Umeå kommun

Villkorat bygglov för klimatsmart förskola på Tomtebo gård

Dela

På Tomtebo gård ska en ny förskola byggas med sex avdelningar för totalt 102 barn. Förskolan får två våningar och placeras längs Kålhagsvägen. Bygglov kan beviljas under förutsättning att mer friyta säkras genom ett markupplåtelseavtal.

Ny förskola till Tomtebo gård. Illustration Arkinova Arkitekter
Ny förskola till Tomtebo gård. Illustration Arkinova Arkitekter

– Det händer mycket i den här delen av staden. När Tomtebo gård nu växer fram med fler bostäder är det viktigt att området kan erbjuda bra service, bland annat i form av förskoleplatser. Bygglovet har varit på återremiss för att justera placering samt för att hitta en lösning för ökad friyta för barnen. Friytan är fortfarande för liten och vi vill att sökande hittar en lösning med ett markupplåtelseavtal, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Enligt plan- och bygglagen är ett rimligt mått utifrån antalet barn 40 m² friyta per barn. Friytans storlek för Kålmasken enligt lovansökan uppgår till ca 3500 m² vilket blir cirka 34 m² per barn.

– En enig byggnadsnämnd väljer att återremittera ärendet och uppmana sökande att inkomma med avtal om markupplåtelse för att klara friytorna. Presidiet kan sedan fatta beslut om bygglov när kravet på friytorna uppfylls, eller att det juridiskt visats att det är omöjligt att genomföra, säger Mattias Sehlstedt, 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Byggstomme som minskar klimatpåverkan

Den planerade förskolan är kommunens första skolbyggnad med ett medvetet val av korslimmat trä i stommen. Stål och betong används också, men i mindre omfattning då det ersätts med trä där det passar. Betong används endast till grundläggningen vilket minskar klimatpåverkan.

Kommunen vill minska klimatpåverkan av sina fastigheter redan under byggproduktionen och uppfylla nationella klimatmål. Fastighetsförvaltningen genomförde en utredning för byggproduktionsprocessen som visar möjligheter att minska utsläppen med 113 ton koldioxid genom att, där det passar, byta från stål och betong till trämaterial.

Mer information:

Mikael Berglund (S)
ordförande
byggnadsnämnden
070-559 71 84
mikael.berglund@umea.se

Ulrik Berg (M)
vice ordförande
byggnadsnämnden
070-679 75 03
ulrik.berg@umea.se

Mattias Sehlstedt (V)
2:e vice ordförande
byggnadsnämnden
070-627 53 15
mattias.sehlstedt@umea.se

Kontakter

Bilder

Ny förskola till Tomtebo gård. Illustration Arkinova Arkitekter
Ny förskola till Tomtebo gård. Illustration Arkinova Arkitekter
Ladda ned bild

Om

Umeå kommun
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå

090-16 10 00https://umea.se/press

Umeå kommun har 12 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 130 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Tekniska nämnden vill utveckla strandpromenaden från Västra länken till Kolbäcksbron  26.11.2021 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Tekniska nämnden har fattat beslut om uppdragsplan för 2022, med utgångspunkt från Umeå kommuns övergripande mål. Kommande år prioriterar nämnden insatser för ökad trygghet, utreder förutsättningar för att fortsätta bidra till utvecklingen av den digitala staden och tar fram en plan för att utveckla strandpromenaden på båda sidorna om älven, från Västra länken till Kolbäcksbron.

Bättre förutsättningar att möta elever i stora behov av anpassningar i skolans lärmiljö25.11.2021 14:12:58 CET | Pressmeddelande

En enig för- och grundskolenämnd vill skapa bättre förutsättningar och fler möjligheter att kunna genomföra anpassningar i lärmiljöer och undervisning för att kunna möta elever med stora behov av stöd. Det är grunden för nämndens beslut att göra det möjligt att vid behov organisera utbildning för elever i områdesbaserade eller kommungemensamma resursgrupper. Nämnden säkrar också upp resurser för detta ändamål.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum