Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter

Dela

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

−  Satsningar på äldreomsorgen riskerar att falla platt om ledarskapet glöms bort, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Vision uppmanar våra chefsmedlemmar att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de inte får förutsättningar att skapa en säker arbetsmiljö och skydda personalen och de äldre från smittspridning.

Om en chef inte anser sig kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter fullt ut, på grund av till exempel brist på skyddsutrustning, kan chefen återkoppla detta till närmast överordnade chef. Den överordnade chefen är i sin tur skyldig att se till att förutsättningar ges för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kunna genomföras fullt ut på arbetsplatsen.

Vision skickade i slutet av april 2020 ut en enkät till 570 chefer i äldreomsorgen. Resultatet visar att en stor andel av cheferna saknar möjligheter att skapa en säker arbetsmiljö för sina anställda och hindra spridningen av Covid19.

Vision skriver nu till socialminister Lena Hallengren med anledning av regeringens satsning där 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor beräknas kunna anställas i äldreomsorgen. Satsningen följs inte av några tydliga krav på kommunerna när det gäller att åtgärda de brister i arbetsmiljön som funnits i äldreomsorgen under lång tid. Tidigare i år ställde Arbetsmiljöverket krav på förbättrade åtgärder i arbetsmiljön för arbetstagarna inom hemtjänst och på äldreboenden i hela 87 procent av de inspektioner som myndigheten genomfört under två års tid.

− Den akuta krisen visar att kommunerna misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen möjlighet att skydda anställda och äldre, säger Veronica Magnusson. Ansvaret för den allvarliga situation vi befinner oss i vilar på den politiska nivån, inte på cheferna. Jag förväntar mig nu att arbetsgivare i kommuner och företag tar sitt ansvar och stärker ledarskapet – det är avgörande för att klara krisen.

Läs Visions brev till regeringen och SKR på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Ny enkät: Chefer i äldreomsorgen saknar resurser för en säker arbetsmiljö13.5.2020 11:16:00 CESTPressmeddelande

När Vision frågade 570 enhetschefer inom kommunal äldreomsorg om deras möjligheter att fullt ut förebygga smitta av Covid-19 svarade knappt hälften att skyddsutrustningen är tillräcklig. Nästan en fjärdedel av cheferna har funderat på att returnera sina arbetsmiljöuppgifter till en överordnad chef då de saknar resurser för att skapa en säker arbetsmiljö för sin personal.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum