Akademiska sjukhuset

Viktigt att förebygga viktnedgång och undvika alkohol under pågående cancerbehandling

Dela

En tredjedel av all cancer går att förebygga genom hälsosamma levnadsvanor, bland annat hälsosamma matvanor. Men vilken mat är bäst för den som drabbats av cancer? Budskapen är ofta motstridiga vilket kan leda till onödig oro och hälsorisker för patienten. Det framkom under ett webbinarium den 11 mars om kunskapsläget gällande mat i samband med cancerbehandling arrangerat av bland andra Cancerfonden, Dietisternas riksförbund och nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset som nu är offentligt.

Hur ska man tänka kring mat och alkohol under cancerbehandling? Vid ett webbinarium 11 mars framkom bland annat att en kraftig viktminskning försämrar prognosen. Likaså att det är viktigt att avstå från alkohol eftersom behandlingen kan få sämre effekt och risken för biverkningar ökar.
Hur ska man tänka kring mat och alkohol under cancerbehandling? Vid ett webbinarium 11 mars framkom bland annat att en kraftig viktminskning försämrar prognosen. Likaså att det är viktigt att avstå från alkohol eftersom behandlingen kan få sämre effekt och risken för biverkningar ökar.

Varje år drabbas 60 000 personer i Sverige av cancer. Prognosen är att antalet kommer öka de kommande åren, 2040 beräknas 100 000 personer drabbas av en cancerdiagnos. Det gör att allt fler kommer leva med en cancerdiagnos.

Flera av föreläsningarna under webbinariet 11 mars fokuserade på att reda ut några av de myter som finns runt vilket mat som är den bästa vid cancerbehandling. Bland annat diskuterades betydelsen av att förebygga viktnedgång för den som har svårt att äta till följd av sjukdom och behandling.

- En kraftig viktminskning försämrar prognosen och möjligheten att fullfölja cancerbehandlingen. Därför behöver personer med ätproblem snabbt få professionell hjälp. Det är viktigt att uppmärksamma ätproblemen och att kostråden individanpassas utifrån hela situationen för att få bra resultat, säger Karin Jontell, dietist på Akademiska sjukhuset.

Men alla som får cancer har inte ätsvårigheter eller går ner i vikt. För dessa personer är det viktigt att äta hälsosamt, dvs följa samma råd som förebygger cancer. Det är bra att äta mycket frukt och grönsaker, fullkorn, fett från vegetabiliska källor tex raps- och olivolja, nötter, frön och fisk. Däremot behöver många äta mindre av rött kött, charkprodukter, socker, salt och alkohol.

Sambandet cancer och alkohol är väl känt inom forskningen men inte lika känt hos befolkningen. Svenskarna är de EU-invånare som har lägst kännedom om detta samband. Ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och cancer har konstaterats för tarm, lever, matstrupe, bröst, munhåla, struphuvud och svalg. Forskning visar att alkohol har en cancerogen effekt och även små mängder innebär en ökad risk. Ju mer man dricker desto mer ökar risken.

- Även under cancerbehandling är det viktigt att avstå från alkohol då behandlingen kan få sämre effekt och risken för biverkningar ökar, säger Sölvi Vejby, sjuksköterska och doktorand inom forskningsområdet livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, verksam inom Akademiska sjukhuset.

Vanligt med kosttillskott

Webbinariet tog även upp frågan om kosttillskott eftersom det är vanligt att cancerpatienter på eget initiativ tar extra vitaminer, mineraler och antioxidanter vid cancersjukdom. Flera stora och välgjorda studier visar att antioxidanter i tablettform kan öka risken att få en cancerdiagnos. Det framkom också att de doser av antioxidanter som finns i kosttillskott kan påskynda utvecklingen och spridningen av redan existerande cancertumörer. Däremot förefaller inte de doser av vitaminer och mineraler man får i sig från mat, frukt och bär, grönsaker fisk nötter etc ge några negativa effekter.


Med andra ord är det viktigt att få i sig dessa födoämnen av flera anledningar. Det är en dosfråga snarare än en fråga om exakt vilken antioxidant man får i sig och det är de högre doserna i kosttillskott i tablettform som kan vara farliga. Att äta extra tillskott av vitaminer och mineraler på egen hand rekommenderas därför inte, däremot bör tillskott ges om personen har en specifik brist av något näringsämne.

Under webbinariet avhandlades även kunskapsläget gällande socker, fasta och komplementär medicin i samband med cancerbehandling.

 

Webbinariet ”Nutrition och cancerbehandling” arrangerades den 11 mars av Cancerfonden, Dietisternas riksförbund, RCC Mellansverige, samt Nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset. Utbildningen, som vände sig till vårdpersonal, är nu tillgänglig för allmänheten.

Ta del av webbinariet via länk på Dietisternas riksförbunds webbplatsFör mer information, kontakta:

Karin Jontell, dietist inom strålbehandlingen på Akademiska sjukhuset, tel: 018-617 08 49, e-post: karin.jontell@akademiska.se

Sölvi Vejby, sjuksköterska och doktorand inom forskningsområdet livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom, verksam inom Akademiska sjukhuset,tel: 018-611 65 97, e-post: solvi.vejby@akademiska.se

 

Nyckelord

Bilder

Hur ska man tänka kring mat och alkohol under cancerbehandling? Vid ett webbinarium 11 mars framkom bland annat att en kraftig viktminskning försämrar prognosen. Likaså att det är viktigt att avstå från alkohol eftersom behandlingen kan få sämre effekt och risken för biverkningar ökar.
Hur ska man tänka kring mat och alkohol under cancerbehandling? Vid ett webbinarium 11 mars framkom bland annat att en kraftig viktminskning försämrar prognosen. Likaså att det är viktigt att avstå från alkohol eftersom behandlingen kan få sämre effekt och risken för biverkningar ökar.
Ladda ned bild

Om

Akademiska sjukhuset
Akademiska sjukhuset

751 85 Uppsala

018-611 00 00https://www.akademiska.se/

Akademiska sjukhuset har många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Sjukhuset erbjuder specialiserad och högspecialiserad vård lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

Sjukhuset har cirka 8 500 anställda, varav 1460 läkare, 2630 sjuksköterskor och barnmorskor samt 1 900 undersköterskor.

2020 var omsättningen cirka 10,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder motsvarade såld vård, dvs vård av patienter från Sjukvårdsregion Mellansverige eller riket.

Sjukhuset har cirka 680 vårdplatser. Här görs varje år cirka 673 000 öppenvårdsbesök och drygt 29 000 operationer.

Följ Akademiska sjukhuset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Akademiska sjukhuset

T-celler ska förhindra avstötning efter ö-transplantation vid diabetes14.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Transplantation med så kallade Langerhanska öar är en alternativ behandling för personer med svår typ 1-diabetes och oförutsägbara, kraftiga variationer av blodsockret. På grund av avstötningsrisk måste patienterna dock ta immunhämmande läkemedel livet ut. I en klinisk studie på Akademiska sjukhuset och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge ska man utvärdera en ny metod för att minska behovet av sådan behandling genom att använda personens egna så kallade T-celler.

Bäst omhändertagande för ensamstående som genomgår donationsbehandling fokus för studie12.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur kan den svenska mödra- och barnhälsovården ta hand om och ge stöd till ensamstående kvinnor som genomgår spermie eller embryodonationsbehandling samt deras barn? Det ska en studie vid bland annat Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet utvärdera. För att kunna besvara frågan kommer forskarna att fokusera på kvinnornas hälsa och sociala situation, men även barnets hälsa, anknytning och utveckling över tid.

Ny DBT-behandling lovande vid anorexia och överkontroll8.4.2021 08:15:00 CEST | Pressmeddelande

Överdriven eller ohjälpsam förmåga till självkontroll är vanligt bland personer med anorexia. En ny psykologisk behandling, baserad på dialektisk beteendeterapi, RO-DBT, har visat sig kunna vara gynnsam för denna grupp. Samtliga som slutförde behandlingen hade en hälsosam vikt och små eller inga andra ätstörningssymptom efter behandling. Det framgår av en studie vid Uppsala universitet och ätstörningsenheten för vuxna på Akademiska sjukhuset.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum