Vision

Vision säger upp kollektivavtal med Göteborgs stad

Dela

Nu säger Visions avdelning i Göteborg upp sitt lokala kollektivavtal med Göteborgs stad. Bakgrunden är brister i löneprocessen, något som fackförbundet kritiserat under flera år. Vision har nu lagt ett förslag till nytt kollektivavtal.

– Löneprocessen i Göteborgs stad har stora brister. På flera håll saknas verktyg för att mäta prestation och lönesamtalen fungerar dåligt eller uteblir helt. Därför har vi nu sagt upp avtalet och i stället lagt fram ett förslag som ska säkerställa en välfungerande löneprocess, säger Kristina Ramstedt, ordförande för Vision Göteborg.

Vision har under flera år fört fram kritik mot löneprocessen i staden. En enkät riktad till medlemmar som genomfördes i juni visade på stora brister i modellen för lönesättning. Bland annat framkommer att dialog om lön inte sker med närmaste chef och att redskap saknas för att mäta prestation. Vision menar att bristerna öppnar upp för godtycke och att magkänsla tillåts gå före prestation i relation till mål.

Vision Göteborg säger upp sitt lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor (LOK-20) samt Lokalt kollektivavtal avseende förhandlingsordning för löneöversyn i Göteborgs stad. Förbundet skickar samtidigt in ett förslag på nytt kollektivavtal.

– Vi skickar nu in ett nytt förslag på kollektivavtal med målet att säkerställa en bra löneprocess och goda anställningsvillkor för våra medlemmar. Vi har under flera år lyft fram bristerna i stadens löneprocess utan att någon förändring skett. Ett nytt avtal tror vi är vägen framåt, säger Kristina Ramstedt.

Till dess ett nytt lokalt avtal har tecknat gäller centrala avtal.

Kontakter

Kristina ”Kicki” Ramstedt
Tel.nr. 0739-102031
Ordförande
Vision Göteborg

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Norrbotten27.9.2022 10:00:22 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 2 779 jobb inom socialt arbete i Norrbotten publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Norrbotten bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Resultaten pekar på att rekryteringsläget uppfattas som något sämre än rikssnittet i den region som Norrbotten ingår i.

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Östergötland27.9.2022 09:35:47 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 3 244 jobb inom socialt arbete i Östergötland publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Östergötland bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Resultaten för det område som Östergötland ligger i är i linje med rikssnittet. Det är tuffast att få tag på socials

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Örebro län27.9.2022 09:30:57 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 4 108 jobb inom socialt arbete i Örebro län publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Örebro län bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Det är tuffast att få tag på socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorg. Statistik från Arbetsförmedlingen bekrä

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Västmanland27.9.2022 09:27:45 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 2 061 jobb inom socialt arbete i Västmanland publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Västmanland bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Det är tuffast att få tag på socialsekreterare och medarbetare inom äldreomsorg. Statistik från Arbetsförmedlingen bek

Ökad efterfrågan på socialarbetare i Västernorrland27.9.2022 09:24:49 CEST | Pressmeddelande

Andelen socialchefer som ser utmaningar med bemanningen har ökat dramatiskt de senaste två åren. Från årsskiftet fram till sista juli har 3 010 jobb inom socialt arbete i Västernorrland publicerats på Arbetsförmedlingens platsbank. – Självklart finns det ett samband mellan socialarbetares arbetssituation och ökade svårigheter att rekrytera och behålla personal. Arbetsbelastningen är hög och resurserna räcker inte för att ge utsatta ett bra stöd. Får socialtjänsterna i kommunerna i Västernorrland bättre villkor kommer också fler vilja stanna och jobba där, säger Veronica Magnusson, ordförande i Vision. Visions årliga Socialchefsrapport visar att problemen med att rekrytera och behålla personal är en stor utmaning vid landets socialtjänster. Andelen som uppger att villkoren för personalförsörjning inom socialtjänsten är svåra har ökat från 35 procent 2020 till 63 procent 2022. Resultaten pekar på att rekryteringsläget uppfattas som sämre än rikssnittet i den region som Västernorrland ing

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum