Skogsstyrelsen

Viktig miljöinsats i skogen ska kartläggas

Dela

Skogsägare över hela landet får nu möjlighet att berätta om den miljöinsats de gör i skogen. De frivilliga avsättningarna, där skogsägare själva lämnar kvar skog, är en viktig insats för den biologiska mångfalden och med hjälp av en enkät ska Skogsstyrelsen kartlägga omfattningen.

En frivillig avsättning är den skog som skogsägaren, på frivillig väg, avsätter för andra ändamål än produktion Det är ett stort bidrag till samhällets mål om att bevara biologisk mångfald och skogens övriga ekosystemtjänster. Därför har regeringen beslutat om ett mål: arealen frivilliga avsättningar bör från 2010 öka med 200 000 hektar till totalt 1 450 000 hektar till 2020, enligt etappmålet för Levande skogar.

Med start i september 2017 och fram till oktober 2018 kommer Skogsstyrelsen att följa upp miljöinsatserna. För att samla in information kommer Skogsstyrelsen att skicka ut en enkät till ett urval skogsägare över hela landet men också ringa upp dem som inte svarat för att ge dem chansen att lämna uppgifter.

Det finns två viktiga syften med uppföljningen:

  • Samla in uppgifter om hur stor areal skogsägare har avsatt frivilligt.
  • Visa hur frivilliga avsättningar bidrar till miljömålet Levande Skogar.

Vid senaste uppföljningen 2010 var det omkring hälften som svarade på enkäten. Det stora bortfallet har naturligtvis påverkat resultatens tillförlitlighet och användbarhet.

– Jag hoppas att skogsägarna tar chansen att svara och visa att det fungerar med frihet under ansvar, något som hela skogspolitiken bygger på. Att skogsägarna redovisar sina frivilliga avsättningar för oss i den här uppföljningen är en förutsättning för att de stora insatser som gjorts ska synas och få det erkännande som de förtjänar från politiker och övriga samhället, säger Alice Högström, inventeringsledare vid Skogsstyrelsen.

Ett urval av de frivilliga avsättningar som markägarna uppger att de har, kommer Skogsstyrelsen besöka i fält, bland annat för att samla in information om naturvärden.

De enskilda enkätsvaren är sekretesskyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Resultaten kommer endast att användas och sammanställas för statistiska ändamål och enskilda svar kommer inte kunna utläsas.

Tillsammans med miljöhänsyn vid skogsbruksåtgärder och formellt skydd, är frivilliga avsättningar viktiga för arbetet med miljömålet Levande skogar.

Mer information:

Svante Claesson, processförvaltare, Skogsstyrelsen, 036-35 93 68, svante.claesson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum