Vision

Vision: Förbättra villkoren för att satsningar på jobb, omställning och hållbarhet ska ge effekt

Dela

Vision välkomnar regeringens fokus på jobb, omställning och hållbarhet i vårbudgeten. Välfärdens kvalitet är beroende av att fler människor vill jobba där, utveckla sin kompetens och bidra till ett hållbart samhälle. Men för att regeringens miljardsatsningar ska ge effekt måste medarbetare och chefer få bättre förutsättningar.

"Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
"Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

-  Det är bra med de tillfälliga satsningarna på välfärden. Men kommuner och regioner måste ha långsiktiga resurser för att medarbetare ska vilja stanna eller lockas att arbeta med att ge omsorg, vård eller service till alla de som behöver samhällets stöd. Chefer måste ha förutsättningar att leda, i kris såväl som i arbetsvardag, säger Visions förbundsordförande Veronica Magnusson.

 Pandemin har visat att välfärden bärs av anställdas kompetens och arbetsinsatser. Det senaste året har medfört stora påfrestningar på samhället med negativa konsekvenser för liv och hälsa såsom arbetslöshet och sjukskrivning. Det måste välfärdens arbetsgivare ta höjd för när fler kommer att söka samhällets stöd, menar Veronica Magnusson:

 -  Välfärden kommer de närmaste åren fortsätta att utsättas för hårda prövningar när många medborgare ska försöka återhämta sig från pandemins effekter. Det är i detta läge oerhört viktigt att välfärdens medarbetare får en god arbetsmiljö för att orka framöver.

Omställningen till ett hållbart samhälle kräver att kommuner och regioner tar initiativet och ger medarbetarna förutsättningar att bidra. Sveriges nationelle samordnare för Agenda 2030 betonar den viktiga roll som kommuner och regioner har i omställningsarbetet.Visions medlemmar, bland andra upphandlare, chefer, tekniker och miljö- och hållbarhetstrateger, förväntas förverkliga regeringens världsledande ambitioner och målsättningar för Agenda 2030. 

Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det. Idag ser vi att alltför många medarbetare saknar möjlighet till kompetensutveckling och här måste arbetsgivarna ta ett större ansvar, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Kontakter

Bilder

"Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
"Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland behöver anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det", säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision: Dåliga förutsättningar för upphandlare gör det svårare att nå hållbarhetsmålen24.2.2021 06:30:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för att nå de globala målen i Agenda 2030 och världens åtaganden enligt Parisavtalet. Men många upphandlare saknar förutsättningar att arbeta strategiskt, visar en ny undersökning från fackförbundet Vision. Hög arbetsbelastning, otydliga mål och brist på kompetensutveckling sätter käppar i hjulet för hållbarhetsarbetet.

Hållbara krav - en rapport om offentlig upphandling24.2.2021 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Offentlig upphandling omsätter årligen minst 780 miljarder kronor. Det motsvarar närmare en femtedel av BNP. Upphandling är avgörande för att nå ökad social och miljömässig hållbarhet, och därmed de globala målen i Agenda 2030 och Parisavtalet. Denna undersökning bland Visions medlemmar som arbetar som upphandlare visar att kommuner och regioner har stora möjligheter att strategiskt använda sitt inköpsarbete för att nå ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Samtidigt speglar svaren en frustration över att upphandlingen inte används som ett strategiskt verktyg i tillräckligt hög utsträckning. Dels handlar det om det faktiska utrymmet att jobba med detta – anställda måste ha rimlig arbetsbelastning och tillräckliga stödresurser för att kunna bidra i hållbarhetsarbetet på ett bättre sätt.

Jämställda villkor nödvändigt för att bryta stressrelaterad ohälsa11.2.2021 11:22:30 CET | Pressmeddelande

Vision välkomnar regeringens fokus på jämställdhet i den nya arbetsmiljöstrategin. Vision har under lång tid pekat på de ojämställda förutsättningarna för chefer och medarbetare i den kvinnodominerade omsorgen. Det handlar om dåliga villkor för ledarskapet, stress och en orimligt hög arbetsbelastning. Brister som drabbar såväl den enskilde medarbetaren som omsorgstagare och medborgarna i verksamheterna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum