Vision

Vision vill fortsätta dialogen för att förbättra omsorgen i Norrköping

Dela

Fackförbundet Vision har påbörjat en dialog med Norrköpings kommun kring en starkare omsorg och ett mer hållbart arbetsliv. Vision välkomnar det arbete som Norrköpings kommun har påbörjat för kontinuitet och hållbart ledarskap inom omsorgen.

Vision organiserar bland annat många av de chefer som arbetar inom omsorgen i Norrköpings kommun. Äldreomsorgen är ett av de områden där chefer ansvarar för flest medarbetare på hela arbetsmarknaden. På vård- och omsorgskontoret i Norrköping har cheferna drygt 30 medarbetare. På övriga kontor har cheferna från 21 medarbetare och neråt, som lägst 7.

Ett stort antal medarbetare per chef kombinerat med bristande stöd i form av administration, HR och IT skapade redan innan pandemin en mycket svår situation. Under pandemin har den blivit ohållbar på många håll menar Vision. Färre medarbetare per chef frigör möjligheter för ett mer systematiskt arbete.

- En rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö för cheferna är avgörande för att de ska ha rätt förutsättningar att driva verksamheten och kunna ta ansvar för medarbetarnas arbetssituation, säger Karolina Lif, Visions chefsombud i Norrköpingsavdelningen.

Staten har fattat beslut om mer resurser till kommunernas äldreomsorg och fler satsningar är att vänta. Att Norrköpings kommun använder dessa tillskott på bästa sätt är av största vikt för att skapa såväl kort- som långsiktiga positiva effekter.

- Det behövs en fortsatt dialog och framförallt arbete för att bygga en stark omsorg i Norrköpings kommun och vi vill gärna bidra med våra erfarenheter i detta arbete, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

 

För mer information, vänligen kontakta:   

Karolina Lif, chefsombud och huvudskyddsombud Norrköpingsavdelningen, 0727 24 38 29, karolina.liif@fv.vision.se

Veronica Magnusson, förbundsordförande Vision, 070 746 2124, veronica.magnusson@vision.se

Om

Vision
VisionVisions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i privata företag, kommuner, regioner och kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden. Våra 200 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipoliskt obundna och ingår i TCO.

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

Vision vill ha dialog för att förbättra äldreomsorgen i Göteborg13.9.2021 12:22:14 CEST | Pressmeddelande

I dag har Vision i Göteborg skickat ett öppet brev till ledande politiker och tjänstepersoner i Göteborgs Stad. Fackförbundet vill bjuda in till samtal om hur kommunen ska ta sig ur pandemin och bygga en starkare äldreomsorg. Vision menar att färre medarbetare per chef är en nyckel för att utveckla äldreomsorgen och att pandemin har gjort situationen ohållbar för många chefer.

Vision vill ha kompensation för Haninge kommuns felaktiga budgetprognos för 20218.9.2021 10:43:54 CEST | Pressmeddelande

Under 2020 prognostiserade Haninge kommun minskade skatteunderlag. Kommunen valde då att minska sina kostnader genom att bland annat halvera friskvårdsbidraget för sina anställda från 2 000 kr per år till 1 000 kr per år. Kommunen valde också att ge låga lönepåslag för att spara pengar. Vision ansåg redan då att det inte är hållbart att genom quick-fix-åtgärder spara på löner och personalförmåner. När det senare under 2021 visade sig att budgetprognosen för 2021 var felaktig, återställde kommunen friskvårdsbidraget. De låga lönepåslagen ligger dock kvar.

Oacceptabelt med tystnadskulturen!11.8.2021 15:25:25 CEST | Pressmeddelande

Dagens artikel i Göteborgs Posten som visar på tystnadskultur på vissa arbetsplatser i Göteborgs stad pga rädsla för kriminella nätverk är mycket oroande. Vision som organiserar tusentals tjänstepersoner i kommun och regioner har genomfört en undersökning gällande utsatthet för hot, våld, personangrepp och förtal hos olika yrkesgrupper inom socialt arbete som visat att utsattheten är stor, att det rättsliga skyddet behöver stärkas och att arbetsgivarna behöver agera mer kraftfullt för att förbättra arbetsmiljön.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum