Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter

Dela

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

−  Satsningar på äldreomsorgen riskerar att falla platt om ledarskapet glöms bort, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Vision uppmanar våra chefsmedlemmar att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de inte får förutsättningar att skapa en säker arbetsmiljö och skydda personalen och de äldre från smittspridning.

Om en chef inte anser sig kunna utföra sina arbetsmiljöuppgifter fullt ut, på grund av till exempel brist på skyddsutrustning, kan chefen återkoppla detta till närmast överordnade chef. Den överordnade chefen är i sin tur skyldig att se till att förutsättningar ges för att det förebyggande arbetsmiljöarbetet ska kunna genomföras fullt ut på arbetsplatsen.

Vision skickade i slutet av april 2020 ut en enkät till 570 chefer i äldreomsorgen. Resultatet visar att en stor andel av cheferna saknar möjligheter att skapa en säker arbetsmiljö för sina anställda och hindra spridningen av Covid19.

Vision skriver nu till socialminister Lena Hallengren med anledning av regeringens satsning där 10 000 nya vårdbiträden och undersköterskor beräknas kunna anställas i äldreomsorgen. Satsningen följs inte av några tydliga krav på kommunerna när det gäller att åtgärda de brister i arbetsmiljön som funnits i äldreomsorgen under lång tid. Tidigare i år ställde Arbetsmiljöverket krav på förbättrade åtgärder i arbetsmiljön för arbetstagarna inom hemtjänst och på äldreboenden i hela 87 procent av de inspektioner som myndigheten genomfört under två års tid.

− Den akuta krisen visar att kommunerna misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen möjlighet att skydda anställda och äldre, säger Veronica Magnusson. Ansvaret för den allvarliga situation vi befinner oss i vilar på den politiska nivån, inte på cheferna. Jag förväntar mig nu att arbetsgivare i kommuner och företag tar sitt ansvar och stärker ledarskapet – det är avgörande för att klara krisen.

Läs Visions brev till regeringen och SKR på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Facken ställer krav på Hörby kommun pga. usel arbetsmiljö samt efter allvarlig incident24.9.2020 11:35:56 CESTPressmeddelande

Vision, Akademikerförbundet SSR, SACO-rådet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Vårdförbundet lämnar idag, torsdag in en framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Hörby kommun efter incidenten på Örenäs slott. Huvudskyddsombud och skyddsombud för förbunden begär att en extern utredning gällande den usla arbetsmiljön samt kring kränkande särbehandling och dess konsekvenser görs.

Vision: Låt medarbetare i välfärden bidra till omställning genom koldioxidbudgetering21.9.2020 11:28:55 CESTPressmeddelande

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att förverkliga den gröna omställningen, men verktygen för medarbetarna att arbeta för minskade utsläpp alltför osynliga i regeringens budget. Det anser fackförbundet Vision, som är kritiskt till att medlemmarna ofta saknar förutsättningar att arbeta för ökad hållbarhet. Nu uppmanar Vision regeringen att satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner.

Vision: Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten17.9.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Nästan hälften av socialcheferna som svarat på Visions Novus-undersökning uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. En tredjedel av socialcheferna anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Framförallt är det insatser riktade mot barn, unga och äldre som drabbas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum