Lantbrukarnas Riksförbund

Vildsvinssmitta bedöms ligga bakom allvarlig salmonella

Dela

Smitta från vildsvin är enligt Jordbruksverket den troliga förklaringen till att den allvarliga salmonellavarianten Choleraesuis upptäckts på två gårdar i Skåne. Denna salmonellatyp har inte funnits på grisar i Sverige på över 40 år, men har nu påvisats hos både vildsvin och tamgrisar. Spåren pekar alltså mot att vildsvin är den troliga källan till smittan i de två tamgrisbesättningarna i Skåne. Vildsvinen kan med andra ord utgöra reservoar och smittspridare för choleraesuis vilket behöver undersökas snarast.

Sverige har en mycket låg förekomst av salmonella hos tamgris men den senaste tidens utveckling är oroande.

Vildsvinsstammen ökar kraftigt i antal för varje dag som går. Vildsvinen finns nu nära svenska grisgårdar. Smittsäkerheten på grisgårdar är på en hög nivå idag men hotas tydligt av den okontrollerat växande stammen av vildsvin i Sverige.

Vildsvinsstammens storlek är en utmaning. Sverige bedöms ha minst 300 000 vildsvin medan Finland enbart har 3 000. Vildsvin som samlas i stora grupper vid utfodring utan kontroll smittar lätt ned varandra med salmonella. Utfodringen leder inte bara till en smittspridningsrisk utan en stor förstörelse av mark och grödor. Sverige förlorar med andra ord svenskproducerad bra mat på grund av dessa vildsvin. År 2015 bedömde SLU att vildsvinsskadorna orsakade jordbruket förluster på 1,1 miljarder kronor.

Dagsläget med de nya salmonellafynden skapar ytterligare oro inför ett utbrott av afrikansk svinpest. I andra länder såväl inom och som gränsande till EU vet man att denna icke önskvärda sjukdom sprids via vildsvin. Sveriges grannländer anstränger sig hårt för att hålla nere vildsvinsstammen.

LRF vill skyndsamt att Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Länsstyrelser och Naturvårdsverket:

  • Skaffar sig kunskap om utbredning av smittor i vildsvinsstammen. LRF ser det som en stor fördel att jägare kan skicka in prover från skjutna eller döda djur och kostanden tas av staten. Kombinera provtagning med mer tester än att jägare avkrävs att skicka in trikinprover.
  • Ta kontrollen över utfodring av vildsvinen. LRF är övertygat om att en tydligt reglerad utfodring minskar möjligheten att sprida smitta till grisgårdar.
  • Får kontroll på mängden vildsvin och beslutar om vilka nivåer stammen ska ha i Sverige. I grannländerna finns skottpengar och bekostande av skyddsstaket. Finska staten betalar för skjutet djur och i Danmark byggs staket vid gränsen.

LRF kan inte längre acceptera att odlingsbar mark förstörs och mat inte kan produceras.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 143 miljarder kronor, vilket är 3,6 procent av landets BNP. Källa: SCB 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen utreder gårdsförsäljning av alkohol – LRF: Ett lyft för hela Sverige14.11.2020 11:01:58 CETPressmeddelande

Här kommer ett glädjebesked till den starkt växande dryckesbranschen: Regeringen utreder möjligheten till gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. ¬– Det är hög tid att Sverige ger en ärlig chans till produktutveckling för dryckestillverkning på landsbygden. Efterfrågan på hantverksmässigt och närproducerade drycker ökar starkt bland konsumenterna. Att tillåta gårdsförsäljning av vin och öl skulle gynna producenterna och hela Sverige, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

Europeiska läkemedelsmyndigheten: Sverige använder minst antibiotika i EU5.11.2020 14:39:51 CETPressmeddelande

Användningen av antbiotika i Sverige är minst antibiotika i EU. Sveriges bönder befäster positionen som världsledande inom god djurhållning. I botten ligger Cypern, Italien och och Spanien. Det visar Europeiska läkemedelsmyndighetens årliga rapport om antibiotikaanvändning. – Svenska djurbönder kan vara extra stolta. Det är ett bevis på att det dagliga arbetet på gården ger resultat och att Sverige påverkar vår omvärld i positiv riktning, säger LRFs veterinära expert Anna Forslid.

Miljömålet för svensk skog en hägring som hotar landsbygden3.11.2020 08:32:57 CETPressmeddelande

Det svenska miljömålet för Levande skogar kan inte nås, oavsett vilka åtgärder som vidtas. Målen motarbetar dessutom en utveckling av svensk landsbygd. LRF Skogsägarna kräver därför idag en översyn av miljömålet för den svenska skogen. – För att målet ska upplevas som eftersträvansvärt av skogsbrukets aktörer måste det vara motiverande och upplevas som möjligt att nå. Idag är det en hägring som myndigheterna hela tiden flyttar längre bort, säger Paul Christensson, ordförande för LRF Skogsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum