Vision

Vision: Tillsätt en nationell samordnare för förebyggande socialt arbete

Dela

I dag överlämnade utredningen om framtidens socialtjänst sitt delbetänkande till regeringen. Vision har sedan utredningen startade lyssnat på medlemmarnas synpunkter och vi välkomnar en förstärkning av det förebyggande arbetet. Våra medlemmar vittnar om hur det förebyggande arbetet ofta prioriteras ned när resurserna är knappa. Vision föreslår därför att regeringen tillsätter en nationell samordnare som kan driva på och stödja kommunerna i det förebyggande arbetet.

- Jag och mina kollegor på Stadsmissionen ser betydelsen av det förebyggande arbetet varje dag. Vi ser det inte lika mycket där det lyckats som där det brustit och människor som söker hjälp hos oss ser många gånger oss som den sista utvägen, säger Niklas Borg, ungdomskurator på Göteborgs Stadsmission och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Vision anser att varje kommun behöver göra ett systematiskt analys- och prognosarbete kring utvecklingen av sociala behov i kommunen. Utifrån analysen bör kommunen göra en handlingsplan för förebyggande socialt arbete som omfattar socialtjänst och andra områden som skola och kultur- och fritidsförvaltningen samt civilsamhället. På så sätt får socialtjänstens medarbetare förutsättningar till långsiktig planering och att jobba förebyggande, så att människor inte hamnar i en ännu mer utsatt situation.

- Förebyggande arbete är ekonomiskt lönsamt och innebär att behoven av akuta insatser minskar. Akuta situationer är varken bra för individen, som riskerar mer lidande, eller för medarbetarna som får göra brandkårsutryckningar, säger Niklas Borg.

För att stötta kommunerna och sprida goda exempel föreslår Vision att regeringen tillsätter en nationell samordnare för förebyggande arbete. Erfarenheterna från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, som tillsattes 2016, är mycket goda. Det finns all anledning för regeringen att använda denna metod som har visat sig framgångsrik. Det gäller i synnerhet för mindre kommuner som inte har förutsättningar att ha samma personalstyrka och spetskompetens som större kommuner.

För ytterligare kommentarer kontakta Niklas Borg, ungdomskurator och ledamot i Visions förbundsstyrelse, på tfn 0705- 27 12 41.

Kontakter

Bilder

Niklas Borg
Niklas Borg
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 195 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Öppet Brev från 10 organisationer till Sveriges politiker: ta ungas pyskiska ohälsa på allvar!5.9.2018 14:44Pressmeddelande

Det är ett faktum att fler och fler unga mår psykiskt dåligt. Det är en nedåtgående spiral som varit mer än tydlig de senaste åren. Många pratar om den. Men nu behöver vi politiker som agerar. Därför riktar vi det här öppna brevet till er, landets ansvariga politiker. Det är dags att ni alla tar ungas psykiska hälsa på det allvar våra barn och unga förtjänar!

Fem faktorer för framtidens socialtjänst29.8.2018 10:39Pressmeddelande

Vision har startat en dialog med 30 000 medlemmar som jobbar inom socialt arbete i syfte att samla in idéer och synpunkter på hur den sociala välfärden kan utvecklas. Bakgrunden är regeringens översyn av socialtjänstlagen och vissa delar av socialtjänstens arbete, som pågår fram till 2020, och där Vision har en expertroll. Visions medlemmar har i denna sammanställning identifierat fem faktorer som är mest angeläget att åtgärda för att människor ska få ett så bra socialt stöd som möjligt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum