Lärarnas Riksförbund

Viktigt att satsningar på skolan fortsätter

Dela

– Resultatet för svensk skola i PISA är positivt, men långt ifrån tillräckligt för att återupprätta Sverige som kunskapsnation. Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Lärares förutsättningar att både planera och följa upp undervisningen är helt avgörande för undervisningens kvalitet och höjda kunskapsresultat. – Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering - och det måste ske nu, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

– Resultatet för svensk skola i PISA är mycket glädjande, eleverna presterar bättre inom alla tre testade ämnesområden. Det visar att de reformer som framförallt inneburit satsningar på läraryrket varit riktiga. Bättre lärarutbildning, omfattande kompetensutvecklingsinsatser och en attraktivare lön som gör att man vill satsa på lärarkarriären, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Bristande likvärdighet fortfarande ett stort problem
– Att kunskapsresultaten ökar är mycket viktigt. Fortfarande dras dock Sverige med mycket allvarliga likvärdighetsproblem. Den svenska skolan dras isär, och det hotar hela sammanhållningen i samhället. Detta måste tas på mycket stort allvar.

– Satsningar på skolan ger avkastning i många decennier och underlåtenhet att investera ger problem som biter sig fast. Nu hotar ett stort antal kommuner med nedskärningar som fullt ut drabbar skolan. Det riskerar att minska likvärdigheten ytterligare, förvärra lärarnas arbetsmiljö och minska attraktiviteten i yrket. Staten måste därför gå in och ta över ansvaret för skolans finansiering och det måste ske nu.

Skolan måste bli bättre på att kompenserar för elevernas bakgrund
– Svensk skola förmår inte kompensera för elevernas olika förutsättningar. Likvärdigheten ligger fortsatt på en låg nivå. Resultaten visar att gapet mellan de bäst och de sämst presterande eleverna har ökat inom områdena läsförståelse och naturvetenskap, medan det är relativt oförändrat inom matematik.

– Det viktiga nu är att inte slå sig till ro med att kunskapsresultaten ökat. Skolan är fortsatt i behov av systemförändringar, då kommunerna och friskolorna inte på egen hand kan lösa likvärdighetsproblematiken. Skolan är ett nationellt intresse, och endast staten har förutsättningar att garantera hög kvalitet på undervisningen i hela landet, avslutar Åsa Fahlén.

Nyckelord

Kontakter

Om

Lärarnas Riksförbund
Lärarnas Riksförbund
Sveavägen 50
111 34 Stockholm

070- 262 27 00https://www.lr.se/

Lärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med 92 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Följ Lärarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbund kräver en översyn av timplanen17.1.2020 11:35:42 CETPressmeddelande

I samband med Skolverkets översyn av kursplaner i höstas blev det uppenbart att det är svårt att få allting att rymmas inom skolans nuvarande timplan. Att det finns en stor stoffträngsel gäller framför allt ämnet historia. Detta var också anledningen till att Skolverket ville stryka antikens historia ur kursplanen, men efter hård kritik får antiken vara kvar i undervisningen. Skolverket hade inte mandat att föreslå utökad timplan men det var uppenbart att de såg problemet.

Målet måste vara 100%11.12.2019 11:42:41 CETPressmeddelande

Det är positivt att andelen elever som tar gymnasieexamen på högskoleförberedande program ökar något och att detta är en trend som hållit i sig de senaste åren. Det finns dock flera oroande tendenser i de resultat som Skolverket redovisar idag vad gäller andelen elever som tar gymnasieexamen. Det är viktigt att poängtera att det är de högskoleförberedande programmen som står för ökningen, på yrkesprogrammen är tendensen snarare den motsatta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum