VillageMD och Walgreens genomför en transformativ transaktion i vilken Kinnevik åtagit sig att sälja aktier i VillageMD för minst 340 MUSD

Dela

Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") meddelade idag sitt stöd för Walgreens Boots Alliance (”WBA”) tillkännagivande att de avser investera ytterligare 5,2 MdUSD i VillageMD för att expandera bolagens partnerskap. Som en del av denna transformativa transaktion har Kinnevik åtagit sig att sälja aktier för minst 340 MUSD i VillageMD till WBA. Efter transaktionen förväntas Kinneviks kvarvarande ägarandel i VillageMD att uppgå till 4 procent.

WBA och VillageMD har kommit överens om att utöka och fördjupa sitt samarbete genom en transaktion där WBA kommer investera 5,2 MdUSD för att främja VillageMDs strategiska position inom värdebaserad primärvård. ”Village Medical at Walgreens” kommer att expandera till över 1 000 mottagningar fram till 2027, och över 50 procent av dessa mottagningar kommer öppnas i medicinskt underbetjänade områden. För att stötta denna ambition har Kinnevik åtagit sig att sälja en del av sitt innehav i VillageMD för minst 340 MUSD och förväntas bibehålla en ägarandel om cirka 4 procent till ett värde om cirka 535 MUSD, beroende på den slutliga storleken på Kinneviks försäljning. Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och transaktionsvillkor och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2021. VillageMD förblir ett fristående företag med en egen styrelse och ledning, och ett oberoende beslutsfattande.

Med WBAs investering kan VillageMD accelerera sin strategi att erbjuda omfattande, koordinerad och värdebaserad primärvård bland annat genom att expandera till bredare serviceområden vilket möjliggör ett högre engagemang för individer som hanterar kroniska sjukdomar eller behöver en ytterligare nivå av vård.

”VillageMD har förändrat hur primärvård erbjuds i USA och levererar både starkt efterfrågade förbättringar i kvalitet och kostnadsreduktioner. Det utökade partnerskapet med Walgreens är ett viktigt strategiskt steg för VillageMD och Kinnevik kvarstår som en stöttande ägare i bolaget,” sade Kinneviks vd Georgi Ganev.

I Kinneviks delårsrapport för det första halvåret 2021 var Kinneviks investering i VillageMD värderad till 7 858 Mkr. Transaktionen värderar Kinneviks investering till 7,7 Mdkr, varav Kinnevik har åtagit sig att sälja en andel om minst 3,0 Mdkr och förväntas behålla en andel värd 4,7 Mdkr.

Denna information är sådan information som Kinnevik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 oktober 2021 kl. 15.40 CEST.

För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta:

Torun Litzén, Informations- och IR-chef
Telefon +46 (0)70 762 00 50
Email press@kinnevik.com

Kinneviks ambition är att vara Europas ledande börsnoterade tillväxtinvesterare och vi stöttar de bästa digitala företagen, för en förnyad morgondag och för att leverera betydande avkastning. Vi förstår komplexa och snabbt föränderliga konsumentbeteenden och har en stark och expanderande portfölj inom healthtech, konsumenttjänster, foodtech och fintech. Som en långsiktig investerare tror vi starkt på att investering i hållbara affärsmodeller och team med mångfald kommer att ge störst avkastning för aktieägarna. Vi stöttar våra företag i varje skede av deras resa och investerar i Europa, med fokus på Norden samt i USA. Kinnevik grundades 1936 av familjerna Stenbeck, Klingspor och von Horn. Kinneviks aktier är noterade på Nasdaq Stockholms lista för stora bolag under kortnamnen KINV A och KINV B.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp:s uppdatering om verksamheten och kliniska framstegen tredje kvartalet 202120.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Pressmeddelande, Helsingfors, 20 oktober 2021 kl. 10.00(EEST) Nexstim Abp:s uppdatering om verksamheten och kliniska framstegen tredje kvartalet 2021 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) redogör för de viktigaste händelserna i bolagets verksamhet och kliniska framsteg tredje kvartalet 2021. Vd Mikko Karvinens synpunkter på affärsverksamheten och kliniska framstegen Det gläder mig att kunna berätta att bolaget efter det starkaste halvåret i dess historia har haft fortsatt positiv tillväxt inom affärsverksamheten under tredje kvartalet. Vi har fortsatt att satsa på att öka försäljningen av nya system inom diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) på bägge två av våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Samtidigt har befintliga kunder för NBS och NBT® uppvisat ett intresse för systemuppgraderingar, vilket har bidragit till en rekordhög användningsfrekvens av den installerade basen. Som en följd har de återkommande intäkterna ökat, vilket ger

Kinnevik: Delårsrapport 1 januari – 30 september 202120.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

”Vi fortsätter att stärka och bygga ut vår tillväxtportfölj för att upprätthålla takten i vår strategiska transformation, och noterar ett stort intresse hos grundare och investerare att göra oss till sin partner. Detta är ett starkt bevis på vår förmåga att identifiera framtidens vinnare och vara en värdefull partner för dem på deras tillväxtresa för att forma morgondagens samhälle.” Georgi Ganev, Kinneviks vd Viktiga strategiska händelser Betterment tog in 160 MUSD i en finansieringsrunda för att accelerera sin rekordtillväxt under året inom både B2B och B2C. Detta resulterade i en signifikant ökning av värdet av vårt innehav i bolaget Cityblock tog in ytterligare kapital för att utöka sin räckvidd och bekämpa ojämlikheter inom hälsa för sin snabbt växande medlemsbas, till en värdering dubbelt så hög som rundan i mars i årBabylon bekräftade sin tillväxtprognos för 2021 och 2022, och säkerställde 200 MUSD i hållbarhetslänkad finansiering samtidigt som bolaget närmar sig sin SPAC-fusion

Stockwik förvärvar Sundisol20.10.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockwik Förvaltning AB (publ) har per idag den 20 oktober 2021 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Sundisol Aktiebolag (”Sundisol”). Sundisol är ett bolag med inriktning på installation av akustikplattor och undertak. Sundisol är beläget i Sundsvall och omfattar 11 anställda. Verksamheten har bedrivits sedan 1973. Stockwik förvärvar samtidigt den fastighet från vilken Sundisols verksamhet bedrivs, där även två externa hyresgäster bedriver verksamhet. Sundisols omsättning och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till drygt 23,4 MSEK respektive 3,8. Fastighetsbolagets hyresintäkter och EBITDA-resultat uppgick för den senaste tolvmånadersperioden per 30 september 2021 till 0,7 MSEK respektive 0,6. Köpeskillingen för Sundisol uppgår till 17,0 MSEK på skuldfri basis vilket beräknas motsvara en multipel om 4,1x EV/EBITDA, varav 15 MSEK erläggs kontant och 2 MSEK genom revers med 3 års löptid och 3 procents ränta. Säljaren har förbundit

Active Biotech och NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox i kombination med docetaxel i patienter med lungcancer20.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Lund, 20 Oktober 2021 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) och dess samarbetspartner NeoTX meddelar idag att den första patienten har rekryterats i den kliniska fas IIa-studien med naptumomab estafenatox (naptumomab) i kombination med docetaxel i patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den öppna fas IIa-studien kommer att utvärdera naptumomab i kombination med docetaxel i patienter som tidigare behandlats med checkpoint-hämmare och har avancerad eller metastaserande NSCLC och kommer att bedrivas i USA. Det primära studiemålet är objektiv responsfrekvens mätt enligt RECIST 1.1-kriterier. Studien kommer också att utvärdera säkerhet, responsduration, progressionsfri överlevnad, total överlevnad, farmakokinetik och farmakodynamik. För mer information om studien, besök clinicaltrials.gov. (NCT04880863). "Vi är mycket nöjda med att NeoTX tar nästa steg i utvecklingen av naptumomab i NSCLC, en sjukdom med ett stort medicinskt behov, och ser fram emot att följa utveckli

Cortus Energy passerade 24h körning av Milstolpe 3 (MS3) då otät packning tvingade oss att avbryta19.10.2021 08:26:28 CEST | Pressmeddelande

Efter att det första viktiga steget av 24h integrerad körning passerats med goda resultat i processen, avbröts körningen på grund av otät packning i pyrolysreaktorn. Tork och pyrolys hade då körts stabilt i 48 h då en grafitpackning sprack på grund av materialfel. Utbytet av packningen planeras att färdigställas 21 oktober. Därefter återstart av processen. MS3 innebär integrerad drift i 7 dygn (168 h) utan avbrott och att producera trycksatt syngas. Vi kommer att informera med separata PM när vi passerat 72h och 168h samt vid eventuella längre avbrott. Med vänlig hälsning, Håkan Sigfridsson, VD För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Sigfridsson, VD Tel: +46 (0)8 588 866 30 www.cortus.se Om Cortus Energy Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erb

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition ingår samarbete med University College London för att öka kunskapen om golexanolon19.10.2021 06:56:23 CEST | Pressmeddelande

STOCKHOLM, SVERIGE 19 oktober 2021. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Umecrine Cognition har etablerat ett samarbete med professor Trevor G Smart och hans forskningsgrupp vid University College London. Samarbetet kommer att innefatta molekylära analyser och beteendestudier av Umecrine Cognitions längst framskridna läkemedelskandidat golexanolon. Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon befinner sig för närvarande i klinisk fas 2 och utvecklas som en ny behandling av hepatisk encefalit (leverkoma). Substansen representerar en innovativ klass av läkemedel som interagerar med GABAA-receptorn för att balansera aktiviteten i centrala nervsystemet och på vis motverka svåra symtom vid sjukdom. Samarbetet med professor Smarts forskningsgrupp utgör ett strategiskt steg i utvecklingen av golexanolon. Genom att använda toppmodern forskningsteknologi inom strukturell biologi, synaptisk fysiologi samt etablerade beteendemodeller studerar

Lenny Clarhäll ställer ut i Bror Hjorths Hus18.10.2021 17:20:13 CEST | Pressmeddelande

Uppsala, Oct. 18, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lenny Clarhäll - Profiler 23 okt - 28 nov 2021 Bror Hjorths Hus, Uppsala Utställningen visar främst skulpturer och målningar från de senaste tio åren. Lenny Clarhäll (född 1938) har varit bildkonstnär i sextio år och har en rad viktiga utställningar och betydande offentliga verk bakom sig. Läsandet, inte minst sentida poesi, och musik, har satt djupa spår i hans sökande efter abstraktion i ett sparsmakat bildspråk. Ett antal bilder har rubriken Ljudet av aska och är en direkt följd av detta. Mötet med ryska ikoner har satt avtryck i strikt formmässiga målningar med byggnader och arkitektur som grundläggande motiv i utställningen. De skulpturer som visas har samlingsnamnet Profiler. Detta är berättelser om möten med andra konstnärer som har haft stor betydelse för hans utveckling, översatta i trä och brons. Utställning Profiler pågår 23 oktober-28 november 2021 på Bror Hjorths Hus i Uppsala. Utställningskommissarie är museets chef Tomas Järlide

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum