NTF

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare

Dela

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tredubblades dock antalet olyckor med dessa fordon. Det beror delvis på att vi har en åldrande befolkning där ett ökat behov medför att antalet fordon blir fler. Men det beror sannolikt också på brister i utbildningen vid förskrivningen av fordonet och avsaknaden på utbildningskrav vid privatköp.

När en elrullstol eller elskoter förskrivs av hälso- och sjukvården ska körträning och trafikinformation ges. Personens körförmåga bedöms och en passande modell prövas ut. Hälso- och sjukvården säkerställer också att fordonet lever upp till vissa kvalitetskrav. Motsvarande krav på att ge trafiksäkerhetsinformation och körträning finns inte när en elrullstol eller elskoter säljs privat.

Högsta förvaltningsdomstolens dom (Mål nr. 4637-19) gällande kommunens ansvar för bostadsanpassning till den som får en elrullstol/ elskoter förskriven, har skapat en limbo där regionerna idag inte beviljar elrullstol/elskoter till människor som har uttalat behov men inte kan få bostadsanpassningsstöd för att ordna en lämplig förvaring av fordonet.

- Det här är en mycket olycklig utveckling. När man misslyckas med att få fordonet förskrivet så vänder sig den som har ekonomiska möjligheter till privatmarknaden och den som inte har råd får mycket svårare att vara delaktig i samhället. Förutom att detta är djupt orättvist så medför det även osäkrare förare. Hälso- och sjukvården säkerställer att man får ett lämpligt fordon som passar ens förmåga och ser till att brukare får både trafiksäkerhetsinformation och körträning. Dessa krav ställs inte vid privatköp, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Resultat från en undersökning bland återförsäljare av elrullstolar och elskotrar som genomförts av NTF med stöd av Allmänna Arvsfonden, se NTF:s Rapport 2021:4, visar att det finns en rad seriösa kommersiella aktörer som erbjuder trafiksäkerhetsinformation och i vissa fall någon form av körträning, men inte i den omfattning som tillhandahålls av hälso- och sjukvården.

År 2019 gav Regeringen i uppdrag till Transportstyrelsen att se över regelverket för eldrivna enpersonsfordon. Transportstyrelsen slutredovisade uppdraget i mars 2021 men tyvärr utreddes inte frågan om elrullstolar och elskotrar trots att dessa fordon ingick i utredningsuppdraget.

- Med anledning av att Transportstyrelsen inte inkluderade elrullstolar och elskotrar i utredningen har NTF tillsammans med Personskadeförbundet RTP, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, SKPF Pensionärerna och Sveriges Arbetsterapeuter tillskrivit Regeringen med önskan om ett tilläggsuppdrag till Transportstyrelsen. Vi tror att det är nödvändigt att man även tittar på dessa fordon och vad som kan göras för att öka brukarnas trafiksäkerhet, säger Marie Nordén generalsekreterare NTF.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

NTF
NTF
Skytteholmsvägen 2, 1 trp
171 44 Solna

https://ntf.se/

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, samhällsinstitutioner, företag och enskilda.

Följ NTF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från NTF

NTF tipsar – Så kör du säkert i sommar!1.7.2021 07:40:17 CEST | Pressmeddelande

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och antalet allvarligt skadade med 10 procent under det tredje kvartalet jämfört med resten av året. Det beror oftast på att hastigheten är högre när olyckan väl inträffar och att det är fler oskyddade trafikanter ute. Vägarna är fina och många har bråttom till sitt resmål. Trafikintensiteten är hög och många kör längre än vad de är vana vid och blir trötta. Bilen är också tyngre lastad än vad den vanligtvis är.

Alla kan påverka trafiksäkerheten…31.3.2021 15:17:00 CEST | Pressmeddelande

Lagom till påsk lanserar NTF kampanjen ”Hur kan du bidra?”. Tanken är att alla kan göra något när det gäller trafiksäkerheten. Det behöver inte kosta något eller vara väldigt svårt men kan betyda jättemycket - både för din egen säkerhet, andras säker och samhället i stort. Kampanjen går ut på att man lovar att försöka bidra utifrån sina egna förutsättningar, och belöningen blir en säkrare trafik för alla.

Ny rekommendation för bilbarnstolars livslängd29.1.2021 07:31:00 CET | Pressmeddelande

Det är svårt att veta hur länge man kan använda en bilbarnstol. Stolen är en del av ett säkerhetssystem som måste fungera. Samtidigt är produkten dyr i inköp och om den kasseras för tidigt är det slöseri med jordens resurser. Hur vet man när en bilbarnstol måste bytas ut och vad kan man göra för att påverka en bilbarnstols livslängd? Idag lanseras den första gemensamma svenska rekommendationen av nationella expertgruppen SIS/TK 242 för barnsäkerhet i bil .

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum