GlobeNewswire

Vicor announces bidirectional 48V/12V NBM Converter for data center and automotive applications

Share

Vicor to show new Non-isolated Bus Converter Modules at the PCIM 2018 conference in Nuremberg, Germany

NUREMBERG, Germany, June 05, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vicor Corporation (NASDAQ:VICR) today announced a bidirectional non-isolated fixed-ratio converter for hybrid 48V/12V power systems in data center and automotive applications.

The 2317 NBM is a bidirectional converter capable of providing up to 750W continuously at 48V from 12V, or at 12V from 48V, with over 98% peak efficiency. With up to 1kW of peak power capability (for up to 2ms) in a 23 x 17 x 7mm surface-mount package, the NBM (NBM2317S54D1464T0R) provides a complete solution with no external circuitry needed. By switching at 2MHz, the NBM provides low output impedance and fast transient response to dynamic loads. The NBM incorporates hot-swap and inrush current limiting, increasing power system density and saving valuable board space, time and money.

In data centers that are still relying on legacy 12V distribution, the NBM supports state-of-the-art 48V input GPUs using Power-on-Package ("PoP") Modular Current Multipliers ("MCMs") driven from a 48V node sourcing a small fraction (1/48) of the GPU current. Current multiplication overcomes the power delivery boundaries imposed by traditional 12V systems that limit higher bandwidth and connectivity. In data centers that have been upgraded to a 48V infrastructure, the NBM can be used to support legacy 12V loads.

In mild hybrid and autonomous vehicles using 48V, the NBM supports legacy 12V subsystems from efficient power distribution at 48V with or without dual batteries.

Learn more about the Vicor 2317 NBM and Power-on-Package current multipliers

About Power-on-Package
The Vicor PoP modules build upon Factorized Power Architecture (FPA) systems deployed in high-performance computers and large-scale data centers. FPA provides efficient power distribution and direct conversion from 48V to 1V for GPUs, CPUs and ASICs demanding up to 1,000A. By deploying current multiplication in close proximity to high-current Artificial Intelligence (AI) processors, PoP MCMs enable higher performance and system efficiency.

Follow Vicor on Social Media
Twitter: @VicorPower »
Vicor Corporation on LinkedIn »
Vicor PowerBlog »

About Vicor Corporation
Headquartered in Andover, Massachusetts, Vicor Corporation, manufactures and markets innovative, high-performance modular power components, from power modules to semiconductor-centric solutions, to enable customers to efficiently convert and manage power from the power source to the point of load.www.vicorpower.com

Power Component Design Methodology
Vicor Power Component Design Methodology enables power system designers to reap all of the benefits of modular power component design - predictable component and system functionality and reliability, fast design cycles, and easy system configurability, re-configurability and scaling - while achieving system operating efficiency, power density and economy that rival the best alternative solutions. Utilizing Vicor Power System Designer, engineers can select from an extensive portfolio of proven Vicor power components to architect, optimize and simulate their complete power system, all the way from their input sources to their points of load. This innovative approach to power system design delivers fast time-to-market and state-of-the-art performance while minimizing the possibility of last minute surprises and delays that so often occur with conventional or custom design methodologies.

Vicor, NBM and FPA are trademarks of Vicor Corporation.

Contact
Colin Boroski
Rainier Communications
508-475-0025 x 142
cboroski@rainierco.com 

A photo accompanying this announcement is available at http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d319158f-48ce-488d-955a-129354658bef
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Vicor Corporation via Globenewswire

About GlobeNewswire

GlobeNewswireSubscribe to releases from GlobeNewswire

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire

Karolinska Development delays publication of its Annual Report for 2018 and changes date for the Annual General Meeting26.4.2019 08:00:00 CESTPress release

STOCKHOLM, SWEDEN - 26 April 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) announces today that The Board of Directors has decided to delay the publication of its Annual Report for 2018. Karolinska Development has changed the date for the Annual General Meeting to June 26, 2019. The date for publication of the Annual Report for 2018 has been changed from April 26 to April 30, 2019. Karolinska Development has changed the date for the Annual General Meeting from June 4 to June 26, 2019. Notice to the Annual General Meeting will be published in a separate press release. For more information, please contact: Viktor Drvota, CEO, Karolinska Development AB Phone: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com Fredrik Järrsten, CFO, Karolinska Development AB Phone: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com TO THE EDITORS About Karolinska Development AB Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) is a Nordic life sciences investmen

Karolinska Development senarelägger publicering av årsredovisningen för 2018 och meddelar nytt datum för årsstämma26.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE - 26 april 2019. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att styrelsen har beslutat att senarelägga publiceringen av årsredovisningen för 2018. Karolinska Development har ändrat datum för årsstämman till den 26 juni 2019. Publiceringen av årsredovisningen för 2018 flyttas från den 26 april till den 30 april 2019. Karolinska Development har ändrat datum för årsstämman från den 4 juni till den 26 juni 2019. Kallelse till årsstämman kommer att publiceras senare i ett separat pressmeddelande. För ytterligare information, vänligen kontakta: Viktor Drvota, vd, Karolinska Development AB Tel: +46 73 982 52 02, e-mail: viktor.drvota@karolinskadevelopment.com Fredrik Järrsten, finanschef, Karolinska Development AB Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com TILL REDAKTÖRERNA Om Karolinska Development AB Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar p

Karolinska Developments portföljbolag Aprea Therapeutics har fått särläkemedelsstatus och snabbspårstatus från FDA för APR-24616.4.2019 12:46:00 CESTPressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE - 16 april 2019. Karolinska Development AB meddelar idag att portföljbolaget Aprea Therapeutics har av FDA fått särläkemedelsstatus för APR-246 för behandling av patienter med TP53-muterad myelodysplastiskt syndrom (MDS). Dessutom ger FDA bolaget snabbspårstatus (Fast Track Designation), för APR-246 för behandling av MDS. Amerikanska läkemedelsverket, FDA, ger särläkemedelsstatus till läkemedelskandidater för att snabba på utvärderingen och utvecklingen av säkra och effektiva behandlingar av ovanliga sjukdomar. Särläkemedelsstatus ger företag både regulatoriska och kommersiella incitament genom att läkemedlet får marknadsexklusivitet på den amerikanska marknaden i sju år efter marknadsgodkännande samtidigt som företaget får stöd från FDA när det gäller designen av kliniska prövningar, skatteförmåner för kostnader kopplade till kliniska prövningar och avgiftsbefrielse från FDA. FDA:s snabbspår underlättar utvecklingen av läkemedel som är avsedda för att behandla allva

Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics has received FDA Orphan Drug Designation and Fast Track Designation for APR-24616.4.2019 12:46:00 CESTPress release

STOCKHOLM, April 16, 2019. Karolinska Development's portfolio company Aprea Therapeutics has from FDA received an Orphan Drug Designation for APR-246 for the treatment of patients with Myelodysplastic Syndromes (MDS) having a TP53 mutation. In addition, FDA has also granted Fast Track Designation to APR-246 for treatment of MDS. Orphan Drug Designation is granted by the FDA Office of Orphan Products Development to advance the evaluation and development of safe and effective therapies for the treatment of rare diseases. The designation can provide development and commercial incentives for designated compounds and medicines, including eligibility for a seven-year period of market exclusivity in the U.S. after product approval, FDA assistance in clinical trial design, tax credits related to clinical trial expenses, and an exemption from FDA user fees. The FDA's Fast Track program facilitates the development of drugs intended to treat serious conditions and that have the potential to addre

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar KGC10.4.2019 14:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar KGC Bergman & Beving har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i KGC Verktyg & Maskiner AB. KGC, med säte i Älvsjö, har i mer än 60 år utvecklat och levererat kvalitetsverktyg och tillbehör för murning och plattsättning i det egna varumärket KGC. Bolaget omsätter cirka 80 MSEK per år, och har 24 anställda. "KGC är ett ledande varumärke med högt anseende hos murare och plattsättare och har en mycket stark ställning på den svenska marknaden", säger Pontus Boman, VD och koncernchef. Tillträde beräknas ske den 1 maj 2019 och förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på Bergman & Bevings resultat per aktie under innevarande räkenskapsår. Stockholm den 10 april 2019 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Pontus Boman, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00 Peter Schön, CFO, telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 201

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving acquires KGC10.4.2019 14:00:00 CESTPress release

Press release Bergman & Beving acquires KGC Bergman & Beving has today signed an agreement to acquire all shares in KGC Verktyg & Maskiner AB. KGC, based in Älvsjö, has for more than 60 years developed and delivered quality tools and accessories for bricklayers and tilers in its own brand KGC. The business has a turnover of approximately SEK 80 million per year, and has 24 employees. "KGC is a leading brand with high reputation among bricklayers and tilers and has a very strong position in the Swedish market," says Pontus Boman, President and CEO. The closing is taking effect on 1 May 2019 and the acquisition is expected to have a marginal positive impact on Bergman & Beving's earnings per share during the current fiscal year. Stockholm, 10 April 2019 Bergman & Beving AB (publ) For further information, please contact: Pontus Boman, President & CEO, Tel: +46 10 454 77 00 Peter Schön, CFO, Tel: +46 70 339 89 99 The information was submitted for publication, through the agency of the cont

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom