Lantbrukarnas Riksförbund

Viktiga klimatambitioner – men riskabelt för svenskt skogs- och jordbruks framtid

Dela

EUs gemensamma klimatpaket för att halvera koldioxidutsläppen till 2050 presenterades idag. – Vi välkomnar ambitionerna men det är mycket viktigt att ambitionerna om att ökad kolinbindning i mark och skog inte ska kompensera för fortsatta utsläpp av koldioxid i andra sektorer. Dessutom ser vi att EU-kommissionen snarare verkar fokusera på att bevara och skydda istället för att skapa flera incitament för det aktiva jord- och skogsbruket att producera ännu mer klimatnyttor, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Idag presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett gigantiskt klimatpaket, döpt till Fit for 55. Det är en höjning av nuvarande mål om 45 procent och i paketet presenteras hur existerande lagstiftning inom flera områden ska revideras. Förslaget ska leda till huvudmålen i EU:s nya klimatlag, nollutsläpp år 2050, via en 55-procentig minskning av utsläppen år 2030, jämfört med 1990 års nivåer. ­

– Miljö- och klimatfrågorna är viktiga och LRF välkomnar EUs ambitioner. De gröna näringarna har en nyckelroll i att bidra till att minska klimatutsläppen i samhället genom att producera livsmedel, tjänster, förnybara bränslen och material. Men vi ser också stora risker att målen inte kan nås genom EU-förslag som begränsar det svenska skogsbruket och att även utvecklingen mot ett hållbart jordbruk försvåra. Exempelvis genom att biobränslen från växande grödor inte anses bidra till målen. säger Palle Borgström.

På jordbrukssidan kvarstår begränsningen att endast 7 procent av biodrivmedlen från grödebaserade råvaror får tillgodoräknas inom unionens mål. Det försvårar möjligheterna för jordbruket att bidra till hållbara transporter. Det är mycket olyckligt och för LRF, vars medlemmar själva tagit fram en färdplan för hur vi ska bli fossiloberoende, kommer detta försvåra omställningen. När det gäller reglerna för markanvändning (LULUCF) får den ökade kolinbindningen i mark och skog inte kompensera för fortsatta utsläpp av koldioxid i andra sektorer. Förutsatt detta ser lantbruket fram emot det kommande förslaget om affärsmodell för koljordbruk ”carbon farming” som skall presenteras av EU- kommissionen senare i år.

Inom skogsområdet är oron stor för att EU nu begränsar den nationella strategin. Då riskeras att skogens alla värden och nyttor inte tas tillvara. Produkter från skogen kommer vara ovärderliga för att ställa om till en grön biobaserad cirkulär ekonomi. Det rör sig om byggmaterial och andra produkter som kan ersätta fossila produkter. Skogen används även till bioenergi och som aktiv kolsänka. På EU-nivå går det inte att reglera skogen utan att ta hänsyn till nationella olikheter. Därför måste skogsstrategierna fortsatt vara ett nationellt ansvar.

LRF riktar ett direkt krav till Ibrahim Baylan, som ansvarar för lantbruksfrågorna i regeringen:

– Det blir avgörande att den svenska regeringen är aktiv i Bryssel och säkerställer att förslagen utvecklas så att biomassa från jord- och skogsbruk inte missgynnas gentemot fossila alternativ. Annars omöjliggörs omställningen. Det aktiva hållbara skogsbruket, enligt svensk modell, måste skyddas genom att skogspolitiken fortsätter vara en nationell kompetens. Och att målen i livsmedelsstrategin kan uppfyllas och att vi samtidigt kan leverera på ambitionerna i att få EU att minska sina utsläpp, säger Palle Borgström.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Historisk nedgång för fjärde kvartalet i Grönt näringslivsindex6.12.2021 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Höstens snabba kostnadsökning för insatsvaror för svenskt jord- och skogsbruk gör ett rejält avtryck i det fjärde kvartalet av LRFs konjunkturbarometer Grönt näringslivsindex. Alla branschspecifika kurvor förutom skogen faller kraftigt och landar på en negativ syn på den framtida konjunkturen. Det sammanvägda totalindexet faller med nästan 10 punkter från tredje kvartalet till negativa 91,2.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum