SPF Seniorerna

Viktigaste kvalitetsmåttet i hemtjänsten enligt seniorer själva: utförandet och hänsyn till äldres åsikter

Dela

Hur insatserna utförs ska väga tyngst när kvaliteten i hemtjänsten bedöms, och däri är det viktigaste att personalen tar hänsyn till äldres åsikter. Detta är seniorernas besked när arbetet med att utveckla ett Hemtjänstindex går in i en slutfas. Hemtjänstindexet, som är ett initiativ från SPF Seniorerna, lanseras i slutet av hösten och ska mäta kvaliteten i Sveriges samtliga 290 kommuner.

– Idag vet vi inte hur bra hemtjänsten är. Det finns inget samlat mått på kvaliteten. Vi vet att det finns brister här och var, men ingen vet riktigt vad som är bästa sättet att komma till rätta med problemet. Vårt hemtjänstindex ger oss för första gången en helhetsbild över hemtjänstens kvalitet, och vi kan dessutom visa vad de kommuner och utförare gör som lyckas bra. Då kan andra ta efter, säger Eva Eriksson, förbundsordförande i SPF Seniorerna.

Seniorernas prioritering av totalt 18 olika kvalitetsområden i hemtjänsten är gjord via workshops och en enkät där över 1 000 seniorer svarat. Resultatet, som blir avgörande för viktningen av indexets olika delar, presenterades i Almedalen på måndagen.

Fyra delindex
Hemtjänstindexets 18 kvalitetsområden är indelade i fyra olika delindex: Den information som ges på kommunens webbplats, hur biståndshandläggningen fungerar, utförandet av hemtjänsten samt kommunens stödjande insatser och utvecklingsarbete. Utförandet kommer att väga dubbelt så tungt i indexet som något av de övriga tre delindexen.

Utförandet väger alltså tyngst menar seniorerna, och då är det allra viktigaste att personalen tar hänsyn till den äldres åsikter. När det gäller informationen anser seniorerna att bra kontaktinformation är viktigast, att det till exempel framgår vem som ska kontaktas om man är missnöjd. I biståndshandläggningen är det viktigaste att beslutet är anpassat efter individens behov och att personalen ges tillräckligt med tid för att utföra arbetet. Bland stödjande insatser väger möjligheten till digitala hjälpmedel, som nattkamera, tungt enligt seniorerna.

Höjer både kvalitet och status
Projektet att ta fram ett kvalitetsindex för hemtjänsten leds av Gösta Bucht, professor i geriatrik och sakkunnig hos SPF Seniorerna. Enligt honom kommer indexet att höja både kvaliteten och hemtjänstens status.

– Hemtjänsten har en oförtjänt låg status och blir alltför ofta kommunens budgetregulator när pengarna tryter. Tvärtom borde statusen vara hög med tanke på hur komplex och krävande hemtjänsten är, både för de som utför den och de som planerar den, säger Gösta Bucht.

– En hemtjänst av hög kvalitet är dessutom en överlevnadsfaktor. De flesta äldre vill bo kvar hemma och samhället vill samma sak. Utmaningen är att det blir allt fler äldre, ofta med större vård- och omsorgsbehov.

Hemtjänstindexet bygger på befintliga mätningar och data. Modellen för indexet tas fram av experter på mätteknik vid forskningsinstitutet RISE. Arbetet följs av en grupp referenskommuner och privata utförare av hemtjänst. Projektet stöds av Allmänna arvsfonden.

Läs mer och följ vårt arbete på hemtjanstindex.se

Kontakter

Bilder

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

Ny rapport: Åldersdiskrimineringen i screeningprogram måste upphöra27.6.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och en Hälso- och sjukvårdslag vars mål är en vård på lika villkor, ändå särskiljs människor i vården enbart på grund av ålder. I de nationella screeningprogrammen används övre åldersgränser, dessa förhindrar seniora patienter adekvat behandling och möjligheten att rädda liv och hälsa. Resultaten från en enkät till landets regioner visar dessutom att rutiner och tillämpning inom programmen skiljer sig åt. SPF Seniorerna anser att åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra, staten ska inte bidra till ålderism. Sverige bör åtminstone erbjuda och informera tydligt om möjlighet till gratis screening också för seniora patienter.

Ny rapport: Efterlevandeskydd – finns ett behov hos pensionärer idag och ska det finnas en övre åldersgräns?18.2.2022 08:30:00 CET | Pressmeddelande

Äldre har ett sämre efterlevandeskydd vid dödsfall än vad yngre har, men äldre har ett minst lika stort behov som yngre av ett tillfälligt efterlevandeskydd för att kunna ställa om sina utgifter. Dagens regelverk med en övre åldersgräns i omställningspensionen särskiljer människor på grund av kronologisk ålder. En modernisering av efterlevandeskyddet behövs.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum