Vision

Vision: Mer behöver göras för att minska löneskillnaderna

Dela

Medlingsinstitutets årliga rapport visar att löneskillnaden mellan kvinnor och män var 9,9 procent 2019, vilket innebär en minskning med 0,8 procentenheter jämfört med året innan. – Det går åt rätt håll men mer behöver göras för att öka takten mot jämställda löner, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Medlingsinstitutets officiella lönestatistik visar att löneskillnaden är olika stor i olika sektorer. Kvinnor och män arbetar inom olika yrken i olika sektorer, där löneläget är olika. Att få bort dessa strukturella löneskillnader är nödvändigt för att öka attraktiviteten inom kvinnodominerade sektorer som välfärden, menar Veronica Magnusson.  

- Vi vet att arbetet värderas lägre i de yrken och sektorer där kvinnor är i majoritet. Det är orimligt och framförallt väldigt omodernt. I den kvinnodominerade välfärden riskerar det att sätta käppar i hjulet för kompetensförsörjningen. Välfärden skriker efter arbetskraft, och vi har inte råd att förlora värdefull kompetens för att löneläget släpar efter andra sektorer.

Trots detta visar statistiken på flera ljuspunkter. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden minskar när fler kvinnor kommer in i mansdominerade yrken och fler män i kvinnodominerade. Allt fler kvinnor inom kommuner och regioner blir chefer och får högre lön. Det finns en större medvetenhet bland arbetsgivare i kommuner och regioner att minska löneskillnaderna mellan könen.

- Det finns mycket som är hoppfullt. Samtidigt går utvecklingen på tok för långsamt, vi måste öka takten. Vi parter, fack och arbetsgivare, måste komma överens om schysta och attraktiva löner och villkor i välfärden. Dessutom har lokala politiker i rollen som arbetsgivare alla möjligheter att ta på sig ledartröjan och skynda på arbetet, säger Veronica Magnusson.

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Kontakter

Bilder

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 199 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Facken ställer krav på Hörby kommun pga. usel arbetsmiljö samt efter allvarlig incident24.9.2020 11:35:56 CESTPressmeddelande

Vision, Akademikerförbundet SSR, SACO-rådet, Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet samt Vårdförbundet lämnar idag, torsdag in en framställan om arbetsmiljöåtgärd mot Hörby kommun efter incidenten på Örenäs slott. Huvudskyddsombud och skyddsombud för förbunden begär att en extern utredning gällande den usla arbetsmiljön samt kring kränkande särbehandling och dess konsekvenser görs.

Vision: Låt medarbetare i välfärden bidra till omställning genom koldioxidbudgetering21.9.2020 11:28:55 CESTPressmeddelande

Kommuner och regioner har ett stort ansvar för att förverkliga den gröna omställningen, men verktygen för medarbetarna att arbeta för minskade utsläpp alltför osynliga i regeringens budget. Det anser fackförbundet Vision, som är kritiskt till att medlemmarna ofta saknar förutsättningar att arbeta för ökad hållbarhet. Nu uppmanar Vision regeringen att satsa på koldioxidbudgetering i kommuner och regioner.

Vision: Snäva budgetramar hotar rättssäkerheten inom socialtjänsten17.9.2020 06:30:00 CESTPressmeddelande

Nästan hälften av socialcheferna som svarat på Visions Novus-undersökning uppger att det är svårt att inom befintliga budgetramar ge de insatser individen har behov av och rätt till. En tredjedel av socialcheferna anser att det är svårt att göra bedömningar och utredningar enligt de krav lagen ställer. Framförallt är det insatser riktade mot barn, unga och äldre som drabbas.

Socialchefsrapporten 2020 - För en likvärdig socialtjänst17.9.2020 06:00:00 CESTPressmeddelande

I årets socialchefsundersökning har Vision bland annat ställt frågor om det ekonomiska läget och hur det påverkar verksamheten och dess kvalitet. Av svaren framgår tydligt att det råder obalans mellan krav och resurser inom socialtjänsten. Socialtjänstens resurser räcker ofta helt enkelt inte till för att uppfylla de krav som finns på verksamheten och för att tillgodose de lagstiftade rättigheter människor har av stöd och hjälp. Det drabbar de som i olika skeden i livet behöver socialtjänstens insatser och det bidrar till en mycket ansträngd situation för medarbetare i socialtjänsten och verksamheternas chefer.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum