C.F. Møller Architects

Vision för framtidens trygga och hållbara småstad får grönt ljus

Dela

Fortsatt uppdrag för C.F. Møller Architects förslag på framtidens småstad i projektet "Omdaning Bro". En satsning som tar ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen i tätorten Bro i Upplands-Bro kommun. Projektet ligger nu i startgroparna och kommer att pågå fram till 2030.

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects

Tätorten Bro i Upplands-Bro kommun står inför en större ombildning med syfte att vända utvecklingen och samtidigt bereda plats för utbyggnad och tillväxt. Upplands-Bro är en av landets mest expansiva kommuner och genom satsningen Omdaning Bro tar man nu ett helhetsgrepp om samhällsutvecklingen. Inom projektet integreras fysisk planering och sociala aspekter under visionen Bro – en ny modell för framtidens småstad. Det handlar om att gå från en tätort med förortskaraktär till en modern småstad som kännetecknas av gemenskap.

Under hösten 2021 gav Upplands-Bro kommun tre arkitektkontor ett parallellt uppdrag om att visualisera hur området runt Bro skulle kunna se ut 2030. Resultatet blev tre olika visuella tolkningar av Upplands Bros vision av framtidens småstad.

”Vår inspirationsskiss visar en möjlig bild av området runt Bro år 2030 och lyfter fram sociala, ekologiska och ekonomiska aspekter av en levande småstad. Genom analytiskt arbete med rumslighet, sekvens, variation och mänsklig skala skapas trygga, trevliga samt attraktiva stråk och mötesplatser. Projektet tar stor hänsyn till Bros befintliga identitet och kulturmiljö där människorna är i fokus. Vi är väldigt glada över att ha fått förtroendet och ser fram emot det fortsatta samarbetet med Upplands-Bro kommun, säger Fredrik Cavallin, Kontorschef på C.F. Møller Architects i Sverige.

Omdaning Bro består av nyckelfaktorer såsom nya bostäder i och omkring centrala Bro, fler arbetsplatser i centrum, en ny skola och ett utvecklingsprogram för stationsområdet. För att skapa trygga och attraktiva stråk genom Bro där folk kan röra sig och mötas naturligt knyts centrum ihop med stationsområdet, som identifieras som en framtida knutpunkt i småstaden.

Social hållbarhet och delaktighet

Social hållbarhet integrerat i fysisk planering är avgörande i projektet. Målbilden är en plats där medborgare känner en stolthet över sin småstad. En offentlig miljö som välkomnar, utvecklar och stärker den lokala identiteten. Platser som vänder sig till alla invånare i Bro och skapar möjligheter till möten mellan olika individer och organisationer i samhället. När möten sker öppnas det upp för delaktighet och engagemang kring Bros framtida utveckling på ett naturligt sätt. Ett brett och kontinuerligt deltagande bland Bros invånare är därför en integrerad del i planeringen och genomförandet av samtliga aktiviteter genom hela gestaltningsprocessen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Ladda ned bild
Fredrik Cavallin, Kontorschef på C.F. Møller Architects i Sverige.
Fredrik Cavallin, Kontorschef på C.F. Møller Architects i Sverige.
Ladda ned bild

Länkar

Om

C.F. Møller Architects
C.F. Møller Architects
Krukmakargatan 21
118 51 Stockholm

+46 (0)8 5557 6000http://www.cfmoller.com/-sv/

C.F. Møller Architects är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor, med över 90 år av prisbelönta projekt i norden och globalt.

Varje dag skapar vi arkitektonisk kvalitet som bygger på innovation, erfarenhet och nordiska värderingar för att garantera hållbara och estetiska lösningar med varaktigt värde för kunder, användare och samhälle.

Unika designlösningar 

Våra designlösningar skapas metodiskt och holistiskt efter en noggrann analys av det lokala sammanhanget. Vi är med och skapar nya globala standarder genom att främja en designmetod som integrerar stadsplanering, landskap, arkitektur och design.

I vårt arbete är miljö- och resursmedvetenhet, sunda projektfinanser, socialt ansvar och bra hantverk självklara inslag. Den här helhetssynen är hjärtat i alla våra projekt, från masterplan till detalj.

Sedan grundandet i Danmark 1924 har vi stolt bidragit till utvecklingen av välfärdssamhällen i både Skandinavien och resten av världen. Vårt driv att etablera nya arkitektoniska standarder med fokus på det funktionella, konstnärliga och sociala fortsätter att prisas internationellt.

Totalt har C.F. Møller idag cirka 350 anställda. Förutom kontoret i Stockholm har C.F. Møller kontor i Malmö, Oslo, London, Berlin, Århus, Köpenhamn och Aalborg

Följ C.F. Møller Architects

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från C.F. Møller Architects

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum