Vi vill se samma kontroll i hela byggprocessen

Dela

Vi på Byggnads Väst konstaterar att byggföretag, kommuner, investerare och banker är väldigt noggranna i planeringsstadiet när ett bostadshus ska byggas. När sedan flera led av underentreprenörer är på plats minskar kontrollen. Det leder ofta till dålig ordning, minskad säkerhet, brist på yrkeskunskap och i slutändan en sämre produkt.

Ett första steg i en byggprocess är ofta när en kommun bestämmer sig för att ställa ett markområde till förfogande för bostadsbyggande. Då startar ett noggrant arbete där kommunen tittar på gestaltning, upplåtelseform och miljöpåverkan.

Det vanliga är att de företag som vill få entreprenaden tvingas in i tävlingar där de presenterar alla detaljer på hur de ska bygga och priset.

De företag som vinner upphandlingen måste investera stora pengar och går till en bank som lånar ut mångmiljonbelopp med en avskrivningstid på över 100 år.  

Sedan startar företaget en kostsam process där andra byggföretag ska lämna pris för att få bli en av underentreprenörerna.

I den här uppstartsfasen verkar det aldrig saknas pengar.

Till slut startar byggandet. Investeringarna ska säkras.

Plötsligt minskar då kraven på ordning och reda.

För varje led i entreprenadkedjan vill företagen självklart tjäna pengar när de säljer ut jobben. Och för varje steg nedåt blir det sämre kontroll på vad som verkligen sker på byggarbetsplatsen.

Detta ökar risken för att företag som dumpar priserna dyker upp.

Det är ofta här vi hittar byggföretag som hanterar sina byggnadsarbetare illa. Vi ser löner långt under kollektivavtalens lägstanivå. Personalen arbetar i en farlig arbetsmiljö, ofta övertid. När de inte fått ersättning för kvällar och helger och kommer de till oss på Byggnads.

I det här stadiet är varje krona viktig. Priset på arbetskraften ska pressas till det yttersta vilket leder till att det som byggs inte alltid är av bästa kvalité.

När Byggnads pratar med underentreprenörer vi har avtal med medger flera av dem att de använder okvalificerad personal som saknar kunskap när det gäller byggteknik, normer, standarder och garantier.

Hur kan det vara så att stora byggföretag minskar antalet egna yrkesarbetare och i stället använder mindre nogräknade underentreprenörer?

Hur tänker de som ska äga bostäderna?

Hur tänker bankerna?

Har de insyn?

Vi har ju en mycket kompetent kår av byggnadsarbetare i Europa. Varför kräver inte investerarna att det är arbetare med kvalificerad yrkeskunskap som bygger dessa hus som ska stå i 100 år eller mer?

TOMAS EMANUELSSON

Ordförande Byggnads Väst

Kontakter

Bilder

Om

Byggnads VästByggnads är fackföreningen för alla byggnadsarbetare. Tillsammans är vi över 104 000 starka, stolta och trygga medlemmar.

6 000–7 000 av dem har ett eller flera fackliga förtroendeuppdrag.

 

Som fackförening arbetar vi för bättre löner och säkrare arbetsmiljö. Vi förhandlar med arbetsgivarna om kollektivavtal och ordning och reda i byggbranschen samt ger våra medlemmar råd och stöd. Vi erbjuder våra medlemmar ett brett utbud av utbildningar och information, genom bland annat möten, studiecirklar och kurser.

 

För att nå våra mål engagerar vi oss också i arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, näringspolitik och välfärdsfrågor. Byggnads strävar efter mångfald, jämlikhet och rättvisa.

 

Byggnads har elva regionala organisationer varav Byggnads Väst är den största med drygt 20 000 medlemmar.

Byggnads medlemmar ingår i en av 199 kretsar och kan genom den påverka sin fackförening.

 

Byggnads organiserar ett 80-tal yrkesgrupper och är det fjärde största fackförbundet inom LO.

 

Vi är händerna som bygger Sverige.