Uppsala kommun

Vill ha kvar idrottsutbildning på Celsiusskolan

Dela

Nu driver Uppsala kommun på regeringen för att få behålla idrottsutbildningarna på Celsiusskolan. I ett remissyttrande lyfter kommunen särskilt fram vikten av att inte minska antalet platser och att möjliggöra elitidrott på entreprenad.

Nu driver Uppsala kommun på regeringen för att få behålla idrottsutbildningarna på Celsiusskolan. I ett remissyttrande lyfter kommunen särskilt fram vikten av att inte minska antalet platser och att möjliggöra elitidrott på entreprenad.
Nu driver Uppsala kommun på regeringen för att få behålla idrottsutbildningarna på Celsiusskolan. I ett remissyttrande lyfter kommunen särskilt fram vikten av att inte minska antalet platser och att möjliggöra elitidrott på entreprenad.

Utbildningsdepartementet har presenterat ett förslag till ändringar kring idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan som Uppsala kommun har beslutat att kommentera med vissa invändningar då lokala idrottsutbildningar kan påverkas negativt.

– Vi hoppas att regeringen lyssnar och tar till sig av våra synpunkter. Idrottsutbildningarna på Celsiusskolan är populära och betyder mycket för idrotten i Uppsala. Så vill vi ha det även i framtiden, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. 

Regeringens förslag innebär att det bara ska finnas en idrottsutbildning med specialidrott som ska ersätta de två befintliga utbildningarna riksidrottsgymnasier (RIG) och nationell idrottsutbildning (NIU). Den nya utbildningen ska vara riksrekryterande. Ungdomar som inte når upp till elitidrottsnivån föreslås få utveckla sin valda idrott inom andra utbildningar.

Risk för färre utbildningsplatser
Uppsala kommun ser positivt på stora delar av förslaget, men ser också stora risker med att förslaget skulle innebära färre utbildningsplatser och färre utbildningsorter. Det kan medföra att Uppsala förlorar flera av de idag tilldelade utbildningsplatserna och att många ungdomar inte längre får möjlighet att kombinera sin skolgång med en elitsatsning inom vald idrott på hemorten.

– Vi vill att gymnasieungdomar även i framtiden ska kunna kombinera utbildning och idrott i samma utsträckning som idag. Promemorians förslag om att dra ner antalet platser är vi kritiska till. Celsiusskolan och det täta samarbetet med Uppsalas idrottsföreningar är ett framgångskoncept som vi är rädda om, med förslaget finns risk att färre elever kan erbjudas samma möjlighet och att vi måste göra om hela modellen, säger Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden.

Samarbete med lokala idrottsföreningar
Uppsala kommun har länge med dispens bedrivit idrottsutbildning på entreprenad genom samarbetet med idéburen sektor i form av RF-SISU Uppland och dess medlemsföreningar. Det är en modell som har varit mycket framgångsrik och har gett en mycket god kvalitet för idrottsutbildningen på Celsiusskolan i Uppsala. Kommunen presenterar därför ett önskemål till regeringen att ämnet specialidrott ska klassificeras så att det är möjligt att få bedriva undervisning på entreprenad.

– Vi är väldigt glada att Uppsala kommun kan skicka ett enstämmigt remissyttrande till regeringen om vikten av att utveckla idrottsutbildningarna på gymnasiet – både för bredden och eliten av ungdomar som håller på med idrott. Det vore ovist att tvinga fram en avveckling av de populära utbildningarna på Celsiusskolan, säger Jonas Segersam (KD), andra vice ordförande utbildningsnämnden.

Uppsala kommun har gjort en särskild skrivelse till regeringen för att få fortsatt dispens att bedriva utbildning på entreprenad i ämnet specialidrott.

Utbildningsdepartementet har remitterat förslaget om idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan (U2020/04134/GV) för yttrande. Sista dagen för Uppsala kommun att kommentera regeringens förslag är den 15 november. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och de första eleverna ska kunna börja sin utbildning hösten 2024.

Nyckelord

Kontakter

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Mobil: 076-137 7879, E-post: erik.pelling@uppsala.se

Helena Hedman Skoglund (L), ordförande utbildningsnämnden
Mobil: 072-518 9294, E-post: helena.hedman-skoglund@uppsala.se

Jonas Segersam (KD), andra vice ordförande utbildningsnämnden
Telefon: 018-7271304, E-post: Jonas.Segersam@uppsala.se

Jörgen Norman, rektor på Celsiusskolan
Telefon: 018-727 2801, E-post: jorgen.norman@uppsala.se

Bilder

Nu driver Uppsala kommun på regeringen för att få behålla idrottsutbildningarna på Celsiusskolan. I ett remissyttrande lyfter kommunen särskilt fram vikten av att inte minska antalet platser och att möjliggöra elitidrott på entreprenad.
Nu driver Uppsala kommun på regeringen för att få behålla idrottsutbildningarna på Celsiusskolan. I ett remissyttrande lyfter kommunen särskilt fram vikten av att inte minska antalet platser och att möjliggöra elitidrott på entreprenad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum