Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvinsskador i jordbruket är massivt matsvinn

Dela

Ofta illustreras matsvinn med bilden att vi konsumenter slänger var femte matkasse. Få känner till att motsvarande 1 375 000 matkassar per år aldrig ens når butiken. De förstörs redan på åkern, framför allt av bökande vildsvin.

Vildsvin orsakar skador i jordbruket för 1,1 miljarder kronor per år (Källa: SLU). Räkneexemplet ovan baseras på PROs noterade kostnad för en av de dyrare matkassarna i Sverige 2019, 800 kronor.

– Det är lätt att förstå att detta är en ödesfråga för Sveriges bönder, som bokstavligen plöjer ner pengar och arbete i sina åkrar för att sedan se skördarna förstöras av vilda gratisätare,ofta flera gånger per odlingssäsong till stora kostnader och tidspillan. Jag vet hur det är, för jag är själv drabbad i mitt lantbruk, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Viltskadorna är också ett allvarligt hot mot svensk livsmedelsproduktion. Pandemin har visat på vikten av ett lands försörjningstrygghet och livsmedelsproduktionen klassas av regeringen som samhällsviktig verksamhet.

– 2017 antog riksdagen en nationell livsmedelsstrategi som säger att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Strategin blir omöjlig att förverkliga om viltskadorna inte drastiskt minskar. Regeringen har också i flera sammanhang, senast vid presentationen av budgetpropositionen, uttryckt ambitionen att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Att då inte ta itu med viltskadorna på åkern och i skogen strider mot allt hållbarhetstänk, säger Palle Borgström.

Så hur hamnade vi här?

  • Jaktlagen från 1987 beslutades när nuvarande förhållanden i viltstammar och mängden viltskador inte kunde förutses.
  • Fortfarande är det tillåtet att gynna vildsvin genom utfodring, samtidigt som statens expertmyndighet säger att skador som orsakas av samma viltart ska halveras inom fem år.
  • Politikerna har lämnat över frågan till parterna, där de som brukar marken enbart har kostnader och det mesta av värdena hamnar hos icke-markägande jägare.

LRF vill

  • att politiken erkänner viltskadorna som ett samhällsproblem.
  • att regeringen tillsätter en ny jaktlagsutredning.
  • att regeringen snarast beslutar om effektiv reglering av utfodring av klövvilt.

LRF har tagit fram en egen handlingsplan mot viltskador. I den presenteras ytterligare kostnader orsakade av vilt. Förutom skadorna i jordbruket förstör älg och kronhjort skog till en kostnad av 11,9 miljarder per år (Källa: Skogsbranschen), en betydande förlust av förnybar råvara och biobränsle.

Trafikolyckor, inklusive spårbunden trafik, orsakade av vilt kostar samhället årligen 5 miljarder kronor (Källa: SLU och Trafikverket).

Dessa sammanlagda årliga kostnader på 18 miljarder ska ställas mot jaktens värde, inklusive rekreation, på 4,5 miljarder per år (Källa: SLU).

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRFs pressavdelning, 010-184 40 70.

Dokument

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Palle Borgströms och LRFs påverkan inom europeiska bondeorganisationen Copa ökar kraftigt18.9.2020 13:17:49 CESTPressmeddelande

LRFs förbundsordförande Palle Borgström blir ny vice ordförande i den Europeiska bondeorganisationen Copa. Han valdes i hård konkurrens med flera internationella kandidater. Omröstningen idag resulterade i stort stöd för en svensk vice ordförande. – Det är en stor ära. För LRFs del innebär det att vi kan bli en ännu mer aktiv del i beslutsfattanden inom Copa och ger oss större chans att påverka EUs agenda. Många stora frågor präglar EU-politiken just nu; Green Deal - EUs tillväxtstrategi för ett klimatneutralt Europa, Farm to fork och nya CAP. Detta kommer att påverka lantbrukare i hela Europa och det är viktigt att vi påverkar frågorna i rätt riktning, säger Palle Borgström om mandatet på två år.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 10:47:15 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Bra besked för lantbruket och landsbygden17.9.2020 09:54:30 CESTPressmeddelande

Lantbruket har en viktig framtidsroll i Sverige. Det fastslår samarbetspartierna och regeringen genom att säkerställa att landsbygdsprogrammets budget kan bibehållas trots nedskärningar i EU-budgeten. – Det känns bra att Centerpartiet och regeringen inser värdet av den svenska livsmedelsproduktionen. Vår konsumentkampanj för att ”Rädda den svenska maten” har gett den effekt som vi hoppades på. Det här ger oss möjligheter att öka den svenska hållbara livsmedelsproduktionen, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum