.

Arkitekt SAR/MSA Monica von Schmalensee är ordförande i regeringens Råd för hållbara städer, tidigare vd för Sveriges största arkitektkontor White, och som ytterligare merit en av Londons borgmästare Sadiq Khans ”design advocates” i hans grupp för stadsutveckling. Hon är, liksom Christer Larsson, välkänd och har ett stort förtroende inom hela samhällsbyggnadsbranschen. Att riksarkitekten på detta sätt får kopplingar till Rådet för hållbara städer är en stora fördel. Både Christer Larsson och Monica von Schmalensee arbetar deltid och har ett tidsbegränsat förordnande.

– Vi har gått från sämst i klassen till föregångsland med den nya arkitekturpolitiken. Jag är glad att det blir just arkitekterna Christer Larsson och Monica von Schmalensee som lägger denna viktiga första grund för att genomföra den nya politiken. Nu börjar arbetet! säger Tobias Olsson.

Mer information: 
Tobias Olsson, förbundsdirektör i Sveriges Arkitekter
tel 08-505 577 13, 0725-64 77 13
e-post tobias.olsson@arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisation för alla arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och planeringsarkitekter. Förbundet har 13 500 medlemmar. Ett viktigt mål för förbundet är goda villkor för medlemmarnas yrkesutövning. Det är en grund för hög kvalitet i arkitektur och planering.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Ladda ned bild
Foto: Jonas Mellqvist
Foto: Jonas Mellqvist
Ladda ned bild
Foto: Joel Nilsson
Foto: Joel Nilsson
Ladda ned bild

Om

Sveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter
Storgatan 41, Box 5027
102 41 Stockholm

Växel 08-505 577 00http://www.arkitekt.se

Sveriges Arkitekter är en fack- och branschorganisation för alla arkitekter i Sverige, vare sig de jobbar med inredning, hus, landskap eller planering. Vi organiserar omkring 90 procent av den samlade arkitektkåren och är därigenom en stark röst för professionen. Vi jobbar för att arkitekturen ska kunna ta större plats i samhället och för att förbättra våra medlemmars villkor. Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten.

Följ Sveriges Arkitekter

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Arkitekter

Minskat bostadsbyggande slår mot arkitekterna19.9.2018 07:26Pressmeddelande

Idag publicerar Sveriges Arkitekter sin branschrapport på Business Arena i Stockholm. Den visar att arkitektföretagen påverkas när bostadsbyggandet saktar ner. Efter flera rekordår med överhettad konjunktur är arkitektbranschen nu på väg mot normalläge. – Vi går från rekordomsättning till en sund och normal nivå. Nu finns tid för eftertanke i ett läge där omsättningen för samhällsfastigheter ökar och humanistiska värden ska tas om hand på ett klokt sätt, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef och ansvarig för branschrapporten. Rapporterna från 2016 och 2017 visar en bransch som slår i kapacitetstaket på grund av en glödhet bostadskonjunktur. Följden har varit brist på arbetskraft och högt tryck på medarbetarna, vilket gör den långsammare takten som vi nu ser till något snudd på efterlängtat. Arbetslösheten bland Sveriges Arkitekters medlemmar är fortfarande under en procent, men antalet personer som varslats och som beviljats inkomstförsäkring har ökat, om än från mycket låga niv

Späckad arkitekturvecka i Almedalen26.6.2018 07:03Pressmeddelande

Arkitektur påverkar samhället och politiken. Arkitekturträdgården, Sveriges Arkitekters arena under Almedalsveckan, fylls för femte året med seminarier, debatter och mingel. På Strandgatan 16 i Visby kan Almedalsbesökaren under måndag till torsdag den 2–5 juli ta del av de bästa diskussionerna om aktuella samhällsbyggnadsfrågor. – I och med den nya arkitekturpolitiken bekräftas äntligen arkitekturens roll och behovet av ökat fokus på kvalitet i hela samhällsbygget. Genom att utnämna årets arkitekturkommun vill vi uppmärksamma goda exempel och kommunala förebilder, berättar Sveriges Arkitekters samhällspolitiska chef Margareta Wilhelmsson om förbundets två egna seminarier. Gemensamt för seminarierna är att de båda pekar på hur vi förbättrar förmågan att bygga med hög kvalitet. På måndag diskuterar ordföranden i Rådet för hållbara städer Monica von Schmalensee, Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren, med flera den nyligen klubbade nationella arkitekturpolitiken. Rubriken är ”Från säm

Ny arkitekturpolitik gynnar kvalitet i byggandet22.2.2018 15:32Pressmeddelande

Äntligen finns ett politiskt förslag som ger branschen förutsättningar att bygga med kvalitet. Sveriges Arkitekter välkomnar dagens proposition Politik för gestaltad livsmiljö. Regeringens förslag är en ny nationell arkitekturpolicy och bygger på den utredning som alliansregeringen tillsatte 2014. – Vi ser propositionen som politikens bekräftelse av arkitekturens betydelse i samhället och hur den påverkar oss alla. Hög kvalitet i byggandet, både vad gäller form och funktion, är helt avgörande. Vi vill ju att det vi bygger idag ska stå i hundra år eller mer, säger tf förbundsdirektör Charlotta Holm Hildebrand. För att kunna möta dagens samhällsutmaningar är det hög tid för den förnyelse av den tidigare handlingsplanen för arkitektur, form och design som beslutades 1998. Det är något som Sveriges Arkitekter arbetat för under lång tid. Ökade kunskaper, samordning och stöd behövs i många kommuner och på myndigheter för att upprätthålla en hög arkitektonisk kvalitet. Boverket tilldelas därf

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum