Vision

Vision: Coronakommissionens kritik måste tas på allvar

Dela

Coronakommissionen pekar på att de åtgärder som regering och myndigheter satte in för att minska riskerna för smittspridning i äldreomsorgen kom försent och var otillräckliga. Vision anser att de brister Coronakommissionen pekar på måste tas på allvar och lösas omgående. Därför presenter vi sju krav för framtidens vård, socialtjänst och omsorg.

Fackförbundet Vision menar att de äldres individuella behov av vård och omsorg glöms bort i granskningarna av äldreomsorgen. Vision presenterar sju krav som innebär att äldre människor ges rätt till personcentrerad vård och omsorg med mer fokus på förebyggande och rehabiliterande arbete. För att göra vård och omsorg mer personcentrerad måste chefer i äldreomsorgen ges rimliga förutsättningar att driva en sådan förändring.

− De äldres individuella behov och olikheter glöms bort när äldreomsorgen granskas, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Vi måste bygga en nära vård och omsorg där multisjuka, äldre och personer med funktionsnedsättning så självständigt som möjligt kan klara sin vardag. Äldreomsorg är mer än bara vård.

Regeringens coronakommission pekar också på att det finns allvarliga patientsäkerhetsproblem när det gäller journalföringen i äldreomsorgen och att det finns ett stort behov av en patientcentrerad sammanhållen journalföring. Vision vill höja kvalitén på den patientnära vårddokumentationen och föreslår att utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens i den kommunala vården och omsorgen. Idag har mycket få kommuner anställt utbildande medicinska sekreterare.

− Det måste finnas krav i lag på att kommuner ansvarar för att arbeta förebyggande och rehabiliterande, säger Veronica Magnusson. Vi vill också se en patientsäker och professionell vårddokumentation i kommunerna. Om utbildande medicinska sekreterare får bidra med sin kompetens får undersköterskor och sjuksköterskor mer tid för de äldre.

Kommunens hälso- och sjukvårdsinsatser är idag omfattande från att tidigare bara varit regionernas ansvar. Idag får 340 000 personer nu får sjukvård i sitt hem, vilket är en kraftig ökning från början av 2000-talet. Vision menar att mer resurser och kompetens behöver styras om till den kommunalt finansierade primärvården. De riktade ekonomiska satsningar till kommunal hälso- och sjukvård och omsorg som gjorts under pandemin räcker inte till

Visions krav för framtidens vård, socialtjänst och omsorg

  1. Styr över mer resurser och kompetens till den kommunalt finansierade primärvården.
  2. Satsa på arbetet med förebyggande insatser och rehabilitering. Formulera ett skarpt krav på kommunernas förebyggande arbete i Socialtjänstlagen.
  3. Höj kvalitén på den patientnära vårddokumentationen i äldreomsorgen och kommunal primärvård genom att låta utbildande medicinska sekreterare bidra med sin kompetens.
  4. Slå fast i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) att regioner och kommuner måste formulera en gemensam plan för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå.
  5. Slå fast i socialtjänstlagen att samverkansöverenskommelser mellan region och kommun ska finnas gällande äldre personer som får personlig omsorg eller vård i det egna hemmet, på korttidsboende eller i särskilt boende.
  6. Insatser som hemtjänst och korttidsboende måste fortsätta att ges efter individuell behovsprövning
  7. Investera i ledarskapet genom att satsa på permanenta åtgärder för att förbättra chefernas situation i äldreomsorgen.

För mer info, vg kontakta: 

Hediye Güzel, presschef Vision, 076 1417321

Nyckelord

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum