Vision

Vision: Låt medarbetare i välfärden bidra till omställning genom koldioxidbudgetering

Dela

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att förverkliga den gröna omställningen, men verktygen för medarbetarna att arbeta för minskade utsläpp alltför osynliga i regeringens budget. Det anser fackförbundet Vision, som är kritiskt till att medlemmarna ofta saknar förutsättningar att arbeta för ökad hållbarhet. Nu uppmanar Vision regeringen att satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner.

Visions medlemmar – bland andra upphandlare, chefer, tekniker och miljö- och hållbarhetstrateger inom välfärden – förväntas förverkliga regeringens världsledande ambitioner och målsättningar för Agenda 2030.  Inte minst betonar Sveriges nationelle samordnare för Agenda 2030 den viktiga roll som kommuner och regioner har i omställningsarbetet.

−  Koldioxidbudgetar är ett viktigt sätt att driva hållbarhetsarbetet i kommuner och regioner framåt, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision. Klimatet förändras här och nu - då måste Sveriges kommuner och regioner ta initiativet och ge våra medlemmar förutsättningar att bidra.

Vision menar att förbundets medlemmar har mycket varierande förutsättningar för att bidra i den nödvändiga klimatomställningen. Genom koldioxidbudgetering får medarbetare i kommuner och regioner ett verktyg för att beräkna och åskådliggöra hur stor mängd den enskilda kommunen eller regionen behöver minska sina utsläpp, för att uppnå resultat i linje med Parisavtalet. Koldioxidbudgetering är ett verktyg för att få med alla berörda i klimatomställningen på lokal nivå och är en tydlig signal om att prioritera klimatfrågan, menar Vision.

-  Om regeringen menar allvar med sina ambitioner att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland, så behöver de anställda i välfärden få förutsättningar att bidra till det, säger Veronica Magnusson.

Idag uppger 31 av Sveriges kommuner att de har upprättat en koldioxidbudget[1] och ytterligare 61 kommuner anger att de har påbörjat arbetet. Antalet kommuner som arbetar med frågan ökar alltså, men alldeles för långsamt, menar Vision.

Höstbudgeten innehåller flera riktade satsningar för klimatet. Vision understryker att åtgärderna är bra, men väntar sig också att kommuner och regioner får bättre förutsättningar att jobba för en grön omställning.

-  I och med Sveriges allt ambitiösare klimatpolitik har Visions medlemmar ett uppdrag att jobba för ökad hållbarhet. Visions medlemmar är nycklar i att förverkliga Agenda 2030 och ska ha rätt förutsättningar att leverera på politikernas höga ambitioner. Koldioxidbudgetar är ett konkret verktyg som kan stödja det, säger Veronica Magnusson.

 För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande, tfn 070- 746 21 24.

[1] https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/koldioxidbudget/compare

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet19.10.2020 14:18:51 CESTPressmeddelande

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. Medarbetarna i samhällsbärande yrken spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Men uppdraget behöver förtydligas och prioriteras av politiker och arbetsgivare för fungera mer effektivt. Målet med hearingen är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpningen.

Pressinbjudan: Hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet19.10.2020 13:55:42 CESTPressmeddelande

Fredagen den 23 oktober bjuder nio fackförbund in representanter för regering, myndigheter, kommuner och forskning till en gemensam hearing om det brottsförebyggande arbetet. Medarbetarna i samhällsbärande yrken spelar en viktig roll i det brottsförebyggande arbetet. Men uppdraget behöver förtydligas och prioriteras av politiker och arbetsgivare för fungera mer effektivt. Målet med hearingen är att diskutera hur vi kan förbättra förutsättningarna att lyckas med brottsbekämpningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum