Vision

Vision: Dåliga förutsättningar för upphandlare gör det svårare att nå hållbarhetsmålen

Dela

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Men många upphandlare saknar förutsättningar att arbeta strategiskt, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision. Hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling sätter käppar i hjulet för hållbarhetsarbetet.

"Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
"Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Vision har genomfört en undersökning bland upphandlare och inköpare i kommuner och regioner. Hela 91 procent av de svarande tycker att upphandling ska användas i syfte att nå sociala, ekonomiska och miljömässiga hållbarhetsmål och 60 procent gör ett sådant arbete idag. Men 74 procent av upphandlarna svarar att deras arbetsbelastning är för hög och många upplever att de driver hållbarhetsarbetet alltför ensamma.

−  Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling. Många av våra medlemmar upplever att de arbetar ensamma, eller tycker att krav och riktlinjer är otydliga. Upphandlare är engagerade och kunniga – de måste mötas upp med goda förutsättningar och tydliga politiska ambitioner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Upphandlare beskriver att de inte vet vad de har för mandat eller politiska förväntningar när det gäller att ställa hållbarhetskrav. Nästan var femte upphandlare (17 procent) känner inte till om den egna kommunen eller regionen ställer hållbarhetskrav i sin upphandlingsstrategi. Omkring sex av tio (57 procent) tycker inte att det är tydligt hur de ska väga olika aspekter och krav i upphandlingsprocesser. Vision menar att långsiktiga och övergripande mål måste brytas ner till en mer konkret och hanterbar nivå i arbetsvardagen. Dessutom behöver arbetsgivare erbjuda upphandlare kontinuerlig kompetensutveckling och bättre möjligheter att delta i nätverksutbyten som behövs i arbetet. Detta eftersom mer än en fjärdedel av upphandlarna inte tycker att de får kompetensutveckling i tillräckligt hög grad för att göra ett bra jobb.

− Uppföljningen måste bli bättre. Våra medlemmar upplever att det är meningslöst att ställa hållbarhetskrav på tjänster och varor utan granskning och utvärdering efteråt. Upphandling omsätter belopp som motsvarar nästan en femtedel av BNP. Det är rimligt att vi ska upphandla socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart, säger Veronica Magnusson.

Undersökningen besvarades av drygt 300 upphandlare i kommuner, regioner och privat sektor. Läs undersökningen på www.vision.se

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24. För information om undersökningen kontakta Patricia Widergren, strateg, tfn 08- 789 64 84.

Kontakter

Bilder

"Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
"Arbetsgivare måste ge upphandlare realistiska förutsättningar att arbeta med hållbar upphandling", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Kalix kommun12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Vision i Kalix skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstemän i kommunen. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer. – En rimlig arbetsbelastning för cheferna är avgörande för att de ska kunna driva verksamheten framåt och ta ansvar för övriga medarbetares arbetssituation. Många upplever i dag stark stress och känner en oro över att inte räcka till. För att förbättra omsorgen och säkra en god arbetsmiljö måste antalet medarbetare per chef bli lägre, säger Kristina Henriksson, ordförande för Visions lokalavdelning i Kalix. Det öppna brevet har bland annat skickats till kommunstyrelsens arbetsutskott och ledande politiker i den nämnd som ansvarar för äldreomsorgen i kommunen. Kalix är en av de kommuner som är först ut i Visions initiativ till

Hållbara krav - en rapport om offentlig upphandling24.2.2021 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att strategiskt använda sitt inköpsarbete för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt speglar svaren en frustration över att upphandlingen inte används som ett strategiskt verktyg i tillräckligt hög utsträckning. Dels handlar det om det faktiska utrymmet att jobba med detta – anställda måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna bidra i hållbarhetsarbetet på ett bättre sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum