Umeå kommun

Vi vill veta vad umeborna tycker om sina stadsdelar!

Dela

Onsdag 9 oktober startar Umeå kommun en serie stadsdelsdialoger med Umeåborna. Vilka platser trivs man på och inte samt vad önskar man för sin stadsdel i framtiden? Det är vad kommunen bland annat vill veta. En ”dialogcykel” besöker de flesta av Umeås stadsdelar och det finns också möjlighet att tycka till digitalt. Resultatet blir en del av de stadsdelsbeskrivningar som kommer ligga till grund för den kommande planeringen när Umeå fortsätter att växa.

En ”dialogcykel” ska besöka de flesta av Umeås stadsdelar. Foto: Fredrik Larsson.
En ”dialogcykel” ska besöka de flesta av Umeås stadsdelar. Foto: Fredrik Larsson.

Umeå kommun vill ”ta tempen” på hur det står till i kommunens olika stadsdelar. Det byggs och utvecklas i många av Umeåbornas närområden. Så hur mår Umeåborna mitt i allt?

– Med dialogerna vill vi ha samtal om våra mötesplatser, våra omtyckta platser och platser där det finns brister. Vi vet mycket om hur det står till i stadsdelarna men de som bor där vet mest, därför vill vi föra den här dialogen. Vi har nyligen fört en bred dialog i byar på landsbygden om hur olika platser kan utvecklas. Nu vill vi föra samtal på liknande sätt i staden, säger Pernilla Helmersson, samhällsplanerare och projektledare för arbetet.

En stad blir aldrig färdig

När Umeå växer sker det förändringar i nästintill alla kommunens stadsdelar. I det arbetet finns en strävan att det som tillkommer ska vara de goda tilläggen. Umeå kommun har goda erfarenheter av att arbeta för blandade stadsdelar och strävar efter att lägga till underrepresenterade boendeformer och upplåtelseformer. Det är positivt för den sociala hållbarheten. Men det finns en uppfattning att än mer kan göras.

 Vi har hög tillit till varandra i Umeå och många upplever vardagslivet som stabilt och tryggt. Det behöver vi vara rädda om. När Umeå växer och får fler Umeåbor är det viktigt att vi utvecklar en stad och kommun som håller ihop socialt, säger Janet Ågren (S), ordförande i planeringsutskottet.

Tanken är att hitta de mervärden som ger de goda livsmiljöerna, också för de som redan bor i stadsdelarna. För att lyckas behöver alla jobba tillsammans, kommun, byggbransch, invånare och ideella aktörer. Det handlar inte om att stadsdelarna ska bli lika. Men man ska kunna leva ett lika gott liv vart man än bor.

Dialog utanför mataffärer

I många stadsdelar är mataffärerna de platser som samlar flest människor. Därför ska Umeå kommun vid olika tillfällen stå utanför affärerna för att prata mer om stadsdelarna. Aktuellt schema för vilka butiker och mötesplatser som besöks och när finns på www.umea.se/stadsutveckling. Första tillfället är onsdag 9 oktober 15.30-19.30 på ICA Superteg. 

Tyck till via karta

På www.umea.se/stadsdelsdialog finns möjlighet att lämna synpunkter oavsett vart i kommunen man bor. Här är det även möjligt att se vad andra har tyckt. De frågor som ställs är: Var i din stadsdel trivs du som bäst? Vilka platser trivs du inte på? Vad skulle du sakna med din stadsdel om du flyttade? Vad skulle du önska för din stadsdel om 20 år?

Resultaten blir underlag för planering

Resultat från dialogerna kommer ingå i de nya stadsdelsbeskrivningar som kommunen påbörjat. Det blir både beskrivningar av den fysiska stadsmiljön men även analyser som fångar olika sociala perspektiv. På www.umea.se/stadsutveckling går det att läsa mer om hur de olika stadsdelarna beskrivs. Här finns förutom en kort beskrivning även fakta om ålderskategorier, utbildningsnivå, hushållsstorlekar med mera. De nya stadsdelsbeskrivningarna blir en grund för framtida planering och dialog mellan ideella, privata och offentliga aktörer och ska förhoppningsvis bidra till att vi ska kunna utveckla staden tillsammans på ett bra sätt. Synpunkter som inte gäller stadsdelarna är också värdefulla och kommer att kunna tas tillvara i det pågående utvecklingsarbetet för landsbygden.  

Mer information

Pernilla Helmersson
samhällsplanerare
Övergripande planering

090-16 11 95
pernilla.helmersson@umea.se

Janet Ågren (S)
ordförande i planeringsutskottet
090-16 13 36
070-610 47 85
janet.agren@umea.se

Malin Lagervall
planeringschef
Umeå kommun
090-16 14 38
070-298 54 10
malin.lagervall@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En ”dialogcykel” ska besöka de flesta av Umeås stadsdelar. Foto: Fredrik Larsson.
En ”dialogcykel” ska besöka de flesta av Umeås stadsdelar. Foto: Fredrik Larsson.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00http://www.umea.se/kommun

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tidigare europaväg genom Umeå ska byggas om28.2.2020 12:19:25 CETPressmeddelande

När ringledens sista etapp är klar, ska Umeå kommun ta över väg 503, den före detta europavägen, på sträckan från Tegsrondellen till Ersbodarondellen. Ambitionen är att ge plats för nya bostäder, för gående, cyklister och kollektivtrafik i trevlig stadsmiljö och med en förbättrad luftmiljö. Planen är att omvandla väg 503 genom Umeå till en stadsgata. Som ett underlag till den framtida utformningen har en Trafikutredning genomförts för sträckan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum