Vision

Vision: Tillsätt en nationell samordnare för förebyggande socialt arbete

Dela

I dag överlämnade utredningen om framtidens socialtjänst sitt delbetänkande till regeringen. Vision har sedan utredningen startade lyssnat på medlemmarnas synpunkter och vi välkomnar en förstärkning av det förebyggande arbetet. Våra medlemmar vittnar om hur det förebyggande arbetet ofta prioriteras ned när resurserna är knappa. Vision föreslår därför att regeringen tillsätter en nationell samordnare som kan driva på och stödja kommunerna i det förebyggande arbetet.

- Jag och mina kollegor på Stadsmissionen ser betydelsen av det förebyggande arbetet varje dag. Vi ser det inte lika mycket där det lyckats som där det brustit och människor som söker hjälp hos oss ser många gånger oss som den sista utvägen, säger Niklas Borg, ungdomskurator på Göteborgs Stadsmission och ledamot i Visions förbundsstyrelse.

Vision anser att varje kommun behöver göra ett systematiskt analys- och prognosarbete kring utvecklingen av sociala behov i kommunen. Utifrån analysen bör kommunen göra en handlingsplan för förebyggande socialt arbete som omfattar socialtjänst och andra områden som skola och kultur- och fritidsförvaltningen samt civilsamhället. På så sätt får socialtjänstens medarbetare förutsättningar till långsiktig planering och att jobba förebyggande, så att människor inte hamnar i en ännu mer utsatt situation.

- Förebyggande arbete är ekonomiskt lönsamt och innebär att behoven av akuta insatser minskar. Akuta situationer är varken bra för individen, som riskerar mer lidande, eller för medarbetarna som får göra brandkårsutryckningar, säger Niklas Borg.

För att stötta kommunerna och sprida goda exempel föreslår Vision att regeringen tillsätter en nationell samordnare för förebyggande arbete. Erfarenheterna från den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, som tillsattes 2016, är mycket goda. Det finns all anledning för regeringen att använda denna metod som har visat sig framgångsrik. Det gäller i synnerhet för mindre kommuner som inte har förutsättningar att ha samma personalstyrka och spetskompetens som större kommuner.

För ytterligare kommentarer kontakta Niklas Borg, ungdomskurator och ledamot i Visions förbundsstyrelse, på tfn 0705- 27 12 41.

Kontakter

Bilder

Niklas Borg
Niklas Borg
Ladda ned bild

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, landsting eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 197 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Hur når vi jämställda löner?8.3.2019 06:00:00 CETPressmeddelande

Vision har jämfört lönerna för tre yrkesgrupper som arbetar i en sektor där de flesta är kvinnor respektive i en sektor där de flesta är män. Beräkningarna har gjorts utifrån Statistiska centralbyråns lönestatistik för yrkena Informatör/kommunikatör, IT- tekniker och HR-chef. Det visar sig att det skiljer tusentals kronor i lön varje månad mellan en informatör eller en IT- tekniker som jobbar i den kvinnodominerade välfärden, jämfört med samma yrkesgrupper i den mansdominerade privata sektorn.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum