Skolverket

Viktigt att förhindra fusk på nationella prov

Dela

Nästa vecka skriver ungefär 100 000 elever i årskurs 9 det nationella provet i svenska. Totalt genomförs närmare en miljon prov varje år. Förra våren kom elever över proven i förväg som de fotograferade och spred i sociala medier. Det ledde till allvarliga konsekvenser för elever, lärare och rektorer. Den situationen måste alla hjälpas åt att undvika i år.

– Vi vill påminna om hur viktigt det är att reglerna för proven följs. De allra flesta skolorna sköter det här bra men det räcker med att en skola slarvar för att proven ska läcka ut i förväg. Med mobiltelefoner och sociala medier kan provet snabbt spridas till många elever, säger Anders Boman chef på enheten för nationella prov på Skolverket.

Konsekvenser för elever och lärare

Om en rektor bedömer att elever sett provet i förväg så kan skolan använda ett ersättningsprov. Det innebär merarbete för skolan och dessutom påverkas alla elever på skolan negativt eftersom eleverna då inte kan få ett samlat betyg på provet.

– De elever som kommer över proven, fotograferar och sprider på nätet ställer till det för alla de elever som inte fuskat och som har sett fram emot att få visa sina kunskaper. Dessutom innebär ett läckt prov att uppgifter i provet inte kan återanvändas till nya elevkullar och att ta fram ett nytt nationellt prov kan kosta miljoner, säger Anders Boman.

Skärpta regler

Det finns tvingande regler kring hur skolor ska hantera nationella prov. Till exempel ska provet hållas inlåst innan det ska användas och facit får inte öppnas förrän provet är genomfört och det ska rättas. Dessutom är det otillåtet för elever att ha med sig mobiltelefoner på proven. Med anledning av att det var flera fall av otillåten spridning förra året så har vi stramat upp reglerna genom att:

  • starkt rekommendera skolor att senast påbörja genomförandet av delprovet klockan 9.00 på provdagen. Detta gäller prov i årskurs 9 och i gymnasieskolan.
  • förtydliga att rektorn endast kan ta beslut om annat provdatum om det förekommer särskilda skäl såsom exempelvis olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Provdatumen publiceras på Skolverkets webbplats mer än 1 år innan proven ska genomföras, vilket ger skolor gott om tid att planera.
  • rekommendera att rektorn utser en administrativt ansvarig person som ser till att proven hålls inlåsta.
  • förtydliga att om förseglingen till proven bryts dagen innan, för att göra anpassningar av genomförandet, måste proven omedelbart låsas in igen.

Läs mer om hur nationella prov ska hanteras på Skolverkets webbplats

För frågor kontakta

Anders Boman, chef för nationella prov enheten, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum