NTF

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare

Dela

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tredubblades dock antalet olyckor med dessa fordon. Det beror delvis på att vi har en åldrande befolkning där ett ökat behov medför att antalet fordon blir fler. Men det beror sannolikt också på brister i utbildningen vid förskrivningen av fordonet och avsaknaden på utbildningskrav vid privatköp.

När en elrullstol eller elskoter förskrivs av hälso- och sjukvården ska körträning och trafikinformation ges. Personens körförmåga bedöms och en passande modell prövas ut. Hälso- och sjukvården säkerställer också att fordonet lever upp till vissa kvalitetskrav. Motsvarande krav på att ge trafiksäkerhetsinformation och körträning finns inte när en elrullstol eller elskoter säljs privat.

Högsta förvaltningsdomstolens dom (Mål nr. 4637-19) gällande kommunens ansvar för bostadsanpassning till den som får en elrullstol/ elskoter förskriven, har skapat en limbo där regionerna idag inte beviljar elrullstol/elskoter till människor som har uttalat behov men inte kan få bostadsanpassningsstöd för att ordna en lämplig förvaring av fordonet.

- Det här är en mycket olycklig utveckling. När man misslyckas med att få fordonet förskrivet så vänder sig den som har ekonomiska möjligheter till privatmarknaden och den som inte har råd får mycket svårare att vara delaktig i samhället. Förutom att detta är djupt orättvist så medför det även osäkrare förare. Hälso- och sjukvården säkerställer att man får ett lämpligt fordon som passar ens förmåga och ser till att brukare får både trafiksäkerhetsinformation och körträning. Dessa krav ställs inte vid privatköp, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Resultat från en undersökning bland återförsäljare av elrullstolar och elskotrar som genomförts av NTF med stöd av Allmänna Arvsfonden, se NTF:s Rapport 2021:4, visar att det finns en rad seriösa kommersiella aktörer som erbjuder trafiksäkerhetsinformation och i vissa fall någon form av körträning, men inte i den omfattning som tillhandahålls av hälso- och sjukvården.

År 2019 gav Regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att se över regelverket för eldrivna enpersonsfordon. Transportstyrelsen slutredovisade uppdraget i mars 2021 men tyvärr utreddes inte frågan om elrullstolar och elskotrar trots att dessa fordon ingick i utredningsuppdraget.

- Med anledning av att Transportstyrelsen inte inkluderade elrullstolar och elskotrar i utredningen har NTF tillsammans med Personskadeförbundet RTP, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, SKPF Pensionärerna och Sveriges Arbetsterapeuter tillskrivit Regeringen med önskan om ett tilläggsuppdrag till Transportstyrelsen. Vi tror att det är nödvändigt att man även tittar på dessa fordon och vad som kan göras för att öka brukarnas trafiksäkerhet, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

NTF
NTF
Skytteholmsvägen 2, 1 trp
171 44 Solna

https://ntf.se/

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Följ NTF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NTF

Risk för stress och halka under helgerna21.12.2021 12:36:57 CET | Pressmeddelande

Jul- och nyårshelgen är alltid extra olyckdrabbade i trafiken. I år precis som förra året är det kanske viktigare än någonsin att inte skada sig i trafiken då sjukvården redan är tungt belastad och i allmänhet avråder från onödigt risktagande. I år ser det dessutom ut att bli minusgrader och snö i stora delar av landet och julafton infaller på en fredag vilket sannolikt gör att den 23:e blir den stora resdagen.

Bältesanvändningen varierar mellan län men är genomgående lägre i hantverksbilar25.11.2021 07:20:48 CET | Pressmeddelande

Trots att nästan 96 procent av alla förare och passagerare i framsätet använder bälte så är ungefär var tredje omkommen personbilsförare obältad. Det motsvarar cirka 20 – 30 omkomna årligen. NTF:s årliga bältesmätningar i tätort med totalt över 350 000 observationer, visar på stora regionala skillnader i bältesanvändning och nationellt att användningen är tio procentenheter lägre i hantverksbilar.

Viktigt att kommuner och fastighetsägare är förberedda inför första vinterhalkan4.11.2021 07:43:12 CET | Pressmeddelande

Snart är det högsäsong för den vanligaste olyckan i trafiken. I Sverige skadas årligen cirka 3000 gångtrafikanter allvarligt i fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. Var fjärde fallolycka leder till bestående men. Inför årets halksäsong har NTF granskat hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i 20 slumpmässigt utvalda kommuner.

Ökad cykelhjälmsanvändning räddar liv…22.9.2021 07:39:32 CEST | Pressmeddelande

Användningen av cykelhjälm ökar bland både barn och vuxna. NTF:s årliga cykelhjälmsmätning som bygger på drygt 100 000 observationer indikerar en ökning av cykelhjälmsanvändandet på tio procentenheter de senaste sju åren. Om alla cyklister använde cykelhjälm skulle det totala antalet allvarligt skadade kunna minska med cirka fem procent och antalet omkomna med 25 procent. År 2020 omkom 18 cyklister och cirka 2000 skadades allvarligt.

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra8.9.2021 07:32:17 CEST | Pressmeddelande

Skolstartstider i hela landet! Att kunna transportera sig till och från skolan säkert och på egen hand är viktigt för barnens utveckling och städernas hållbarhetsmål. Men hur säkert är det egentligen för våra barn? NTF:s årliga och nationella hastighetsmätning i tätort visar att nära hälften kör för fort på kommunala 40-sträckor. Utöver det bedöms cirka hälften av alla kommunala gång-, cykel- och mopedpassager över gata hålla låg säkerhetskvalitet.