Vision

Vision: Chefer har för lite inflytande över välfärdens digitaliseringsarbete

Dela

En kommande rapport från Vision pekar på att medarbetare och chefer i kommuner och regioner inte känner sig delaktiga i arbetet med att utveckla nya digitala och tekniska lösningar. 70 procent av medarbetarna i kommuner och regioner upplever att de har begränsat inflytande vid utveckling eller inköp av it-system. Vision ser en risk för att digitaliseringsarbetet går trögt och att utvecklingsprojekt blir kostsamma och drar ut på tiden.

Veronica Magnusson, förbundsordförande
Veronica Magnusson, förbundsordförande

- Verksamhetsnära chefer i kommuner och regioner måste få ta initiativ och få vara drivande i digitaliseringsarbetet. Men idag får inte chefer tillräckligt med tid och utrymme att leda utvecklingsarbete tillsammans med medarbetare. Bristen på makt och insyn i arbetet med tekniska system gör att utvecklingsprojekt istället blir långdragna och strulande processer som kantas av missnöje, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision är på Kvalitetsmässan i Göteborg för att påverka arbetsgivare och beslutsfattare i frågor som rör framtidens arbetsliv. Vision organiserar de tjänstemän i kommuner, regioner och företag som kommer att vara med och driva och förändra välfärdens verksamheter när arbetsuppgifter förändras genom automatisering och nya sätt att organisera arbetet.

Vision tycker att välfärdens verksamheter behöver öka sin förmåga att ta till vara förbättringsidéer från anställda. Vi vet att arbetsplatser som uppmuntrar anställda att innovera och pröva nya idéer ofta upplevs som attraktiva. Här har arbetsgivare i välfärden har en enorm potential.

- Anställda behöver få mer inflytande över digitaliseringsarbetet i kommuner och regioner. De som dagligen ger medborgare vård och service sitter med goda idéer om innovationer och smartare sätt att jobba på. Ta tillvara deras engagemang! säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070 746 21 24, eller Björn Cardenas, strateg arbetsmiljö, tfn 073 071 13 07.

Kontakter

Bilder

Veronica Magnusson, förbundsordförande
Veronica Magnusson, förbundsordförande
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Äldreomsorgschefer bör frånsäga sig sina arbetsmiljöuppgifter14.5.2020 12:41:15 CESTPressmeddelande

Vision uppmanar idag chefsmedlemmar i äldreomsorgen att returnera sina arbetsmiljöuppgifter om de anser att det saknas tillräckliga resurser, befogenheter eller kunskap för att kunna utföra dessa uppgifter. Vision skickar också ett öppet brev till socialminister Lena Hallengren och Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, där förbundet påpekar att SKR och arbetsgivarna har misslyckats med att ge chefer i äldreomsorgen förutsättningar att utföra sina arbetsmiljöuppgifter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum