Vision

Vision kommenterar vårbudgeten: ”Saknas långsiktiga satsningar för en välfärd i kris”

Dela
Vision anser att det behövs kraftfullare satsningar för att stärka välfärden och ge medarbetarna bättre förutsättningar, än de förslag regeringen presenterar i sin vårbudget. Till exempel saknas långsiktiga satsningar för att rusta socialtjänsten för sitt grunduppdrag och för att hantera oförutsedda samhällshändelser.
Förbundsordförande Veronica Magnusson
Förbundsordförande Veronica Magnusson

- Vårbudgeten präglas av krisinsatser. Men för att klara kriserna är vi beroende av en stark och stabil välfärd. Pandemin har blottlagt stora arbetsmiljöbrister i välfärden. Det är uppenbart att det är medarbetarna i vård, skola och socialtjänst vi behöver satsa på, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Många personer är på flykt undan kriget i Ukraina. Regeringen avsätter i sin vårbudget stora medel för mottagandet som ska täcka statens kostnader för bland annat boende. Ett nytt tillfälligt stöd som uppgår till 500 miljoner kronor till kommunerna införs som är avsett att täcka oförutsedda kostnader för kommunerna för stöd till personer som beviljats tillfälligt skydd från kriget i Ukraina.   

När det gäller de statliga ersättningarna till kommunerna för bland annat boende för flyktingar anser Vision att ersättningssystemet behöver vara förutsägbart, fungera smidigt och ge kostnadstäckning. Ambitionen att ha ett jämt mottagandet över landet ökar möjligheterna för kommunerna att ha kapacitet att tillhandahålla bland annat bostäder, barnomsorg och skola.

 Samtidigt vill Vision se långsiktiga satsningar på socialtjänstens grunduppdrag.

- Vi vet att socialtjänsten i många kommuner redan är skör. Mer än hälften av Visions medlemmar inom socialt arbete anser att verksamheten inte har tillräckliga ekonomiska resurser för att tillgodose människors lagstadgade rättigheter. Mer än en fjärdedel av socialsekreterarna överväger att söka nytt arbete på grund av bristande förutsättningar på arbetet. Ska socialtjänsten klara att hantera samhällskriser behöver det finnas en stabilitet i verksamheten, säger Veronica Magnusson.

Regeringen föreslår mer pengar till pensionärer genom ett nytt garantipålägg på upp till 1000 kronor i månaden. Vision välkomnar höjda pensioner, inte minst inom den kvinnodominerade välfärden, men det här är inte lösningen. Långsiktigt handlar det om att höja lönerna inom välfärden men också att öka avgiften till ett idag underfinansierat pensionssystem.

 - Sveriges pensionssystem måste ha långsiktiga lösningar. Att fortsätta att lappa och laga är inte hållbart. Vision ser hellre en höjd pensionsavgift så att systemets hjärta kan pumpa runt ännu starkare. Alla ska kunna leva på sin pension och livsinkomsten ska återspeglas i slutpensionen, den speglingen saknas idag för många med långt yrkesliv, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Förbundsordförande Veronica Magnusson
Förbundsordförande Veronica Magnusson
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 207 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum