Stockholms stad

Vinterviken sanerad till sommarsäsongen

Dela

I ett år har Stockholms stad under ledning av exploateringskontoret sanerat strandområdet i Vinterviken från föroreningar. Nu är arbetet snart klart och området redo att ta emot besökare lagom till sommaren. Den 2 juni visades arbetet upp för ett mindre pressuppbåd.

Flygbild Vinterviken. Foto:Lennart Johansson Stockholms stad
Flygbild Vinterviken. Foto:Lennart Johansson Stockholms stad

Arbetena har inneburit att schakta bort 31 000 ton jord från stranden och sjöbotten och ersätta det med rena massor. En halvmeter muddermassor från sjöbottnen har grävts bort, ut till två meters djup. Alltsammans skulle utgöra en tre meter hög jordmassa om man lade det på en fullstor fotbollsplan.

- Det gör att Vinterviken nu är en säkrare och tryggare plats att vistas i, kommenterar exploateringskontorets projektledare Johan Olsve

Gamla industrier
Föroreningarna, mest arsenik, bly, zink och PAH (polycykliska aromatiska kolväten), har funnits i marken under lång tid då det har legat flera industriverksamheter här under 1800-talet och tidigt 1900-tal.

-Man har till exempel urlakat uran här tidigare. Men mest känt är nog Alfred Nobels sprängämnesfabrik, berättar Johan Olsve.

De gamla verksamheterna har lämnat dessa spår efter sig och då företagen har upphört för länge sedan finns det ingen att ställa till svars för föroreningarna, utan här har staten i form av Länsstyrelsen och Naturvårdsverket sett till att bekosta den nödvändiga saneringen av platsen, som klassas som ett av de tio mest förorenade områdena i Stockholms län.

-Stockholms stad har lagt stor vikt vid att sanera området då det är mycket välbesökt och populärt bland både närboende, stockholmare och turister, säger Johan Olsve.

Från slutet av juni tas de sista stängslen bort från gräsytorna som sedan kan välkomna områdets många besökare. Ännu återstår att sanera privata bostadsträdgårdar i området.

Tryggare plats
Vid pressvisningen deltog Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP) samt exploateringsnämndens ordförande Johan Nilsson (M). Entreprenören Fortum recycling and waste var också på plats och informerade om de tekniska detaljerna för arbetet. Gemensamt finns en stolthet och glädje i att platsen nu är renare och säkrare för framtiden.

Fakta:
15 000 kvm färdigt gräs har rullats ut
20 000 lökväxter har planterats
100 träd och 1100 buskar har planterats
31 000 ton jord har schaktas bort och ersatts med ren jord

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Flygbild Vinterviken. Foto:Lennart Johansson Stockholms stad
Flygbild Vinterviken. Foto:Lennart Johansson Stockholms stad
Ladda ned bild
Gräsmatta etableras.Foto: Anna Ingels Stockholms stad.
Gräsmatta etableras.Foto: Anna Ingels Stockholms stad.
Ladda ned bild
Flygbild stående, Vinterviken. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad.
Flygbild stående, Vinterviken. Foto: Lennart Johansson Stockholms stad.
Ladda ned bild

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Krisledningsnämnden – beslut fattade den 16 september 202016.9.2020 14:57:13 CESTPressmeddelande

Med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har finansborgarrådet, i samråd med äldre- och trygghetsborgarrådet och socialborgarrådet, idag sammankallat Stockholms stads krisledningsnämnd som bland annat fattat beslut om att upphäva besöksstoppet vid stadens vård- och omsorgsboenden, vissa LSS-boenden samt vissa boenden inom socialpsykiatrin. Besöksstoppet upphör den 30 september 2020.

Nu öppnas fler bibliotek15.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Efter att flera bibliotek har varit stängda på grund av coronapandemin öppnar nu i oktober ytterligare nio bibliotek. Mer och mer av ordinarie verksamhet återupptas. – Det känns bra att vi kan ge stockholmarna bättre möjligheter att besöka oss och använda våra tjänster. Vi vet att det har varit efterlängtat, säger stadsbibliotekarie Daniel Forsman. Sedan september 2020 håller 27 av stadens bibliotek öppet. Från 5e oktober kommer 36 bibliotek att vara öppna. – Ett omfattande arbete har gjorts för att inventera, planera och besiktiga bibliotekslokalerna inför ett utökat öppnande under hösten, säger Daniel Forsman. Programverksamheten startar upp igen Under hösten kommer biblioteken att med försiktighet återuppta programverksamheten gradvis. Varje program bedöms och anpassas utifrån aktuellt läge. Program i bibliotekslokalerna kompletteras med fortsatta aktiviteter i digitala kanaler till exempel bokcirklar. Anpassad och reducerad service På flera av biblioteken är öppettiderna och servic

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum